Det faktum att ett nytt finansiellt kvartal snart tar sin början, samt ökad press från politiker och lagstiftare, kommer göra de närmast månaderna till högsäsong för nya avslöjanden.

En ny förordning från U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) - ungefär motsvarande den svenska finansinspektionen - förra veckan, betyder att företagens ledningar nu i högre grad är ansvariga för innehållet i deras företags ekonomiska rapporter. Förordningen innebär att VD:n och ekonomichefen i de 947 största amerikanska börsföretagen måste intyga under ed att deras företags senaste rapporter är korrekta. Det betyder att direktörerna kan bli åtalade för mened om de ljuger, något som sannolikt kommer få en del att se över sina siffror innan de svär på att de stämmer.

Politiker tuffar till sig
I och med de kommande valen i USA, vill också politikerna visa att de inte tolererar företagens bedrägliga uppförande. Flera kongresskommittéer har redan lämnat in stämningar som behandlar olika aspekter av WorldCom-affären och president Bushs tal den 9 juli kommer att handla om att företagen måste ta större ansvar för sina handlingar.

WorldCom är för närvarande det företag som får flest rubriker, men flera andra har flaggat för att de är i trubbel:

  • Xerox har meddelat att företagets inkomst före skatt för perioden 1997-2001 minskas med 1,4 miljarder dollar. Beskedet kom efter en revison av SEC och därmed böter på 10 miljoner dollar. Även om beskedet var väntat, blev marknaden överraskad av summans storlek. Värdet på Xerox aktier har sjunkit med 25 procent sedan i torsdags.

  • Vivendi Universal sparkade förra veckan VD:n Jean-Marie Messier, efter att ett antal frågetecken i bokföringen upptäckts. Det redan djupt skuldsatta företaget fick också sin kreditvärdighet nedskriven till bottennivå.

  • Det konkursdrabbade telekomföretaget Global Crossing Holding är föremål för en undersökning av USAs representanthus, gällande företagets redovisningsseder. Global Crossings revisionsfirma var Arthur Andersen, som nyligen befanns skyldig till "hindrande av rättvisan" i samband med att det stora elbolaget Enron gick i konkurs.

  • Qwest Communications International har bytt både VD och revisionsfirma - bort med Arthur Andersen - efter att SEC startade en utredning gällande företagets bokföring. Qwest har också fått sin kreditvärdighet nedskriven.

  • Microsoft gjorde en uppgörelse med SEC förra månaden efter anklagelser om att företaget hade överdrivit sina inkomster. Microsoft fick ändra vissa rutiner, men behövde inte revidera några rapporter.

  • Mjukvaruföretaget Peregrine Systems riskerar att förlora sin plats på Nasdaq-börsen sedan företaget inte lyckats lämna in ett årsbokslut i tid. Peregrine genomför nu en intern översyn av bokföringen och har meddelat att resultatet sannolikt blir en revidering av de tre senaste årens bokslut, eftersom 100 miljoner dollar har bokförts på ett felaktigt sätt. Arthur Andersen var tidigare även Peregrines revisionsfirma, men ersattes tillfälligt av KPMG LLP tills en "intressekonflikt" uppstod och Pricewaterhousecoopers istället tog över. Peregrines VD och ekonomichef avgick dessutom mitt i allt ståhej.

  • Computer Associates är för närvarande föremål för en utredning hos SEC och amerikanska justitiedepartementet. Dessutom väntar en ny match med investeraren Sam Wyly, som redan förra året försökte kasta ut att antal av CA:s styrelsemedlemmar, bland annat VD:n och styrelseordföranden. Grunden för Wylys missnöje är att priset på CAs aktie har fallit som en sten, till stor del på grund av marknadens nervositet inför utredningen och frågetecken i företagets bokföring.

Fler avslöjanden kommer
Eftersom 30 juni innebar slutet på ett finansiellt kvartal för många företag, och därmed också en flod av finansiella rapporter, kommer de följande månaderna sannolikt innebära flera avslöjande om konstigheter i bokföringen.

De senaste årens IT-boom har fått de börsnoterade företagen att sträva efter snabb tillväxt, för att tillfredsställa både marknaden och aktieägarna. Stora utgifter och lån för att kunna expandera har varit en vanlig väg; en del har också tagit till "kreativ" bokföring. Pro forma-rapportering och liknande taktik har spridit sig i branschen, använd av knappt flygfärdig dotcom-bolag som blåsts upp inför börsintroduktionen, trots avsaknaden av finansiell substans.

Nu kommer motreaktionen mot allt bokföringstricksande. Kreditvärderingsfirman Standard & Poor´s gjorde nyligen om sin metod för att utvärdera företags resultat, nu kallad "kärnförtjänst" och tänkt att på ett med sanningen mer överensstämmande sätt spegla företagens verkliga finansiella status. Med den nya metoden kommer bland andra IBM, Microsoft, Verizon Communications, AOL Time Warner och Cisco att få se sina resultat förändras till det sämre, enligt Standard & Poor´s.

Ljuset i tunneln
Men inte alla i branschen tror att ökad kontroll kommer innebära fler dåliga nyheter. Telekomanalytikern Frank Dzubeck säger att han tror att de flesta företagen med problem redan har avslöjats.
- Vi börjar se ljuset i tunneln. De mesta av skräpet är utrensat, säger Dzubeck, som är chef för Communications Network Architects i Washington DC.

Dzubeck säger också att han inte ser några tecken på att brott mot etiska regler är utbrett i branschen. Han menar att problemet istället är några få rötägg på ledningsnivå och brister i Arthur Andersens redovisningsrutiner, eftersom revisionsfirman dyker upp som en röd tråd i många av bokföringsskandalerna.

Gartner-analytikern David Neil ger däremot uttryck för samma oro som många anställda och aktieägare känner idag:
- Vi är oroliga för att fler avslöjanden kommer att göras. Det riktigt skrämmande med alla avslöjandena är att vi bara har kommit halvvägs igenom året än, sa David Neil under en konferens rörande effekterna av WorldComs bedrägliga agerande.

Av Stacy Cowley, IDG News Service
Översättning och bearbetning: Katarina Svensson