Windows XP är på flera sätt ett säkrare operativsystem än sina föregångare. Ibland kinkar dock även XP och då kan funktionen för systemåterställning vara en riktig livräddare. Artikelförfattaren har själv använt funktionen i skarpt läge vid ett par tillfällen, bland annat vid ett test av usb-minnen. Med ett av minnena följde ett program som kunde låsa datorn om man drog ut minnet. Tyvärr låstes inte datorn upp igen när man satt tillbaka minnet, men genom att starta Windows i felsäkert läge och gå tillbaka till en tidigare återställningspunkt var det enkelt att kringgå låsningen.

Funktionen för systemåterställning arbetar i det fördolda och körs som en tjänst i Windows. Funktionen letar efter förändringar av datorns programfiler. När du exempelvis ska installera ett nytt program upptäcks detta och en återställningspunkt skapas innan programmet installeras. Microsoft kallar återställningspunkterna för lagrade tillstånd av datorn och man kan se dem som ögonblicksbilder av hur datorn såg ut vid ett visst tillfälle.

Viktigt veta vad som återställs
En systemåterställning är inte samma sak som en fullständig säkerhetskopiering. Råkar du ta bort ett dokument av misstag kan du inte göra en systemåterställning för att få tillbaka det. För att skydda dig mot den typen av katastrof måste du säkerhetskopiera dina viktiga dokument.

Tips! Det finns ett program för säkerhetskopiering som följer med Windows XP och som du startar genom att klicka på Startknappen och välja Alla program/Tillbehör/Systemverktyg och sedan klicka på ikonen Säkerhetskopiering.

När en återställningspunkt skapas tas en kopia av registret. Dessutom övervakas ett stort antal typer av programfiler och har någon av dem förändrats sedan föregående återställningspunkt sparas en kopia av filen.

Funktionen återställer enbart programfiler som exempelvis bat-, com-, exe- och dll-filer. Den återställer över huvud taget inte några filer som lagras i mappen Mina dokument. Dessutom återställs inte filer som har ”vanliga datafilnamnstillägg” som Microsoft uttrycker det. Vanliga datafilnamnstillägg är exempelvis .doc, .htm och .xls.
Det finns dock filändelser som kan ställa till problem. Många mappar och komprimerade filer som hämtas med filbytarprogram som exempelvis DC++ innehåller en nfo-fil, som beskriver innehållet i den fil eller mapp som hämtas. Filändelsen .nfo är en av de ändelser som funktionen för systemåterställning övervakar. Det innebär att om du hämtar en nfo-fil via DC++ och sedan gör en systemåterställning till en tidigare återställningspunkt kommer nfo-filen att försvinna. Detta under förutsättning att filen inte ligger i mappen Mina dokument.

Tips! Eftersom det är litet oklart vilka filer som har ”vanliga datafilnamnstillägg” och vilka som inte har det bör du lägga dina dokument och andra viktiga filer i mappen Mina dokument. Då kan du vara säker på att de inte påverkas av en systemåterställning.

Om du först installerar ett program, sedan använder programmet för att skapa ett dokument som du sparar i mappen Mina dokument och därefter gör en systemåterställning, är det troligt att programmet du installerade kommer att tas bort. Däremot kommer dokumentet att finnas kvar eftersom det ligger i mappen Mina dokument. Det är dock inte säkert att du kan öppna dokumentet eftersom programmet det skapades i ju togs bort vid systemåterställningen. Du bör dock inte använda systemåterställning som ett sätt att avinstallera program.

Skapas vid installation och uppdatering
Systemåterställning skapar återställningspunkter vid en rad olika tillfällen. När du installerar ett nytt program skapas en återställningspunkt. Programmet kan du ha hämtat från internet eller från en cd-skiva eller diskett, men det kan även vara program som installeras via Systems Management Server (SMS) eller Intellimirror. Om du installerar ett äldre program kan det dock hända att det inte skapas någon återställningspunkt.

Om du har ställt in Windows på att automatiskt hämta och installera uppdateringar (något vi för övrigt rekommenderar att du gör) kommer en återställningspunkt att skapas innan din dator uppdateras.

Om du installerar en drivrutin som inte är signerad eller certifierad av Windows Hardware Quality Labs skapas också en återställningspunkt (se rutan ”Så blir du av med trilskande drivrutin” på sidan xx).

Har du använt Windows eget program för säkerhetskopiering och vill göra en återställning av en tidigare säkerhetskopia skapas först en återställningspunkt.

Även om du inte installerar något nytt program eller drivrutin tas återställningspunkter regelbundet var 24:e timme kalendertid, alltså en gång per dygn. Om datorn har varit avstängd längre än ett dygn skapas en återställningspunkt nästa gång datorn startas. Den här typen av återställningspunkter kallas systemkontrollpunkter. Datorn måste vara inaktiv under ett par minuter innan systemåterställningen skapar en systemkontrollpunkt. Med inaktiv menas att datorn inte arbetar med något, till exempel när musen och tangentbordet inte används och det inte försiggår någon diskaktivitet.

Det går dessutom att skapa egna återställningspunkter. Det kan vara användbart till exempel innan man ska ändra registret där felaktiga ändringar kan göra att datorn får svåra problem. Hur du gör kan du läsa i rutan på sidan xx.

En systemåterställning ersätter inte det vanliga sättet att avinstallera program. Vill du ta bort ett program ska du göra det via Kontrollpanelen och ikonen Lägg till eller ta bort program eller via programmets eget avinstallationsprogram. Då tas alla filer som hör till programmet bort. Använder du systemåterställning för att ta bort programmet tas endast de filer som funktionen övervakar bort och det kan hända att programmet installerar betydligt fler filer än så.Skapa en egen återställningspunkt
Så här skapar du manuellt en egen återställningspunkt:
1. Starta guiden för systemåterställning. Det gör du genom att klicka på Startknappen och välja Alla program/Tillbehör/Systemverktyg och klicka på ikonen Systemåterställning.
2. Under rubriken Välj den aktivitet du vill utföra markerar du radioknappen Skapa en återställningspunkt. Klicka på knappen Nästa.
3. Du kan nu ge återställningspunkten ett passande namn, till exempel ”Före registerändring”. Du behöver inte ange datum och tid, det läggs till automatiskt. Klicka på knappen Skapa.
4. En bekräftelse visas efter att återställningspunkten skapats.Så gör du en systemåterställning
1. Börja med att avsluta eventuella program du har startade.
2. Starta guiden för systemåterställning. Det gör du genom att klicka på Startknappen och välja Alla program/Tillbehör/Systemverktyg och klicka på ikonen Systemåterställning.
3. Markera radioknappen Återställ datorn till en tidigare tidpunkt. Klicka på knappen Nästa.
4. Nu visas en kalender där alla datum då det skapats återställningspunkter är markerade i fet stil. Klicka på ett av de datumen.
5. Det kan hända att det skapats flera återställningspunkter samma dag, till exempel en systemkontrollpunkt, en återställningspunkt vid en programinstallation och en manuell kontrollpunkt. Till höger på skärmen visas en lista över de återställningspunkter som finns tillgängliga för det aktuella datumet. Det står vilken typ av återställningspunkt det är och tiden då den skapades.
6. Markera den återställningspunkt du vill använda och klicka på knappen Nästa.
7. Har du flera hårddiskar i din dator och har inaktiverat övervakningen av någon av dessa diskar, kan du nu få ett meddelande som talar om att ändringar som gjorts på den disken inte kan återställas. Klicka i så fall på ok.
8. Nu visas en skärmbild där du bekräftar att du vill återställa datorn med den valda återställningspunkten. Klicka på Nästa för att göra det.
9. Datorn återställs nu till den valda återställningspunkten och startar därefter om.
10. När datorn startat om visas en skärmbild som talar om att återställningen slutförts. Klicka på ok för att stänga den.

Det går att ångra den systemåterställning som man nyss genomförde. Det gör du så här:
1. Öppna guiden för systemåterställning.
2. Som du ser finns här nu ett nytt val, Ångra den senaste återställningen. Markera det och klicka på Nästa.
3. I övrigt gör du som en vanlig systemåterställning.

Systemåterställning kan även startas från dos-prompten, eller kommandotolken som det kallas i Windows XP. Så här gör du det:
1. Starta datorn och tryck på F8-tangenten när Windows ska startas.
2. I listan över startalternativ väljer du Felsäkert läge med kommandotolk.
3. Skriv följande kommando och tryck retur:
%systemroot%\system32\restore\rstrui.exe
4. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att återställa datorn till.Så blir du av med trilskande drivrutin
Om du har installerat en drivrutin som trilskas kan du ångra den installationen med en metod som du bör pröva innan du väljer att göra en systemåterställning. Windows XP har nämligen inbyggt stöd för att återställa den föregående drivrutinen. Säg till exempel att vi installerat en ny drivrutin för vårt grafikkort och att drivrutinen har gjort datorn instabil. Vi kan då återställa den förra drivrutinen genom att:
1. Högerklicka på Den här datorn och välja Egenskaper.
2. Klicka på fliken Maskinvara.
3. Klicka på knappen Enhetshanteraren.
4. Dubbelklicka på ikonen Bildskärmskort.
5. Dubbelklicka på grafikkortet som visas under Bildskärmskort.
6. Klicka på fliken Drivrutin.
7. Klicka på knappen Återställ tidigare drivrutin.

Om du i stället använder systemåterställning för att byta tillbaka till en tidigare drivrutin kan du få oönskade resultat, eftersom funktionen övervakar mer än bara drivrutiner. Ponera att vi installerar en osignerad drivrutin, vilket gör att Windows automatiskt skapar en återställningspunkt. Därefter gör vi litet kosmetiska ändringar i Windows, som att byta bakgrund, och ändrar inställningarna för vår uppringda internetförbindelse. Nu märker vi att drivrutinen inte fungerar så bra och gör därför en systemåterställning. Den gamla drivrutinen återställs men det gör också inställningarna för Windows utseende och för den uppringda anslutningen. Hade vi i stället återställt den tidigare drivrutinen hade bara den försvunnit och ingenting annat.Tar mycket plats på hårddisken
Systemåterställning kan vara räddaren i nöden, men funktionen har också sina nackdelar. De återställningspunkter som Windows självt tar med jämna mellanrum skapas endast när det inte pågår någon annan aktivitet, som att du skriver på tangentbordet. Om systemet håller på att skapa en återställningspunkt och du vill börja jobba med datorn, tar det litet tid för operativsystemet att sluta med den uppgiften. Det kan göra att Windows känns segt. Den stora nackdelen är dock att funktionen som standard tar upp en mycket försvarlig mängd utrymme på de hårddiskar som den bevakar.

När Windows XP startar för första gången är funktionen för systemåterställning aktiverad på alla hårddiskar. Som standard reserverar funktionen 12 procent av det totala diskutrymmet på respektive disk som övervakas. Artikelförfattaren har två hårddiskar, en som rymmer 120 gigabyte och en som rymmer 160 gigabyte. På dem reserverar systemåterställning som standard över 14 gigabyte på den ena disken och mer än 18 gigabyte på den andra. Totalt reserveras alltså över 30 gigabyte av datorns totala diskrymme för lagring av återställningspunkter! Det är orimligt mycket och du kan få tillbaka många sköna gigabyte utrymme genom att ändra inställningarna för systemåterställning.

Tänk också på att ju större plats som är reserverad för återställningspunkterna, desto mer data måste kopieras om du gör en full säkerhetskopiering.

Som vi nämnt aktiveras systemåterställning automatiskt första gången Windows XP startar. Det finns dock ett undantag och det är om det inte finns minst 200 megabyte ledig plats på den diskpartition där Windows är installerat. I så fall aktiveras inte funktionen. Om det vid ett senare tillfälle skulle bli mer plats ledig på partitionen ifråga aktiveras systemåterställning automatiskt.

Om du har systemåterställning aktiverat och därefter får så trångt på hårddisken att det inte finns åtminstone 200 megabyte ledigt utrymme på den disk där Windows är installerat, inaktiveras systemåterställningen. Om du därefter rensar hårddisken så att det blir mer plats ledigt, aktiveras övervakningen automatiskt. Alla tidigare återställningspunkter går dock förlorade.Inaktivera en enhet
Det första du bör göra för att ta kontroll över systemåterställningen och återvinna värdefull plats på hårddisken är att inaktivera övervakningen av eventuella hårddiskar som inte innehåller några program. På artikelförfattarens dator finns en c-disk där Windows och program ligger lagrade samt en d-disk där dokument, mp3-låtar med mera lagras. D-disken är i det här fallet helt onödig att övervaka.

Stänger man av övervakningen av den disken får man mer ledig plats på disken, eftersom det inte behöver lagras några återställningspunkter på den. Dessutom går det snabbare att skapa återställningspunkter.

Så här inaktiverar du en enhet:
1. Högerklicka på Den här datorn och välj Egenskaper i menyn som visas. Klicka på fliken Systemåterställning
2. Markera disken du vill inaktivera och klicka på knappen Inställningar
3. Markera kryssrutan Inaktivera Systemåterställning på den här enheten
4. Klicka på OK.

Observera att du inte kan göra så här för att inaktivera systemåterställningen på den disk där Windows är installerat. Vill du inaktivera övervakningen av den disken måste du göra det på alla diskar. Läs mer i rutan ”Stäng av återställning helt och hållet” på sidan xx.Minska utrymmet för punkterna
Om du har stängt av övervakningen av diskar där du inte installerar program är det dags att se över den mängd diskutrymme som systemåterställning reserverar för lagring av återställningspunkter på den disk du övervakar.

Som vi redan nämnt är standardinställningen att 12 procent av den logiska diskens utrymme är avsatt för systemåterställning. Du kan pröva att minska procentsatsen för att därmed frigöra diskutrymme. Så här gör du:
1. Högerklicka på Den här datorn och välj Egenskaper. Klicka på fliken Systemåterställning
2. Markera en av diskarna i listan över tillgängliga enheter och klicka på knappen Inställningar
3. Flytta skjutreglaget för att ändra den mängd diskutrymme som används för att lagra återställningspunkter.

Som mest kan du reservera 12 procent av det totala diskutrymmet och som minst 200 megabyte.
Ju mindre diskutrymme som används av systemåterställning, desto färre återställningspunkter kan lagras. Förmodligen har du inte behov av fler än ett par återställningspunkter. Installerar du ett program som krånglar vill du sannolikt återgå till den återställningspunkt som skapades precis innan programmet installerades.

Systemåterställning hanterar det diskutrymme som är tillgängligt för lagring av återställningspunkter enligt principen först-in-först-ut. Efterhand när det börjar bli fullt i det reserverade diskutrymmet, tas de äldsta återställningspunkterna bort från hårddisken. Microsoft menar att det på så sätt ”alltid finns ett rullande säkerhetsnät under användaren”.

Prova exempelvis att minska mängden diskutrymme som används för lagring av återställningspunkter till en gigabyte. Använd datorn en vecka och kontrollera sedan hur många återställningspunkter som finns tillgängliga. Det gör du så här:
1. Starta programmet för systemåterställning (Startknappen/Alla program,/Tillbehör/Systemverktyg/Systemåterställning)
2. Välj Återställ datorn till en tidigare tidpunkt och klicka på Nästa
3. För alla de datum i kalendern som är markerade i fet stil finns det en återställningspunkt. Se efter hur många återställningspunkter som finns tillgängliga
4. Klicka på Avbryt när du är klar.Stäng av återställningen helt och hållet
Du kan helt stänga av funktionen för systemåterställning. Om du gör det tas alla tidigare återställningspunkter bort från datorn. Fördelen är att du får mer ledig plats på hårddisken, nackdelen är att du inte längre kan göra en systemåterställning om du får problem med datorn. Däremot kommer du även fortsättningsvis att kunna göra en återställning till den senast fungerande konfigurationen av Windows. Det gör du genom att hålla ned F8-tangenten när Windows startar och välja Senast fungerande konfiguration i listan över startalternativ.

För att stänga av systemåterställning gör du så här:
1. Högerklicka på Den här datorn och välj Egenskaper i menyn som visas.
2. Klicka på fliken Systemåterställning.
3. Kryssa för rutan Inaktivera Systemåterställning på alla enheter.

Vi rekommenderar dock inte att du stänger av funktionen, den kan emellanåt vara en räddare i nöden.Ett alternativ till att inte använda systemåterställning alls är att använda den ibland. Normalt har du funktionen avstängd men när du ska göra något ingrepp i datorn som kan skapa problem, aktiverar du tillfälligt systemåterställning och skapar en manuell återställningspunkt. När programmet eller drivrutinen installerats och allt verkar fungerar som det ska, stänger du av övervakningen igen.

Tänk dock på att när du inaktiverar övervakningen tas alla återställningspunkter bort från hårddisken.Krypterade program specialfall
Det finns ett tillfälle då funktionen för systemåterställning kan vara ett potentiellt säkerhetshål och det är när man har krypterade programfiler på sin dator. Ponera att du har systemåterställning aktiverat. Du installerar ett par program på din dator. För varje programinstallation skapas en återställningspunkt. Därefter väljer du att kryptera programfilerna för det program du installerade först. Om du nu skulle göra en systemåterställning kommer det att finnas en eller flera återställningspunkter då dessa programfiler inte är krypterade.

Du åtgärdar det här genom att först stänga av funktionen för systemåterställning, därefter installera och kryptera programmet för att till sist slå på systemåterställningen igen. Om du redan har krypterat programfilerna kan du stänga av och sätta på systemåterställningen, eftersom det innebär att alla tidigare återställningspunkter tas bort. Ytterligare ett alternativ är att installera programmet på en disk som inte övervakas av systemåterställning.

Det här är inget stort problem eftersom det vanliga är att man krypterar datafiler, som exempelvis dokument, och inte programfiler.Sätt papperskorgen på sträng diet
Papperskorgens maximala storlek mäts i procent av det totala diskutrymmet, precis på samma (dumma) sätt som med systemåterställningen. Så här sätter du papperskorgen på diet:
1. Högerklicka på Papperskorgen och välj Egenskaper i menyn som visas.
2. Dra skjutreglaget till en lämplig procentsats. Har du till exempel liksom artikelförfattaren två hårddiskar på sammanlagt 300 gigabyte kan du sätta den maximala storleken till en procent. Det motsvarar ändå ett utrymme på tre gigabyte. Windows eget förslag på 10 procent gör i det här fallet att papperskorgen skulle kunna ockupera 30 gigabyte hårddiskutrymme.
3. Klicka på OK när du är klar.

Du bör vara uppmärksam på att filer som är större än papperskorgens maximala storlek tas bort genast i stället för att sparas i papperskorgen. När papperskorgen blir full tas de äldsta filerna bort från den.

Har du flera hårddiskar kan du ange olika procentsats för respektive disk, men eftersom inställningen är procent av diskutrymmet och inte faktiska gigabyte finns det ingen egentlig orsak att göra det.

Det går även att stänga av papperskorgen helt och hållet. Kryssa i så fall för rutan ”Flytta inte filerna till papperskorgen. Ta bort dem genast”. Det är dock inget vi rekommenderar. Vill du någon enstaka gång ta bort en fil genast utan att lägga den i papperskorgen kan du hålla ned Skift-tangenten när du tar bort filen.Glöm inte att banta webbläsaren
Internet Explorer kan lägga beslag på en stor del av din hårddisk för att lagra temporära filer. När man tittar på en ny webbsida lagrar Explorer vissa delar av sidan, som exempelvis bilder, i en mapp på hårddisken så att det ska gå snabbare att visa sidan nästa gång du besöker den. Har du en snabb internetförbindelse kan du dra ned storleken på mappen för temporära filer, samma sak kan du göra om du har ont om diskutrymme. Så här gör du:
1. Starta Internet Explorer.
2. Välj Internet-alternativ i Verktyg-menyn och klicka på fliken Allmänt.
3. Klicka på knappen Inställningar under rubriken Tillfälliga Internet-filer.
4. Den här inställningen görs i faktiska megabyte och inte i procent av det totala diskutrymmet. Ställ ned storleken till exempelvis 25 megabyte. På artikelförfattarens dator kan mappen vara så liten som en megabyte och så stor som 32 gigabyte!
5. Klicka på OK.

Av Per Lövgren
Artikeln publicerades ursprungligen i MikroDatorn. Du kan prenumerera på tidningen här.