Att vaska fram godbitarna ur våra drygt tjugo hyllmeter samlade utgåvor räcker långt, men vi nöjer oss inte med det. Här finns färska intervjuer med dem som skapade pc-marknaden och vår mobila, uppkopplade värld. Och fler kommer. Det här är bara början!

Har Dataföreningen inte redan dokumenterat den svenska it-historien? Jovisst, jätteprojektet "Från matematikmaskin till it" i samarbete med KTH och Tekniska museet är nu avslutat och anses internationellt som ett föredöme med sin bredd och tydliga användarperspektiv. På ithistoria.se finns runt 50 vittnessemiarier, 160 intervjuer, 230 personliga berättelser och ett 20-tal slutrapporter att fördjupa sig i.

Jag var själv med i projektet redan när det var en liten samtalsgrupp – och hade innan dess intervjuat ett par av de äldsta pionjärerna. Skillnaden är att här finns historien journalistiskt berättad och här råder inte forskningsprojektets strikta begränsning till åren 1950-1980. Här ryms både Mats Gabrielssons Victor-datorer och Martin Wibergs kugghjulsmaskin från 1860.

Dessutom internationella utblickar. Apple, IBM, Sinclair och Lotus. Hårddiskens historia likaväl som Norsk Datas uppgång och fall.

Du kan själv vara med och föreslå ämnen och berätta om ditt möte med datorn. Jag har mycket att berätta från mina många år mitt i datavärlden, men alla har sin bit. Flera ämnesområden kan fortfarande växa och bli mer omfångsrika, men meningen är att sajten ska växa. Nu drar vi gång!