Databoard 4680 har nu blivit ett begrepp i dator-Sverige. 4680 är nämligen namnet på den kortserie med dess bussstruktur som DIAB, Dataindustrier AB, står för.
Med 70 olika typer och 17 000 sålda kort under bara 1980 är fenomenet DIAB och Lars Karlsson värda att titta litet närmare på. I år kommer DIAB att fylla 10 år. Tio år i branschen, med konkurrens från USA och nu även Japan, det är många år.

Lars Karlsson fotograferad av Johan Holm

Idag består DIAB egentligen av tre företag, som alla finns i samma hus i Täby. Det är Dataindustrier, Symtek och Relex.
Symtek ansvarar för programutveckling och Relex för prototyptillverkning och produktionsberedning. Inom deras ansvarsområde ligger också utveckling av testmetoder för nya produkter.

Dataindustrier ansvarar för nya hårdvarukonstruktioner och operativsystem. Produktionen försöker man att i största möjliga grad förlägga utanför det egna företaget. På det sättet kan alla resurser användas för nyskapandet.
Det är ideer man vill "tillverka", och inte kort. De flesta korten tillveras av Satt Elektronik och säljs genom Sattco, som alltså har lyckats klämma fram 10.000 sådana.

Internt märks inte uppdelningen. I fråga om projekt samarbetar alla tre företagen som en man, all utrustning t ex disponeras gemensamt. Idén med 4680 föddes när det första systemet byggdes med 8008 för tio år sedan. Man diskuterade busstrukturen som kunde bestå och framtida kompatibilitets-problem. Och det gick bra. Dagens moduler utnyttjar samma busstruktur som de tillverkade i början.

Vad står 4680 för? Det är enkelt: 4 står för Intel's 4004, 6 för Motorolas 6800 och 80 för 8080 (Z80 fanns ännu inte). Idag byggs det mesta på Z80, men även andra processorer kan användas, t ex 6809, 6802, 6502 o s v.

Två typer av system byggs. Det är enkortsdatorer och flerkortssystem. För applikationer, där det är frågan om processstyrning eller övervakning med väldefinierade funktioner, kan enkortssystem med fördel användas. Då levereras systemet komplett med programvaran inlagd i PROM, autostartrutin och med erforderligt antal interfacekort och/eller minneskort.

Det är alltså skräddarsydda system. För "vanliga" datoranvändare finns flerkortssystem (kallas egentligen för tvåkorts-system då CPU med nödvändiga kretsar finns på två kort), som kan byggas ut enligt kundens specifikationer.
Dessa kan användas som utvecklingssystem, system för styrning och övervakning där funktionerna kan omdefinieras, samt även för administrativa rutiner.
Beroende på behoven kan olika periferiutrustningar anslutas. Det må då vara vanliga 5 eller 8 tums flexskiveenheter, hårddiskar eller bandstationer.

För processystem finns flera olika anpassningskort som exempelvis A/D- och D/Aomvandlare, kort för anpassning till olika mätinstrument, styrkort för reläer o s v. Dessa systor kan programmeras i Basic, Assembler, Fortran 77, Cobol och Pascal. Minnet kan byggas ut till 256K och det finns sju avbrottsnivåer.

När det blev aktuellt med en persondator var det naturligt att DIAB var med. Och det år alltså ingen tillfällighet att ABC 80-bussen liknar den databuss som finns på DIABs datorer. Även denna konstruktion blev en succé för Lars Karlsson. På mindre än två år såldes bara i Sverige över 13 000 apparater. Dessa tillverkas av Luxor i Motala och säljs av flera distributörer, bl a Scandia Metric, Sattco, databutiker och en del radiohandlare.

ABC 80 är utrustad med en 16K Basic och 16K RAM som kan byggas ut till 32K. Till denna lyckade maskin finns idag inte mindre än 5 olika leverantörer (tillverkare) av flexskiveenheter med omkring 20 olika modeller.
Livet är inte lätt för en inköpare. Och det blir inte lättare när han får veta att det dessutom finns två olika bussystem för ABC 80 med expansionsenheter som inte kan pluggas in hur som helst. Det var väl inte riktigt så Lars hade tänkt sig den första svenska persondatorn?
Men livet går vidare och i datorvärlden blir grejorna snabbt gamla, så nu är det snart dags fören ny version av ABC 80. Av Lars Karlssons försiktiga uttalanden och Luxors totala tystnad kan man förstå att någonting är i görningen.
Vi kan för våra läsare berätta att ABC 80's storebror kommer i två versioner – med 40 och 80 teckens bildskärm.
Vi får bara hoppas att den nya maskinen blir lika populär som ABC 80 och önska Lars lycka till med nya konstruktioner.

Artikeln skrevs av Tad Gruber