En artikel i Mikrodatorns novembernummer 1981 berättar om vårt första "chat-forum", långt före internet:

Kostnadsfritt databassystem
Nu finns det ett offentligt databassystem som är öppet för alla som har tillgång till en 300-baud-terminal.
Datsbasen heter Trädet och finns på 08-19 05 22. Det är öppet dygnet runt, är kostnadsfritt, självinstruerande, och det behövs Inga loginkoder – vem som helst kan med andra ord använda det. Det kan anpassas till alla typer av terminaler genom ett enkelt kommando, berättar här Peter Bengtson på Datatronic.

Trädet är ett nytt revolutionerande sätt att utbyta information över dator – en elektronisk anslagstavla, en väggtidning, en konferenslokal eller ett klotterplank. För första gången finns det nu ett offentligt, kraftfullt organiserat medium för utbyte av Idéer, tankar och förslag.

Trädet är som namnet anger organiserat i trådform. Meddelanden växer ut från varandra som grenar I ett träd. När man har ringt upp Trädet börjar man lämpligen med att skriva Lås Konferenser. Då visas det grundläggande meddelandet, från vilket Trädet förgrenar sig. Detta har en mängd undermeddelanden (Hjälp, Programmering, Pryltorget, Forth, Pascal, Politik, Restauranter, Filmer, Dialog, m m) vilka man kan läsa genom att skriva Läs följt av namnet på det meddelande man önskar läsa.

Dessa undermeddelanden förgrenar sig sedan ytterligare; Restauranter är t ex underindelat i franskt, kinesiskt, japanskt och italienskt kök, medan Pascal har underkategorier som heter För/emot och Rutiner. Man kan läsa dessa meddelanden och på detta sätt fortsätta allt längre in i Trädet.
Man kan också läsa hela delträd, söka efter text, eller skriva ut allt Inom ett visst träd som är tillagt efter ett visst datum.
En viktig möjlighet är att kunna lägga till egna meddelanden till Trädet. Man kan utöka databasen var som helst, genom att helt enkelt skriva Utöka nnnn där nnnn står för namnet på det meddelande man vill kommentera.

På detta sätt kan användare kommentera varandras ideer och åsikter, uppslag kan publiceras och programmeringsrutiner kan lämnas. Man kan gemensamt utarbeta saker och ting; man kan diskutera olika persondatorsystem och mjukvaror, CP/M:s vara eller inte vara, sorteringsrutiner kan jämföras, restauranter och viner kan recenseras, man kan skriva en bok tillsammans (den kan dela sig och få två olika slut).

– Trädet har kapacitet att bli något mycket användbart. Vi hoppas att Trädet får så stor spridning som möjligt – ju fler som använder det, desto användbarare blir det. Det är avsett att fungera som en gemensam resurs, öppen för alla. Vi har redan ett stort antal ringande, men fler är alltid välkomna.

Trädet skrevs av Datatronic AB. Själva programmet år skrivet i Pet-Forth, vilket gör programmet kompakt och snabbt. På grund av Forth:s arbetsuppsnabbande karaktär tog hela projektet endast fyra dagar att programmera – en förvånande kort tid för ett så kraftfullt program. Datatronic avser även att sälja programmet till privatpersoner och institutioner, det kan nämligen användas som en lokal databas när det inte är uppkopplat för kommunikation, exempelvis för släktforskning och för att hålla reda på alla sorters dokument som är relaterade till varandra.

Mikrodatorn nr 7, novermber 1981.