Året var 1983 eller kanske 1984. Platsen någonstans i Värmland.
– Då hade IBM just kommit med sin pc och vi begrep att den skulle förändra kontorsarbetet. Men det fanns inga pengar för att skicka folk på utbildning, så en driftig arbetskamrat kom med idén om en buss, berättar Björn Nilsson när jag träffar honom på EDB i Frösunda.
Hans arbetsplats då var Värmlandsdata, en gemensam datavdelning som startats av Uddeholm och Billerud 1967. Snart skulle Lars Irstad med sitt Programator gå in som hälftenägare i den första av alla liknande affärer han gjorde. Men innan dess var alltså busspionjärerna på turné.

– Vår reklam gick gick ut på att vi kommer till er busshållplats. Vi körde runt mellan stora och mindre företag i hela Värmland och lärde ut grunderna i Dos, kalyl och ordbehandling. Du ser, gamla pc med dubbla diskettstationer, fast då var de alldeles nya. Inget nät, det fanns inte då. Vi var två lärare, det var jag och Karl Erik Bjerkerhjelm. Det är han till vänster och han körde också bussen.

Blev ny turné
Det gick så bra att det blev en ny turné, denna gång för Landstingsanställda.
– Nu hade vi blivit varma i kläderna så vi tog hjälp av Tur-teatern och kallade kursen Teaterdata. Vi "spelade" på 50 orter och målet var att få bort datorrädslan.
Fram till det senaste årsskiftet jobbade Björn Nilsson på Capgemini där vd:n Kjell Ulmfeldt är en gammal jobbarkompis. Men nu heter arbetsgivaren alltså EDB.

Driftig vd
– Vi hade en driftig vd på Värmlandsdata, Ingvar Söderlund, och tillsammans med Irstad och Anders Skarin var det en driftig ledningsgrupp. Vi köpte företag på varenda ort och kallade oss E18-länken. Vi fanns på 25 ställen mellan Oslo och Stockholm, säger Björn Nilsson.

– När jag nu är över i Oslo så känns det som att vara tilbaka i det gamla 80-talet, där finns samma entusiasm, samma närhet till beslutfattarna. Den entreprenörsanda vi hade en gång blev urvattnad med tiden, den ersattes av pengar och kvartalsresultat, säger Björn Nilsson.

I dag har han titeln service manager, tekniskt ansvar för driften åt en del storföretag och den nya sajten Minpension.se.

Samma frågor i dag
– Många av frågorna man får från användare är nästan de samma för 20 år sedan, men en tjänst som Minpension hade naturligtvis varit helt otänkbar på den tiden, tekniskt naturligvis men också att få olika försäkringsinstitut att samarbeta, säger Björn Nilsson och sätter sig i bilen för att åka tillbaka till Örebro. Fortfarande i farten längs E18!

Fakta

Börn Nilson gick ut Umeås tekniska högskola 1968 men hade haft praktik på Värmlandsbankens datacentral sedan 1966.
Första jobbet blev Datema. Sen följde fem år på SAS Data.
Därefter Värmlandsdata, Programator, Cap Programator, Cap Gemini och nu EDB.