Sexton siffror på nätet rörde runt ordentligt. Sexton siffror som kunde bryta kopieringsskyddet för hd-dvd. AACS, organisationen som utvecklar skyddet, lät sina advokater göra massutskick av hotbrev. Publiceringen innebar kringgående av kopieringsskydd och kunde resultera i straff och skadestånd.

Hoten hjälpte inte. På Digg.com tände det till rejält när ledningen försökte plocka bort inlägg som avslöjade koden på allt kreativare vis. Användarna bokstaverade siffrorna. Man omvandlade de hexadecimala talen till andra talsystem, man gjorde grafiska bilder av talen, man tryckte upp t-shirts. Man sjöng talen till musik.

Nätmedborgarna reagerade logiskt: En sajt som lever på att användarna genererar innehållet måste också dö om de så bestämmer. Upproret var massivt.

Enligt BBC finns sifferserien att hitta på 700.000 platser på nätet. Ändå valde traditionell media att inte publicera. I den gamla världen kunde man ha argumenterat för att medierna inte bara skall ha frihet utan också ett ansvar att informera allmänheten. Så är det inte längre. I den nya världen finns oändligt många kanaler. Informationen kommer att finnas där i alla fall och är lätt sökbar.

Att låset nu fixats till så att nycken inte passar längre spelar ingen roll. Michael Ayers, chefen för AACS, säger till BBC att de skall jaga rätt på alla om spritt nyckeln trots att det kommer att kosta: "Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder. Vi hoppas att allmänheten respekterar vår position och följer gällande lagar". Tjena! Det tror de knappast på själva. Det är ju därför de går på mellanhänder som Digg och
Youtube. Och det är därför frågan om pressens frihet och ansvar är mindre intressant i den nya världen.

Att få en prövning av hur tryckfriheten står sig mot förbudet mot kringgående av kopieringsspärrar vore intressant i och för sig. Om någon tidning vågar. Men den viktiga kampen gäller inte tryckfrihet längre. Den gäller kommunikationsfrihet: Friheten för användarna att kommunicera utan att operatörer och mellanhänder blir ansvariga.

Men lagbrytarna är ju så många och så jobbiga att spåra! Det blir ju svårt för staten att kontrollera beteendet! Visst! Så är det och så skall det vara.

Justitieminister Beatrice Ask hotar nu operatörerna med lagstiftning. Men kommunikation är nätets motsvarighet till demokratiska val. Vad skall hon egentligen göra om nästan alla beter sig olagligt? Tvinga mellanhänderna att stänga av alla användare för att inte själva bli lagbrytare? Kanske gör de då en "Digg": Låter mellanhänderna dö hellre än viker sig. Tills makten fattar.