I den lilla kuststaden Karlshamn nere i södra Sverige sitter AMT Advanced multimedia technology AB och filar på en produkt som de hoppas ska revolutionera webbens videosändningar. Borta är gryniga och ryckiga tv-bilder fulla med block som ska återge en händelse över nätet, om vi får tro AMT själva.

AMT lovar att tekniken de arbetar med ska klara av att komprimera video märkbart bättre än de alternativ som finns i dag. Dessutom ska det gå att få videofiler som är helt kompatibla med mpeg 4 asp-standarden (se också faktaruta) som därmed kan spelas upp på flertalet datorer utan extraprogram. Men genom att frångå mpeg-kompatibiliteten går det att nå ännu bättre resultat. Då behövs dock en plug-in till mediespelaren.

Historien om AMT börjar under första halvan av nittiotalet när bröderna Peter Toth och Josef Karoly drev ett företag som utvecklade holografisk datalagring. Som namnet antyder kräver holografisk lagring en hel del bildanalys och det var ett område som väckte nyfikenhet hos bröderna.

– Bildkomprimering blev ett litet eget intresse och vi lyckades utveckla en algoritm som gav klart bättre resultat än jpeg, det bästa formatet 1993, berättar Peter Toth.

Bröderna fortsatte att utveckla sitt bildkomprimeringsformat och med tiden började en affärsidé bena ut sig, nämligen att använda komprimeringen för att låta tryckerier förhandsvisa bilder, något som inte var helt trivialt på modemtiden.

– För tryckerierna fanns det ingenting mellan frimärksstora förhandsvisningar och de fullstora bilderna som kunde vara väldigt stora, säger Peter Toth.

Produkten nådde aldrig marknaden men med tiden dök videokomprimeringsformatet mpeg upp, något som återigen fångade intresset.

– Till en början var mpeg-komprimeringen riktigt dålig och vi såg att vi kunde nå klart bättre resultat.

Bröderna satt på något som de insåg var en bra teknik, men de hittade inte riktigt rätt sätt att komma ut med den på marknaden och det fortsatte som en bisyssla vid sidan av det ordinarie arbetet.

Men 2002 hade tekniken nått så pass långt att Josef Karoly kände att det var dags att låta den stå på egna ben och startade då AMT. Peter Toth anslöt sig strax efter till företaget.

– Det har varit ganska tufft att driva ett företag utan att ha en produkt ute på marknaden. Allt vi ville göra var vi tvunga att göra själva för vi hade inte råd att ta in extern hjälp, berättar Peter Toth.

Hemligheten bakom AMTs videkomprimering är ett system baserat på neurala nätverk. Neurala nätverk används bland annat inom aktiemarknaden och även för att förutsäga väderleksrapporter.

Ett artificiellt neuralt nätverk försöker efterskapa hur hjärnan fungerar, i mycket mindre skala. Istället för att data behandlas mer eller mindre i följd efter varandra så behandlas mycket information samtidigt. Ett neuralt nätverk går också att träna till att bli bättre på specifika uppgifter.

– Vid videokomprimering jämför man individuella bildrutor. Men med ett neuralt nätverk kan vi göra betydligt intelligentare gissningar än med andra tekniker. Våra mpeg 4-kompatibla filmer är bättre än h.264 och man kan säga att det blir minst dubbelt så bra om filerna inte är kompatibla. Dessutom kräver formatet mindre av datorn, både vid komprimering och uppspelning, säger Peter Toth.

Vid videokomprimering är den viktigaste egenskapen att nå så bra bildkvalitet som möjligt vid en given bithastighet. Enligt Peter Toth klarar AMT av att komprimera en hd-upplöst film till två megabit per sekund när andra system som bäst klarar mellan sex och sju megabit.

Från och med det att AMT startades 2002 och fyra år framåt arbetade företaget med att fila på algoritmen som ligger i grunden. Men även en bra teknik behöver rätt marknad och marknadsförig för att den ska ha en chans menar Knut Aulund, vd på AMT, inte minst när några av konkurrenterna heter Microsoft och Apple.

– Vi har spånat länge på var man bäst kan använda tekniken, vi ville hitta en marknad med så många kunder som möjligt i flertalet länder, säger Knut Aulund.

Konkurrensen från jättebolagen är inte heller något som de fruktar, menar Knut Aulund.

– Traditionellt har ju inte genombrott skett på större företag utan de kommer från mindre bolag. Vi kan ge ett högt värde för kunden.

Under de senaste åren har de undersökt olika sätt att komma ut med med en färdig produkt. Bland annat har AMT varit i kontakt med Samsung som i en avsiktsförklaring visat sitt intresse för tekniken. De komprimerade filmerna kräver nämligen inte särskilt mycket beräkningskraft vid uppspelning vilket sparar batteri i mobila enheter.

– Problemet för ett litet företag som oss är att om vi skulle börja samarbeta med en stor aktör så skulle den ta alla våra resurser i anspråk. Vi valde därför att lägga det samarbetet på hyllan, säger Knut Aulund.

Valet föll tillslut på marknaden för webb-tv, ett område med goda framtidsutsikter enligt Knut Aulund. Marknadsföringen kommer främst att ske mot de bolag som äger rättigheterna till materialet, alltså inte ut till konsument.

I dag har AMT sex medarbetare i Sverige och äger dessutom ett bolag i Budapest med tre anställda som sköter applikationsutveckling och även tar hand om supporten till kunderna.

Produkten som nu snart ska lanseras består av en låda som kopplad till en dator sköter komprimeringen i realtid, viket gör hårdvarukraven i övrigt relativt blygsamma.

– Webb-video var rätt väg att gå för oss. Vid all videokomprimering är det viktigt att både bibehålla kvalitén och samtidigt få ner storleken. Men vid streaming är det extra viktigt att komma långt med komprimeringen för att det ska bli kostnadseffektivt, förklarar Knut.

AMT har hittills finansierats med riskkapital men en lansering börjar närma sig. Nu pågår betatester med flera aktörer i Norden och USA, vilka vill Knut inte gå in på, som ska pågå i i några månader och innan sommaren ska en produkt finnas på marknaden.

Fakta

Mpeg 4 är en standard främst för video- och ljudkomprimering som fortfarande är under utveckling. Den vanligaste versionen i dag är den som kallas för asp (advanced simple profile). Divx, Xvid samt Quicktime 6 bygger till exempel på denna.

H.264, även kallat mpeg 4 avc (advanced video coding), är ett senare tillägg som ger klart bättre bildkvalitet. Quicktime 7 och x264 är exempel på program som komprimerar till h.264.