Företaget MyFC har precis bytt vd, och det har varit en turbulent tid. Nu är nya vdn Björn Westerholm på plats och det börjar lugna ner sig. Det kan fokusera på att vidareutveckla och sälja in sin bränslecell.

Tanken är att bränslecellen ska kunna ersätta batterier till mobila enheter. På det sättet skulle man helt kunna kapa strömsladden. Istället för att som i dag ladda mobilen eller datorn via eluttaget används en bränslekapsel som genererar vätgas. När det är dags att byta kapsel tar man ut den gamla, och sätter i en ny, ungefär som när man byter ett batteri.

– Hur länge en laddning räcker beror på hur man designar laddaren, men med den vi har utvecklat nu kan vi uppnå den dubbla kapaciteten mot dagens batterier. Om något år hoppas vi kunna komma upp i den fyrdubbla, säger Anders Lundblad, grundare och teknikchef på MyFC.

MyFCs bränslecell har sitt ursprung i ett projekt på KTH som startade för fyra år sedan. Anders Lundblad, som hade många års erfarenhet av bränsleceller, ingick i en projektgrupp tillsammans med tre andra personer.

Det var sedan tidigare känt hur det gick till att utveckla stora bränsleceller och de inblandade i projektet ville visa att det även gick att göra en mindre bränslecell. Resultatet blev så bra att Anders tyckte att de skulle patentskydda uppfinningen.

– Vi kom till ett läge med patentet där vi fick välja mellan att antingen släppa det helt, eller verkligen satsa, och då visade det sig att jag var den enda som var sugen. Så då startade jag en firma, säger Anders Lundblad.

Han insåg att en produkt som skulle ge en bättre lösning på energiproblemet – att mobila apparater blir mindre, men får ständigt fler funktioner - skulle ha stor potential att slå igenom stort.

2005 startade han sitt företag, med uppstartshjälp av Sting (Stockholm innovation and Growth). I dagsläget har företaget en enklare prototyp färdig, där bränslecellen finns i en extern laddare. Slutmålet är att helt integrera bränslecellen i produkten.

Själva bränslecellen kan till utseendet liknas vid ett plåster.
– Vår teknologi baseras på att vi använder ledande tejp för att forma de centrala delarna i bränslecellen. Att den är utformad som den är gör att den blir anpassningsbar. Du kan placera den på olika sätt, till och med på böjda ytor, förklarar Anders.

De använder sig av en så kallad passiv bränslecell, som till exempel inte har en extern fläkt. En passiv bränslecell passar bra att använda när det gäller små apparater.

– Konventionella bränsleceller består av ett luftsystem och ett kylsystem. Därför blir vår typ mycket mindre komplex, och därmed lättare och billigare. Kommer man ner i effekter under 50 watt är det mer lönande att ha en passiv bränslecell, förklarar Anders.

MyFC har i nuläget sju anställda, plus en affärscoach från Sting. De sitter i Stings lokaler på KTH i Stockholm.
– Sting har hjälpt mig med att rekrytera vd, de har tillhandahållit utbildningar och de har haft rådgivning för företaget, säger Anders.

Han menar att deras hjälp, både i form av kapital och av uppmuntran, har varit en förutsättning för att han skulle kunna starta MyFC.

Företaget har redan gjort två prototyper av sin bränslecell som de har visat upp för potentiella kunder. En tredje prototyp är på gång.

– Den här prototypen ska ha full prestanda och funktionalitet. Det ska med den gå att visa för marknaden att vår teknologi håller hela vägen fram. Den ska också gå att masstillverka, om någon kund vill ha den som den är.

Målet är att slå igenom på bred front, men Anders tror ändå att det kan komma att ta några år innan de får ett stort genomslag.
– Jag vill se detta ute på marknaden i var och varannan butik, men än är det ganska långt dit.