Tanken med det nya förslaget är att komma åt ”vardagspiraterna”, snarare än de stora fildelningsgrupperna. Genom att internetleverantörerna bevakar vad deras kunder laddar ner och rapporterar detta till ett nystartat oberoende politiskt organ, ska fildelarna stoppas.

De personer som delar upphovsskyddat material med andra får först en varning och kan sedan stängas av tillfälligt eller permanent från sitt internetabonnemang om de inte slutar ladda ner. ”Det här är en avgörande stund för en framtid med ett civiliserat internet”, har Frankrikes president Nicolas Sarkozy sagt om förslaget.

Dennis Oliviennes, som satt i den kommitté av skiv- och filmbolag och internetleverantörer som tog fram förslaget, säger att dagens höga böter och många år i fängelse är oproportionerligt för de unga människor som delar filer olagligt.

I gengäld för att leverantörerna övervakar sina kunder, har den franska skivindustrin gått med på att snabba på tiden för filmer att hamna på dvd. Musikindustrin har i sin tur gått med på att stödja musik utan DRM-skydd. Skivbolagens intresseorganisation (IFPI) är mycket positiva till förslaget.

– Det är det viktigaste initiativet till att vinna kriget mot illegal fildelning som någonsin tagits, säger IFPI.

Förslaget har även mött stark kritik från de som menar att det kränker den personliga integriteten.

Källa: BBC News.