Lönerna ligger mellan 450 000 till 500 000 kronor om året för män och mellan 270 000 till 350 000 kronor om året för kvinnor. Lönerna är tre gånger så höga som genomsnittet i andra branscher i Australien, som undersökningen genomfördes i. Heltidsarbete med öppen källkod ger bra betalt enligt undersökningen, skriver IDG news.

Kvinnorna tjänar betydligt sämre än männen, men i jämförelse med övriga it-branschen så är resultat bättre än genomsnittet. Endast sju procent av dem som jobbar med öppen källkod som är kvinnor.

Fler än hälften av dem som jobbar med öppen källkod gör det dock gratis. Det är endast var tionde person som får betalt för att på heltid arbeta med öppen källkod.

Siffrorna kommer från en australiensisk undersökning där man för första gången jämfört lönerna i den öppna källkodsindustrin. Undersökningen görs av en konsultfirma i Sydney vid namn Waugh Partnes och stöds av Fujitsu, IBM och NICTA. Den slutliga undersökningen beräknas vara klar i mars.

Totalt deltog 327 personer i undersökningen och det tros motsvara ungefär fem procent av den australiensiska öppna källkodsbranschen, vilket gör undersökningen tillförlitlig. Anledningen till undersökningen var att få klarhet i hur stor den öppna källkodsbranschen är i Australien.