Gartners analytiker har studerat Windows Vista och kommit fram till att Microsoft måste göra om operativsystemet från grunden om det skall ha en chans framöver.

Gartner pekar på att koden som Vista bygger på är ett lapptäcke av gamla och nya versioner och så komplext att det är nästintill omöjligt att snabbt ändra på funktionaliteten. Vidare är koden inte optimerad, Vista har blivit för krävande för att kunna användas på äldre system och moderna budgetdatorer.

Microsoft har inte lyckats att motivera för användarna varför de skall uppgradera från XP till Vista, de flesta användare förstår inte fördelarna med Windows Vista och tycker inte att Vista är så mycket bättre än XP att det är värt att byta operativsystem.

Gartner tror även att Microsoft kommer att få allt svårare att konkurrera med webbapplikationer och andra operativsystem. Om Microsoft vill konkurrera med t.ex. Apples Iphone blir det svårt, Apple kunde använda en nedbantad version av OS X, men Microsoft måste använda sig av flera olika produkter som Windows Mobile istället då Vista är för stort och inte lämpar sig för mobila enheter.

Även andra analytiker har noterat Vistas långsamma tillväxt bland användarna. Forrester Research noterade att bara 6,3 procent av de 50 000 företagsdatorer som ingick i deras studie körde Vista. Den främsta ökning Vista gjorde under sitt första år verkar ha skett på bekostnad av Windows 2000 som fasats ut. Windows XPs andel var näst intill oförändrad.

Källa: IDG / Computerworld.com