Alperin jobbar som operativ chef med CIO-ansvar på Vertex Distribution, ett företag som tillverkar och distribuerar skruvar och muttrar. Han var inte nöjd med de två huvudleverantörerna inom sin industri, Activant Solutions och Microsoft (han anlitade inte någon av dem, och ville heller inte göra det).

- Jag var väldigt bekymrad över konsolideringen i branschen. Jag kände mig låst mellan dessa två leverantörer, berättar Alperin.

Innelåsningen gjorde honom nervös eftersom han redan var frustrerad över den bristande flexibiliteten i det gamla affärssystemet. Systemet var egenutvecklat och hade inte byggts kring en relationsdatabas.
Dessutom är möjlighet till specialanpassning en avgörande fråga för Vertex när bolaget köper upp andra företag, eller behöver integrera systemen med nya kunder.
- Vi har vuxit på grund av vår flexibilitet, säger Mark Alperin.
Den tillväxten var han inte beredd att riskera.

Mark Alperin valde att använda Compieres affärssystemserie, som bygger på öppen källkod. På så sätt slapp utsättas för en leverantörs föränderliga prioriteringar.
- Den huvudsakliga anledningen till att vi valde Compiere var möjligheten för oss att kontrollera vårt eget öde, säger han.
Det önskemålet delar Mark Alperin med många andra CIO:er i mellanstora företag. Många testar nu affärssystem med öppen källkod, med kostnadsbesparingar och flexibilitet som huvudsakliga drivkrafter.


Skräddarsytt


I Alperins fall möter öppen källkod-systemet ett nyckelbehov hos företaget. Affärssystem-leverantörer lockar ofta mindre företag med standardprogram som levereras nyckelklara och kräver små eller inga ytterligare IT-investeringar. Det är ett logiskt försäljningsargument när teknikresurserna är begränsade. Men en ganska hög andel småföretag vill eller måste få programmen skräddarsydda till just deras affärsverksamhet – precis som stora företag, påpekar Paul Hamerman som är vice vd för affärsprogramsavdelningen på Forrester Research.
- Det finns så många olika behov. En del företag vill ha ett system som de kan forma efter verksamheten, för att ge dem större flexibilitet. Och öppen källkod-system har skapats för att skräddarsys, säger han.

Och kostnaden för att skräddarsy dem behöver inte bli astronomisk. I Mark Alperins fall frågade han först en systemintegratör han tidigare anlitat, Transactional Data Systems (TDS) om de kunde utveckla ett skräddarsytt affärssystem. Alperin ville ha ett affärssystem som han kunde kontrollera själv, med funktionalitet som motsvarade en skräddarsydd version av ett licensierat program. Men TDS föreslog en lösning som sparade både tid och pengar:aAtt basera Vertex nya affärssystem på öppen källkods-projektet Compiere.
- De sa att det inte finns någon mening med att skriva all kod igen, när det redan fanns en öppen källkods-grund att bygga på. Det sparade oss 30-50 procent av all kodning som behövde göras.

Vad blev då resultatet? Mark Alperin kan nu plocka kod från öppen källkods-världen för att snabbt möta affärsverksamhetens behov.
- Vi har våra egna utvecklare, vilket ger oss möjligheten att själva skräddarsy tjänster och utveckla funktioner som kunderna efterfrågar, vilket är en fördel. Att ha tillgång till källkoden är väldigt viktigt, säger Alperin.

Prevention Partners är ett företag som tillverkar affischer och knappar som bär ett budskap om motverkan av drog- och tobaksmissbruk. Företaget hade en liknande önskan om specialanpassning när det beslutade att byta ut ett åldrande affärssystem. När Prevention Partner växte kunde dess Windows-baserade affärssystem inte skala upp och började bli opålitligt.
- Jag antog att Oracle, SAP och Baans skulle ligga utanför vår budget, säger teknikchefen Scott Rosa.
Han började istället leta efter leverantörer som riktar sig till mellanstora företag.
Rosa upptäckte att dessa var billigare än de stora leverantörerna, men att licenskostnaderna fortfarande låg på tiotusentals dollar – och vad Prevention Partners än köpte för system skulle ännu mer pengar krävas för att anpassa systemet.
- Vi ville inte lägga vår begränsade budget på licenser, säger Scott Rosa.
Genom att spara in licenspengarna med öppen källkods-programvara kunde han öka budgeten för anpassningar istället, och få ett bättre anpassat system för samma kostnad som den kommersiella programvaran skulle ha kostat, berättar Rosa. Företaget har valt att använda affärssystemet WebERP för att hantera sin produktion.
- Flexibilitet betyder pengar för mig, säger Scott Rosa.
Hans erfarenhet från det tidigare, kommersiella affärssystemet visade tydligt att oavsett ursprung skulle ett affärssystem kräva betydande anpassningar.
- Vi behövde bygga ett helt ekosystem kring vårt existerande affärssystem för att fylla luckorna, säger han.
- Varje affärsdrivande verksamhet gör någonting som ligger utanför vad mjukvarans affärsprocesser klarar av, oavsett om mjukvaran är kommersiell eller öppen källkod. Och när jag behöver ha en anpassning gjord, då gör jag den helst själv.

Kontroll är, tillsammans med kostnader, en av huvudpunkterna för CIO:er som ska byta affärssystem. Inom öppen källkods-världen är individuell kontroll en viktig del av kulturen. När Galenicum, ett tre år gammalt företag som levererar råvaror till medicinindustrin, letade efter sitt första affärssystem sommaren 2006 var anpassning och kontroll huvudkrav.
Företaget tittade på två kommersiella program: SAP Business One och Microsoft Dynamics, men valde istället öppen källkodssystemet Openbravo. För Erich Büchen, medgrundare av bolaget och operativ chef för Galenicum, var den viktigaste faktorn att det var enklare att anpassa Openbravo än de andra två systemen.
- SAP och Dynamics är mycket stelare i vad de kan göra, eller åtminstone i vad deras konsulter säger att systemen kan göra, säger Erich Büchen.

Eftersom alla affärssystem skulle kräva stor anpassning (exempelvis för att kunna kopplas ihop med Galenicums kundvårds- och logistikpartner) erbjöd kommersiell mjukvara ingen fördel, säger Erich Büchen. Det är nog inte roligt för SAP att höra, men Erich Büchen är inte ensam om sin åsikt.
Frilac är ett distributionsföretag inom detaljhandel som valde Openbravo för att försäkra sig om att ha kontroll över affärssystemets möjligheter när företaget bytte från en salig blandning av back office-program till en enhetlig affärssystemserie.
- Att använda en öppen källkods-mjukvara innebar att vi hade full kontroll – med anpassningar som var gjorda för vår verksamhet kunde mjukvaran möta våra specifika behov och det helt utan begränsningar från systemtillverkaren, säger Carlos Villanueva, säljchef på Frilac.

CIO:er på mellanstora företag måste också vara realistiska när det gäller möjligheterna till support – och behovet av att inte bara hålla nere kostnaderna, utan också hålla dörrar öppna ifall det blir problem.

En aspekt av öppen källkods-program som attraherat företag som valt denna lösning är flexibilitet i vem som kan ge support av utveckling och underhåll.
- Det är lätt att byta om en konsult inte funkar, säger Büchen.
- Vi skulle lätt kunna byta leverantör om vi var missnöjda med den hjälp vi får, bekräftar Carlos Villanueva.
- Jag är inte bunden till någon leverantör som säger åt mig vad jag kan göra, kommenterar Scott Rosa.

Eftersom små företag ofta har små IT-avdelningar – ibland bara ett par utvecklare och några PC- och nätverkstekniker – är de vana vid att jobba med IT-konsulter som specialiserat sig på deras bransch. Det gör det lätt att använda öppen källkods-mjukvara, eftersom små företag oftare kan vända sig till samma oberoende konsulter som supportar annan mjukvara de använder. Så var fallet hos Vertex. Den konsult de föredrog att jobba med rekommenderade dem att använda öppen källkods-programvara.

En annan möjlighet är att vända sig till öppen källkods-projektets kommersiella del och be dem att skapa anpassningar, för att vara säker på att utvecklarna verkligen kan mjukvaran. Så gjorde Galenicum. Men även i det fallet spelade kontakterna med konsulten roll: eftersom både Openbravo och Galenicum är spanska företag kände bolagen varandra, berättar Büchen.

- I själva verket är de människor som gör allt jobb interna team eller systemintegratörer, inte de kommersiella mjukvaruleverantörerna, säger Martin Schneider som är senioranalytiker inom affärssystem vid marknadsundersökningsföretaget The 451 Group.
- Att öppen källkods-system nu finns tillgängliga gör detta problem i värdekedjan uppenbar. Det är närmast ett mirakel att SAP blev så stort som det blev – allt de säljer är ett skelett.

Men den som gör sig beroende av öppen källkods-mjukvara bör förstå vad för slags supportfunktion som i realiteten finns tillgänglig, säger Peter Bohnert, chef på TDS (den systemintegratör som Alperin anlitade). Exempelvis har några projekt (som Compiere och Openbravo) en tjänstedel, medan andra (som Apache Open For Business) inte har det. Till alla system finns dock oberoende konsulter som erbjuder support.


En framåtblick


Analytiker är oeniga om hur stort öppen källkods-affärssystem kommer att bli de närmaste åren. När man tar hänsyn till storleken på affärssystemmarknaden är det relativt få företag som valt öppen källkods-system. Även det mest etablerade och långlivade projektet, Compiere, attraherar i första hand företag som tidigare har gjort stora anpassningar av sin kommersiella mjukvara, och således är mer benägna att göra detsamma med sin öppen källkods-programvara, säger Hamerman på Forrester. (Det finns dock ganska lite data att stödja sig på, eftersom mjukvaran inte går genom normala säljkanaler.)
- De flesta företag föredrar att låta leverantören sköta underhållet, säger Hamerman, som tror att den inställningen kommer att förbli normen.

De som tidigt hoppar på nya koncept är vanligen småföretag.
- Många utvecklare är lockade av öppen källkods-lösningar, säger Timothy Burks på PTRM Management Consultants.
- Men dessa utvecklare rapporterar förmodligen till CIO:er och andra chefer som är mycket mer ovilliga att ta risker och som inte vill sätta sina karriärer på spel. Följaktligen är det inte sannolikt att öppen källkods-affärssystem blir någon snabb succé på den kommersiella marknaden.

Burk tror att mindre företag kommer att vara mer villiga att ta sådana risker.

På Gartner tror dock forskningschefen Laurie Wurster inte att företag är så försiktiga.
- Idag står affärsssystem väldigt långt ner på listan när det gäller att införa öppen källkods-mjukvara.

Men det är på tillväxt. Enligt en färsk Gartner-undersökning bland företag som använder eller överväger att använda öppen källkods-program i någon form, använder 12 procent affärssystem som bygger på öppen källkod. Och 14 procent planerar att införa sådana system de närmaste tolv månaderna. Affärssystem med öppen källkod bör bli allt mer attraktiva med tanke på den konsolideringsvåg som sveper över affärssystemmarknaden – där de flesta uppköp görs av Oracle, Microsoft och Infor, anser Laurie Wurster.
– SAP och dess gelikar vänder sig inte till mellanstora företag - de tillhandahåller mer funktioner än kunderna behöver till ett pris de inte har råd med. Men öppen källkods-systemen möter behoven.

Och öppen källkod har visat sig fungera väl i många andra affärsprogram, så de reservationer som kan finnas handlar om hur väl mjukvaran passar och hur supporten fungerar, säger hon.
- Öppen källkod kommer att bli vanligare, tror även Schneider från The 451 Group.
- De som har använt gamla SAP R3 och äldre versioner än 11 av Oracles finansiella system i ett par år kommer att kika på SAPs Netweaver och Oracles Fusion och tacka nej till dem, förutspår han.
Det kommer att ge företagen anledning att ta en allvarlig funderare kring affärssystem byggda med öppen källkod.

Översättning: Lisa Bjerre