Ur Shift Happens: IT-branschen har länge strävat efter centralisering, påhejad av företagsledare med mekanistisk syn på företag och företagande. Det benämns också som X-teorin (McGregor), en teori som innebär att vi reducerat människan till en lat varelse som måste styras och i detta fall med IT.

Låt oss för ögonblicket glömma enkla rationella argument så som att hålla nere kostnader, standardisera system och arbetssätt så det är enklare att skala upp affären samt att det är enkelt att skola in nya medarbetare alternativt skala bort överflödiga personer om allt är likriktat.

Låt oss fundera på vad som skapar värde i väst. Vi har inte den billigaste eller flitigaste arbetskraften, men vi påstår oss ha kreativitet och innovationshöjd. Kulturellt stämmer säkert det, men statistiskt sett ligger flera företag i Indien före oss även på den punkten. Hur kan det vara så? En förklaring kan vara att vi rationaliserat, standardiserat och industrialiserat kunskapsföretagandet som de facto är det nya navet i västvärlden. Under decennier har vi drivit företagande och IT med X-ledarskap när det skulle mått bättre av Y-ledarskap. Y-ledarskap (McGregor) innebär att människan vill utvecklas, ta ansvar samt att det styrande är värdegrunden eller vad vi slarvigt ofta benämner som företagskultur.

Innovationer och kreativt tänkande frodas inte i mekanistiska och standardiserade organisationer, tvärtom frodas det i samverkan, kunskapsdelning, positivt utmanande miljöer där det är ok att bryta mot normer och finna nya vägar framåt. Det som populärt kallas paradigmskiften eller Quantum Thinking. För att detta skall fungera krävs förutom ett omdömesgillt ledarskap även system som inte tvingar in i standardiserade spår utan som öppnar upp för olika vägar att samverka, lösa problem, driva projekt och innovationer.

Tack vara en hård ekonomisk verklighet kommer företagsledare i väst tvingas inse att humankapitalet måste bli effektivare, mycket effektivare. Avkastningen måste bli högre, marginella förbättringar förslår inte på en global marknad. Vi i väst måste börja utmana, tänka nytt, driva innovationer, kunskapsdelning och samverkan till en helt ny nivå. Detta är också vad jag förutspår kommer initieras under 2009, som en direkt konsekvens av den ekonomiska verklighet vi just nu är mitt uppe i.

Flexibla system för samverkan i professionella miljöer, exempelvis Sharepoint, kommer ta i anspråk IT-budgeten och diskussionen i styrelserummen. Dock inte ur ett tekniskt perspektiv utan ur ett konkurrensperspektiv, där innovation, kreativ samverkan och globaliseringens möjligheter står i centrum för en ny typ av företagsstrategi. Samtidigt kommer centraliseringstankar (läs centralt tänkande och lokalt görande) med CIO Office och Itil i spetsen gå sotdöden till mötes.

Fakta


Magnus Penker arbetar som koncernchef & Senior Partner på managementkonsulföretaget Qeep Group AB. Magnus är flitig bloggare, debattör, talare och författare.
Han bloggar på blogg.idg.se i Shift Happens.