Utbildning


Swedavia har tre utbildare som jobbar med de medarbetare som ska arbeta på fältet, som bland annat har hand om snöröjning vintertid och underhåll av markytor på sommaren. Det är maskinutbildning, metodikutbildning, radioutbildning och körtillståndsutbildning.

Magnus Lindner visar de viktigaste punkterna på en översiktskarta. Ingen släpps ut på airside på Arlanda om han inte vet hur man måste uppföra sig på en flygplats. Airside, det är flygplatsens insida, där jobbet pågår. För att få komma dit måste man ha passerat säkerhetskontrollen. Landside är utsidan, där gemene man går omkring och äter varmkorv.

Naturligtvis kan man inte ta vilken lastbilsförare som helst och släppa lös inne på airside på Arlanda. Alla rekryter måste först genomgå en 3 veckors grundutbildning och få särskilt certifikat för att få köra och röja snö på en flygplats. Det finns en mängd tilläggsregler för färd på airside, utöver det som gäller på landsväg. Inte nog med att en jumbojet är större än du och kan mosa dig på en sekund, utan det gäller säkerhetsavstånd, farliga områden, radiosambandet med flygledartornet, och allmänna åtgärder för att över huvud taget få befinna sig på taxibanorna, som att man ska ha saftblandaren och transpondern på osv.

Radiosambandet är viktigt, för att man ska kunna samverka på bansystemet där man bara får köra efter klarering med tornet. Dels förutsätts det att man klarar radiospråket och att man har lokalkännedom.

Alla fordon som färdas på banor och taxibanor måste ha fordonstranspondern på så att de säkert visas på markradarn.

Arbetsstyrkan är uppdelad i grupper som går tolvtimmarsskift dygnet runt. Vintertid består grupperna av 17 personer, plus en beredskapsgrupp om fem personer som kan kallas in vid snöfall. Blir snöfallet ännu kraftigare försöker man kalla in ytterligare personal på övertid.

Karta och situation


Här är några av de viktigare delarna av Arlanda. Banorna numreras efter kompassriktningen som gäller när man ska landa på dem (01, 08, 19, 26) och kallas höger (R) eller vänster (L) efter hur en pilot ser dem när han är på inflygning mot bansystemet. Uppställningsplatserna (plattorna, apron) vid terminalerna förbinds med banorna med ett nät av taxibanor (TWY, Taxiway) som namnges i alfabetisk ordning (U, W, X, Y, Z) och det finns några uppställningsplatser för avisning (M, R och S). Bandiagonalernas funktion är kanske uppenbar? Banorna indelas alltid i tre sektioner (A, B, C) och A räknas alltid från lägsta bannumret, som i Arlandas fall råkar vara söder.