Snöslungor och lastmaskiner


Är det mycket snö, blir det ändå en snösträng kvar efter PSB-maskinerna. Den kan bli stor och beroende på om snön är blöt eller torr kan den väga rätt mycket per meter. Därför har Arlanda en av världens största snöslungor, för att kunna kasta snön så långt som erfordras för att hålla banans snöprofil rätt.

Ingvar Blotrese är specialdesignad av fd. Luftfartsverket och ett av kraven var att dem skulle kunna gå lika fort som sopgruppen under arbete (30-35 km/t).

Snösträngen måste ofta lastas och köras bort. Till det används speciella lastslungor, i princip en kastslunga med ett förlängt slungrör på, som lastar snön på 45-kubiks dumprar eller lastbilar. . En sådan fyller den på under en minut, varför man har ett helt tåg av dumprar eller lastbilar som står redo. Då förstår du vilken kapacitet den har, och hur lätt Stig-Helmer Olsson kunde få sin resväska utsprutad av snöslungan.

Ingvar Blotrese i närbild. Blotrese ska tolkas som en jätte (rese) som offrar (blotar). (Men vadå, SAS flygplan heter ju saker som Ingvar Viking, Oddjob Viking och liknande.) Den är hög som ett hus och består egentligen av en volvodumper där man ersatt flaket med en specialdesignad snöslunga av fruktansvärda dimensioner. Vid drift är det snöslungan som går framåt och dumpern körs då baklänges. För att kunna styra har man satt en hydraulmotor på dumperns styrstång, vilken manövreras från snöslungans hytt.

Snöslungan Ingvar Blotreses slunghjul drivs av en 16-cylindrig marindiesel på 1580 hästkrafter.

Det här är en mindre snöslunga som inte begåvats med något eget namn. Den kastar snön utanför de föreskrivna gränserna (banprofilen) vid banans kanter.

På vägar och gator på airside såväl som på landside utförs givetvis även mera traditionell snösröjning med hjullastare.

En liten tur i serviceverkstaden visade exempelvis upp denna lilla dumper med ett flak på 45 kubikmeter. Två centimeter snö innebär cirka 1000 lastbilslass till snötippen.