Resultatet


Efter en röjomgång skriver snöröjningsledaren ett SNOWTAM-underlag (ungefär Snow notice to airmen) som berättar om banans kondition och om man vidtagit några specialåtgärder. Låt oss börja uppifrån. Flygplatsens namn är ”ESSA” som är ICAOs beteckning för Arlanda (”ARN” är IATAs kod och används inte här). Du ser att det hela handlar om mitten av januari 2011. Låt oss koncentrera oss på bana 01 L.

>> Avlagring (kontaminering) 27 på alla tre bansektionerna anger vad som finns kvar på banan efter röjningen. Avlagringen sifferkodas ur en tabell, där 2 är ”våt eller vattensamlingar” och 7 är ”is”.

>> Medeldjupet i millimeter är kanske uppenbart. När fältavdelningen sopar hela tiden är 1 millimeter ett vanligt värde på den kvarvarande avlagringens djup.

>> Värdet Friktionskoefficient är också uppenbart, och ligger på cirka 0,64. Koefficienten kan befinna sig inom tre spann. >0,4 räknas som god, 0,39 - 0,36 är måttlig till god, 0,35 - 0,30 är måttlig, 0,29 - 0,26 är måttlig till dålig, <0,25 är dåligt. Har man trassel med utrustningen eller om man inte kan få ett tillförlitligt värde på grund av för mycket snö, skriver man en nia (9).

>> Mätutrustning ”SFH” betyder Surface Friction High pressure och är det officiella namnet på friktionsmätbilen med det femte hjulet inunder.

>> Punkt T längst ned visar att man spridit kaliumformiat på alla banor, diagonaler och taxibanor, men det går också bra att ange om man till exempel sandat. Vid denna punkt anger man också hur många procent av respektive bana som är täckt av den avlagring man angivit i punkterna F och G.

I övrigt måste man ange om banprofilen överensstämmer med kodsiffran (se avsnittet Karta och situation), om det finns höga vallar bredvid taxibanorna och om några bankantsljus är skymda, för att piloterna ska veta varför vissa ljus inte syns.

Det är friktionsvärdet som styr hur ofta en bana måste plogas och halkbekämpas. Är resultatet bra kan man vänta med nästa cykel, men är resultatet för dåligt kan tornet eller snöröjningsledaren begära omröjning, halkbekämpning eller liknande.