Den privata glaciären


Snötippen är Arlandas privata glaciär. Den ligger strax söder om bana 01 L och där tippar man så mycket snö varje vinter att den inte hinner smälta på sommaren. Den snö som dock smälter, rinner ut i en smältvattenbassäng och går vidare till ett reningsverk där man tar hand om den glykol (avisningsmedel) och det formiat (halkbekämpningsmedel) som hamnat i snön. Avisningsmedlen återanvänds. All sand i snön säljs som fyllnadsmedel. Eftersom endast sand med en kornstorlek på max 3,5 millimeter är tillåten av flygtekniska skäl, och förbrukad sand kan vara förorenad av andra kornstorlekar, kan den inte återanvändas för sandning på airside.

Glaciären måste hela tiden snyggas till och alla snöberg och pucklar plattas ut, så att tippstället kan rymma maximalt med snö. Därför kör en man då och då runt med pistmaskin med ett snöblad fram. Just nu är han på väg ned i det som kallas ”det nya tippstället” som för närvarande är en grop, men som säkert kan bli ett berg innan vintersäsongen är över.

Vad gör besättningen på sommaren?


Ganska mycket folk behövs för att klippa Arlandas 3.000.000 kvadratmeter gräsytor. . Det är faktiskt så mycket gräs att när klipparlaget har klippt färdigt allt, kan man åka tillbaka till början och göra om det igen. Det är som att måla Golden Gate-bron. När de knackat rost och målat sig fram till ena änden är det bara att börja om från andra änden igen.

Dessutom ska banor och taxibanor och uppställningsplatser på airside hållas rena från skräp och eventuella lösa föremål ska plockas upp och rapporteras. På landside är det samma sak, parkeringsplatser ska sopas och städas och gräset klippas.

Men givetvis åtgår det färre personer under sommaren än under vintern och de som blir över är för det mesta säsongsanställda egenföretagare som har annat för sig när marken inte är frusen. Det kan vara grävmaskinister, kranförare eller lantbrukare, folk som har vana av att köra stora maskiner. För dem finns det alltid annat jobb på sommaren.