Plog, sop och blås (PSB)


Huvudmaskinen för att få bort avlagring eller kontaminering (inte ”snö”, ajabaja) från banorna är PSB:ena, plog-, sop- och blåsmaskinerna. Det finns totalt 21 maskiner, men av dem står alltid några på verkstad. Dock ska 17 maskiner alltid vara driftsklara.

Sex hungriga PSB-maskiner. Varje grupp består av åtta till tio PSB-maskiner som åker i bredd i en fart av 30-35 km/t.


Här ser du hur PSB-maskinerna placerar sig på startbanan och hur de sopar med vinden.

Särskilt om schaktbladet

PSB-maskinens plogblad är 7,3 meter brett, men röjer en bredd på 6,1 meter när det vinklas cirka 30 grader mot körriktningen. Det gula längst ned är skäret, som är utförs i plast för att inte skada prismorna till de gröna ledljusen som är försänkta i asfalten.

Plogbladets slitdel, skäret, består av lösa moduler i gul delrin, som kan bytas allt eftersom de slits ned. Magnus Lindner håller i en sådan modul, en tung best som väger uppåt fem kilo.

Särskilt om borstvalsar

PSB-maskinens borstvals är 5,6 meter lång och har en diameter på cirka 90 cmnär den är helt ny. Borststråna är tillverkade av vågig rostfri ståltråd. Efter en tids användning slits borsten ned och diametern minskar. Det kompenserar man för genom att sänka den närmare marken. Just den här borsten är någonstans i början av sitt liv. Borstvalsen roteras med hjälp av två hydraulmotorer, en i valsens vardera ände. Hydraultrycket kommer från aktre motorn.

Här går borstvalsen och sopar åt höger i bild. Den stödjer mot marken på två stödhjul vars höjd kan regleras allt efter borstvalsens förslitning. Valsen roteras av en hydraulmotor, som är den vita lådan i bildens mitt. Hydratrycket kommer genom de två slangarna.

När borstarna är nedslitna byter man borstelementen mot nya och skickar de gamla på renovering. Magnus Lindner håller i en ny modul som snart ska monteras på en borstvals.

Teknikaliteter

Det mesta i hytten på en PSB är helt vanliga manöverorgan för en volvodumper. Hela snöröjningsfunktionen sköts med en handkontroll, med vilken man kan höja och sänka och vinkla om plogblad och borstvals. Man måste ju kunna ploga och blåsa åt både höger och vänster, beroende på vindriktning. Status för hela den bakre delen av maskinen kontrolleras på den lilla bildskärmen. Allra längst till höger sitter komradion som används för att hålla kontakt med röjningsledaren och tornet.

PSB-maskinen är en ombyggd volvodumper, varför främre motorn givetvis är en volvodiesel på 305 hästkrafter.

PSB-maskiner i aktion på en startbana. Här går det undan, med betoning på ”undan”. Du ser hur de kör lite om lott för att inte lämna kvar någon sträng på banan.

Lite från sidan ser man hur nära varandra ekipagen kör och du ser hur ren banan blir efteråt. Det är förarnas stora skicklighet som gör att de kan köra så tätt inpå varandra, och dessutom utan att köra omkull bankantsljusen.

Mellan sex och åtta minuter tar det för sopgruppen av röja varje bana.