Elektronvolt


Inom all vetenskap som har med riktad strålning att göra talar man om partiklarnas energi i elektronvolt, eV. Energin är något som partikeln får i accelerationsprocessen och bär med sig som rörelseenergi, som slutligen blir till värmeenergi när partikeln absorberas (stannar) i ett strålmål, eller fördelas i nya partiklar om den första partikeln faller sönder. Energi kan inte förstöras, så all energi måste omvandlas till annan energi, andra partiklar eller värme, som också är partiklar, nämligen infraröda fotoner.

Laddade partiklar som befinner sig mellan två elektroder med ett spänningsfall över, kommer att accelereras i det elektriska fältet mellan elektroderna, samtidigt som de får energi av fältet.

Om en elektron accelereras i ett fält på en volt får den energin 1 eV. Med högre pålagd spänning får elektronen högre energi.

Vilken fart en partikel får beror på dess massa. En blykärna är tyngre än en elektron och får inte samma fart när den accelereras med samma spänning.

Elektronvolten är en bekväm mätenhet när man arbetar med partikelacceleratorer, vars funktion är att snabba upp partiklar till väldigt höga energier, med hjälp av höga elektriska fält eller radiofrekvens.

Vanliga värden
> Elektronerna som åstadkommer ljuset i lysdioder accelereras till en energi motsvarande framspänningsfallet i dioden. För rött ljus är det 1,4 eV och för blått 5 eV.
> Sjukhusröntgen drivs med högspänning i området 100 kV och skapar röntgenfotoner med energier kring 70-100 keV.
> Den stora protonkrossen LHC i Schweiz får upp protoner i 7 TeV (7x10E12 eV), det högsta man någonsin åstradkommit, genom att köra samma proton genom en ring av acceleratorer om och om igen och öka på energin lite grann för varje varv. En proton med 7 TeV energi slår lika hårt som en mygga. Men betänk att ett protonpaket innehåller cirka 100 miljarder protoner. Det kan förgasa dig.
> Kosmisk strålning är en rikhaltig blandning av partiklar som kommer från universum. Den kan ha energier på mellan 10E9 och 10E28 eV och förmodligen ännu mer. Den energin är så hög att partiklarna i stort sett kan tränga genom hela jorden.

Vanliga missuppfattningar kring strålning


Fission är när en tung atomkärna, som uran, sönderdelas och blir till två lättare kärnor. Det är det vi vardagligen kallar för kärnkraft. Fusion har ingenting med det att göra, utan är när två vätekärnor slås ihop och blir till helium. Fission åstadkommer restprodukter som är farliga och svåra att slutförvara, medan fusion bara åstadkommer restprodukter av lätta metaller som litium (strålmålet i reaktorns innerväggar) vars aktivitet snabbt avklingar och kan återanvändas i samma reaktor om och om igen, bara man smält om det och återställt kristallstrukturen.

Magnetröntgen finns det inget som heter. Det är fel att tro att någon som helst röntgenstrålning används i den medicinska undersökningsmetoden magnetresonanstomografi (MRT), eller Magnetic Resonance Imaging (MRI). Det ska inte förväxlas med röntgentomografi, där röntgen faktiskt används. Bilderna som blir resultatet av MRT ser visserligen ut som röntgenbilder, men är det alltså inte.

Platser, länder och personer


Austria heter Österrike och inte Australien
Belarus heter Vitryssland
Californien heter Kalifornien
Cambodia heter Kambodja
Canada heter Kanada
Cologne heter Köln
Copernicus heter Kopernikus
Cuba heter Kuba
Georgia heter så. Georgien är ett annat ställe
Hawaii slutar med två i
Ignalinas kärkraftverk ligger vid staden Visaginas, inte alls vid Ignalina
Kowno heter Kaunas
Köningsberg heter Kaliningrad
Memel heter Klaipeda
Mexico heter Mexiko
Mona Lisa heter La Gioconda på originalspråk, eller La Joconde om du vill se henne på Louvren (le Louvre) i Paris
North Dakota heter Norddakota (gamla svenskbygder)
Scandinavien heter Skandinavien
Skåne heter Scania på engelska, och då menar jag inte akvaviten.
South Dakota heter Syddakota (gamla svenskbygder)
Valles Marineris är en enorm förkastningsspricka på Mars
Wilna heter Vilnius

Städer kan byta namn i folkmun. Det har skett flera gånger. Man kan börja med St. Petersburg som blev till Stalingrad och vidare till Leningrad och idag är tillbaka till St. Petersburg, men även fredligare processer än så kan bidra. Oslo hette Christiania eller Kristiania fram till 1925, men många äldre oslobor säger fortfarande Kristiania (ej at förväxla med Köpenhamns stadsdel för fritänkare, med samma namn). Den franska staden Nice (Nis) hette tidigare Nizza på svenska. Beviset för det är exempelvis Evert Taubes ”Bröllopsresan till Barcelona” från 1937:

”Men när på resan jag hunnit fram till Nizza,
låg där ett brev från henne och där stod: Gissa!”

Idag har Nice marknadsfört sig mycket mera över världen, som festivalstad och framför allt bland oss tekniker som en stad med många tekniska kongresser. Originalspråkets Nice används nästan uteslutande numera.

Sveriges bidrag


Vårt bidrag till världssamfundet kan sammanfattas så här:

> Ombudsman blir exakt likadant, ombudsman på engelska
> Orientering blir orienteering
> Smörgåsbord blir smorgasbord, men de flesta engelsktalande vet inte vad det är utan tror att det betyder ”lite av varje” så det är säkrast att man säger ”Swedish table”.

Datorord som är ren gallimatias


Eftersom väldigt många skriver om datorer idag, uppstår väldigt lätt en flora av tramsord som är svår att utrota. Två av de dummaste, och mest fastvuxna, är internminne och arbetsminne. Kan man – helt bortsett från externa hårddiskar som är en väldigt sentida uppfinning – tala om att datorer har ”externminne”? Eller finns det ett minne som datorn inte arbetar i, ett ”vilominne”?

Den korrekta definitionen är primärminne: ett minne som processorn kan nå utan särskilda gränssnitt eller drivrutiner. Den andra typen av minne kallas sekundärminne och kräver gränssnitt och drivrutiner för att processorn ska kunna nå det. Ett bra exempel på sekundärminne är hårddisken. (se Datamaskiner och databehandling, Olle Dopping (1966), Studentlitteratur. Det är riktig litteratur, ingenting ”for Dummies”. Köp den på exempelvis Bokbörsen.)

Det är inte alls något fel på förkortningen RAM, men den används ofta fel. Random Access Memory är beteckningen på en typ av minne där det är lika lång åtkomsttid till alla minnespositioner, oavsett hur man söker (randomly). En annan typ är SAM (Sequential Access Memory), som exempelvis magnetband, där det tar längre tid att hitta posten på slutet. Primärminne utförs ofta som RAM, men det är inte RAM per se.

Datorer har hetat många olika sker genom tiderna: elektronhjärnor (ty. elektronisches Gehirn), matematikmaskiner och datamaskiner. Numera använder vi det rent konstruerade ordet dator. Det engelska computer betyder egentligen ”beräknare” och var beteckningen på personer som anställdes enbart för att utföra repetitiva matematiska beräkningar för hand under 1800-talet (som Charles Babbage hatade så grundligt att han beslutade att börja med mekaniska datorer). Engelskan har alltså behållit sitt ursprungliga ord medan vi har vandrat genom en hel serie förnyelser. Egentligen är det isländska ordet tölva kraftfullare. Det är en sammandragning av orden tal och völva (sierska), taltrollare ungefär.

När man kopplar ihop flera datorer, får man då ett datornät eller ett datanät? Det är inte data på hårddiskarna som sitter ihop, utan maskinerna, datorerna, så det måste vara ett datornät (tölvusamskipti).

Datorer och program är inte gudar


Det är mycket vanligt att man i engelsk text förvandlar datorer och program till levande väsen, som kan tillåta eller förbjuda. En slarvig översättare för oskicket vidare till svenska tidningsartiklar.

> Gnirsp låter dig dra reglaget upp och ned. (Du kan dra reglaget upp och ned.)
> Men programmet låter dig inte spara filen. (Du kan inte spara filen på grund av att...)

Programmet eller maskinen låter dig inte göra något alls. Det är du som genom att påverka programmets funktioner kan göra det eller det, eller också förhindras du av logiken i programmet att göra något.

Detta kan komma att ändras i framtiden om artificiell intelligens blir till något. Då skulle faktiskt en dator eller robot självmant kunna förhindra eller tillåta en människa att göra något, baserat på robotens egen vilja och beslut. ”I’m afraid I can’t let you cant do that, Dave.” När det händer ska jag backa från påståendet ovan.

Radiojournalisten Malcolm Dixelius sade nyligen att ”De här filmerna kombinerar...” Filmerna har inget eget liv och kan inte kombinera något alls. De är bara döda plastremsor. Men kan istället säga ”Filmernas innehåll är en kombination av...” eller ”Filmerna är en kombination av...”

Modeord


Engelskan har ett särskilt byråkratspråk, som också har letat sig in i svenskan. Det borde prompt utrotas igen.

Teknologi (technology) betyder läran om teknik. Man kan inte ”införa en ny teknologi på marknaden”, men däremot en ny teknik, eller ännu hellre en ny metod, som betyder ungefär samma sak. ”Flera nya tekniker” råkar ju krocka med ordet för teknikarbetare i pluralis, tekniker. Men det är smällar man får ta.

”Uppdraget kretsar mycket kring att ha driftansvar för olika teknologier” läser vi. ”Teknologier” kan utan vidare ändras till affärsprocesser eller teknikområden, beroende på vad författaren egentligen menar, vilket tyvärr inte framgick i jobbannonsen.

Fåntrattsengelskan har också infört skräckordet methodology som ibland blir metodologi på ”svenska” fast ordet metod duger precis lika bra, eller metodik om man ska låta duktigare, men det är ändå metod som menas.

Det inträffade ganska tidigt i datorsvenskan, att speciellt underliga svängelska ord infördes för vissa åtgärder i samband med hantering av program. Man kunde inte längre inte starta ett program utan måste starta upp och när man är klar med det kan man inte stänga av det utan måste stänga ned. Dialogrutor kan inte öppnas utan måste öppnas upp. Elnätet kan släckas ned av en illasinnad diktator. Carl Bildt kommenterade på tv-nyheterna den egyptiska regeringens åtgärd att stänga Internet och telenätet i landet sålunda: ”Det handlar inte om att stänga ned telenätet utan om att öppna upp det politiska klimatet”. Går det inte att få slut på detta?

Alla ska vara särtifajjade idag. Det är inte godkänt att vara godkänd längre.

”Grymt, sa grisen”, men helst inte teknikskribenten. Ett förlag startade för någon tid sedan en ny tidning där allting var grymt, stereon var grym, högtalarna var grymma och situationen var grym i största allmänhet, i varenda artikel. Det ökar inte direkt förtroendet.

Det lilla ordet att verkar försvinna allt mer ur text och i tal. ”Det kommer gå illa”. Vissa nyhetsuppläsare i nationell radio använder standardmässigt inte längre ordet ”att”. Det är tråkigt, eftersom nyheterna ofta är det enda lyssningsvärda på radion numera.

De och dem misshandlas också allt oftare. ”Håll ordning på de innan dem springer bort”.

The industry är inte alls industrin på svenska, utan branschen. Industrin på svenska, det är alla tillverkande företag och fabriker tillsammans, alltså landets industri. Best of industry ska vara branschledande, en industry analyst är en branschanalytiker och the computer industry är databranschen. ”We in the industry feel that...” blir Inom branschen tycker vi att... Bransch stavas just så, med -sch och inte branch (bu, Polopoly). Industrial är industriell [tillverkning etc], medan industrious är flitig.

Miljökonferensen i Köpenhamn 2009 (COP15) resulterade inte alls i något köpenhamnsackord. Det är bara musiker och prestationsarbetare som ägnar sig åt ackord. Engelska accord (eller franska d’accord = överenskommet) ska översättas med avtal.

Men kräkningskänslan ligger på topp när man kommer fram till ordet managera (manaschera) som är en icke-översättning av ”manage”, att hantera, styra, eller övervaka. Samma otrevliga känsla i maggropen infinner sig inför ordet supportera som också är en icke-översättning av ”support” som betyder stödja, lämna stöd för, eller i datorsammanhang kundstöd. Helpdesken eller kundsupporten kan mycket väl ersättas av kundstödsavdelningen.

Taski’a brakes på the wheelchairSe vad man kan åstadkomma med en minimal förändring av språket!

Engelskan har många eleganta titlar som vi svenskar ohämmat har tagit efter. Det finns inte en chef som vill vara vd idag, när han kan vara seo. Det finns faktiskt så många engelska chefsförkortningar att man brukar kalla hela trenden för CxO. Är det finare med en engelsk förkortning? Ceo (Chief Executive Officer) kan utan vidare kallas verkställande direktör, cto (Chief Technical Officer) kan kallas teknikchef, cso (Chief Security Officer) kan kallas säkerhetschef och cio (Chief Information Officer) kan kallas informationschef eller it-chef, beroende på vad han faktiskt sysslar med. Det är ungefär samma typ av underkastande anglofili som när Skånska Cementgjuteriet bytte namn till Skanska. Skånska betydde åtminstone något på svenska, medan Skanska inte betyder något på något språk alls.

Månadernas och dagarnas namn, februari och oktober och även vi själva, svenskar, liksom tyskar och greker, skrivs med inledande gemen, medan engelsmännen använder inledande versal, som i February och October och Monday och Saturday och Swedes och Germans. Det är faktiskt bara på ett ställe där namnet på en månad kan skrivas med stor bokstav och det är Mars, när man menar planeten Mars, alltså.

Hygien kan inte vara basal (basic), men den kan vara grundläggande. Det enda som är basalt, är de basala ganglierna i hjärnan. Saker och ting kan dock vara basiska, men det är en helt annan femma.

Ett litet svep i bloggarna får fram anglicismer som att ”konservera klasstillhörigheten”, ”predestinera framtiden”, ”Nu har utvecklingen avancerat framåt”, ”filnamgivningbegränsningar”...

Och hur hanterar man Second line support, entry-level och two-tier solution??? Alla förslag är välkomna.

Stora Problem Med Stora Bokstäver


När Man Vill Betona Något Tar Man Allt Oftare Till Inledande Versal. Varför det? Det finns ingen plats för det i svenskan. Varför God Jul och Gott Nytt År ska skrivas med inledande versaler, förstår jag inte. Även engelsmännen gör ofta fel på Capitalisation, som faktiskt omfattas av vissa regler. Det är inte bara vi som är korkade.

I svenskan gäller att egennamn ska börja med stor botskav. Sverige är ett egennamn, men det är inte svensk, sverigefödd eller sverigeanknytning (även om Words korkade stavningskontroll tror så). Stockholm är ett egennamn, men inte stockholmare eller stockholmsförort. Internet är namnet på ett datornät, men det är inte internetanslutning. Olof Palme är ett egennamn, men det är inte palmemördare. Android är namnet på ett operativsystem, men det är inte androidtrojan.

Latinet är ett öppet sår


Har vi valt att använda latinska ord i svenskan blir vi tyvärr tvungna att löpa linan ut. Substantiv i singularis på latin slutar på -um och det har vi ganska bra kläm på, men det blir väldigt konstigt om man inte använder rätt pluralform. Den slutar på -a på latin, inte på -umar.

Här är några vanliga ord och hur de bör böjas:

Ett centrum, flera centra
Ett faktum, flera fakta
Ett forum, flera fora
Ett spektrum, flera spektra

Svenska Akademien anser att både "flera forum" och "flera fora" går bra, men finns det nu en enkel möjlighet att skilja på singular och plural ska man väl använda den? Det gäller dock att inte gå för långt. Det räcker med att skriva "forumets moderator". Du behöver inte ta till "moderator fori".

Så läser man i hemdigitaltidnigen: ”En annan kul fakta om maskinen är att du kan...” Vad ska man göra? Kasta sig på golvet och gråta? Ingen idé, dumheterna är redan tryckta och distribuerade.

Ett annat problem är ordet video som inte är ett substantiv, utan betyder ”jag ser”. Det går inte att göra i plural på något bra sätt, så det har fått bli videor, videoar, videos och videosar. Problemet är löst med ordet Volvo (jag rullar) där vi sedan länge använt volvobilar. Ingen skulle få för sig att säga volvosar eller volvoar. Jämför radio – radioapparater. Vad är det för fel på videofilmer, videosnuttar eller videoklipp?

Pristävling: Hur Tan en hjort Dölj


Eftersom det finns så många felfinnare i IDGs fora, så ska ni nu få en ärlig chans. Vinsten består av fyra gem, men inte vilka som helst. De är tillverkade av en särskild ferrokarbonatförening, överdragna med ett guldartat material. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vinsten hämtas på redaktionen. Domarens beslut kan inte överklagas. Bränner du dig på kaffet är det din sak. Hitta felen i följande meningar, plockade ur olika populärvetenskapliga magasin och bruksanvisningar:

> Öronvax kan ibland klumpa ihop sig och bilda proppar som kan leda till tinnitus eller nedsänkt hörsel.
> Eftersom tsunamier orsakar så katastrofal och svår förödelse har forskningen kring orsaker och utvecklingen av sensorutrustning ökat. Idag övervakas världshaven av ett antal center som utfärdar tsunamivarningar.
> Sprickan på havsbotten var så djup att den rubbade jordens rotation och fick planeten att svaja upp till 2,5 centimeter från sin axel.
> Om brevduvor: Om det är mulet kan de känna svaga magnetfält via en nerv i huvudet.
> Kol är en växthusgas som bidrar till att fånga värme och hålla jorden varm. Man kanske inte kan se kol men det är en livsviktig beståndsdel i vår planets livscykel. Växtfotosyntesen suger upp kolet ur luften för att bli till växtföda.
> Om krokodilens ögon: Placerade på huvudets ovansida så att de kan betrakta flodstranden medan de ligger under vattnet.
> Primater är däggdjur vars händer och fötter har gripförmåga, med god syn och stor hjärna för sin kroppsstorlek.
> Spårvagnar kan accelerera snabbt eftersom elmotorerna, till skillnad från diesel- eller bensinmotorer ger maximal drivkraft direkt. De flesta spårvägar i Sverige avvecklades ned under 60- och 70-talet.
> Enhet som är ansluten till skyddsjordslingan av byggnadsanläggningen via nätanslutningen eller via annan utrustning med en anslutning till skyddsjordslingan och et tv-distributionssystem med koaxialkabel, kan under vissa omständigheter leda till brandrisk. För att förhindra risken för brand ska nätsladden helst separeras från nätuttaget om inte apparaten kommer att användas under en längre period.
> Observera att årligen, med hjälp av TV i strömsparläge har mer energieffektivitet än att koppla bort TV:n från kontakten istället för att standby-läge. Därför är det starkt rekommenderat att aktivera strömsparlägeinställningen för att minska din årliga energiförbrukningen. Och även det rekommenderas att koppla bort TV:n från nätkontakten för att spara energi, mer när du inte använder den.
> De flesta DVD-spelare ansluts med komponentkontakter (YPbPr). YPbPr kan bara användas när du ansluter en enhet som har en YPbPr-utgång över PC-ingången med en YPbPr-till-PC-kabel.
> Använda villkorad tillgång Modul.
> Det finns numera otroligt många googleöversatta sopor att läsa på Internet: Försök att skrapa bort så mycket som en yta av färg som möjligt. Du kan använda en vass platt genomföra för att göra denna uppgift som målarens spatel. Men försök inte att gnugga färgen tillbaka i färgen medan skrapa bort det.
> Man skulle kunna tro att det är ett skämt, men på webbplatsen TipDeck verkar de vara allvarliga: Föreslå en flicka är vad nästan varenda pojke bryr sig om att göra vid någon tidpunkt då han börjar falla för samma. Sjunkande för någon som vi tycker skulle vara omtänksam och känslomässiga, är några gudomliga känslor som kan förekomma i något skede av livet för en individ.
> Capgemini lanserar ett erbjudande som gör det möjligt för energiföretagen att interagera med sina slutkunder.

Man kan också fundera på varför människor köper sekunda teknisk information i form av populärvetenskapliga, illa översatta, färgglada magasin? Vem vill medvetet ha nästan riktig information?

Avslutning


Och särskrivningar och genitivapostrof, ja, det är så man ryser över hela kroppen. Det är så förnedrande att jag inte ens tar upp det här. Kassa apparater.

En gång kom ett gäng sjukgymnaster på besök på ett ställe där jag arbetade för länge sedan. De ansåg inte att datorarbete var något arbete utan tyckte att jag mycket väl kunde utföra gymnastiska rörelser ”medan du ändå sitter där och knäpper på datan”. Hur är det? Interagerar du dynamiskt med ditt tangentbord, eller skriver du bara på det?

Jag är glad att jag gick i skolan på den tiden då det var ordning och man fick lära sig stava och skriva ordenklitt. Vad som händer i skolan numera vet jag inte.

Jörgen Städje
i samarbete med
The SAFA Night Hacking Team

Läs mer


SI-enheterna: http://sv.wikipedia.org/wiki/Internationella_m%C3%A5ttenhetssystemet (och i svenska Wikipedia kan de inte heller stava ”mikro” rätt, för de har bara snott uppställningen från den engelska artikeln). Då är det något bättre här: http://sv.wikipedia.org/wiki/SI-prefix
Vattnets termiska egenskaper: www.engineeringtoolbox.com/water-thermal-properties-d_162.html

Med reservation för eventuerlla skravfel.

Fotnot


Alla de 100 amperen kommer inte att flyta genom kroppen när man tar tag i en luftledning. Kroppens resistans i detta fall är cirka 500 Ω så strömmen blir då runt 32 A. 20 mA räcker ändå för att döda. Nu är emellertid spänningsfallet i en ljusbåge runt 25 volt, så det är enklare för strömmen att hoppa i en eller flera ljusbågar runt kroppen än att gå igenom den. Det blir detta fenomen som i slutänden antänder kläderna och orsakar röken.

Worker death by electrocution: www.cdc.gov/niosh/docs/98-131/overview.html
Parametrar kring elektriska stolen: http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_chair

Sida 3 / 3

Innehållsförteckning