Är du en tekniker som måste gå runt i lokalerna och hitta fel på trådlösa nät hela dagarna? Eller är du bara en undersökande sorts människa som vill se vilka nät som finns där du befinner dig? Och eventuellt kunna hitta de öppna näten och surfa lite? Här har du android-motsvarigheten till Startrek-doktor Leonard ”Bones” McCoys tricorder. (Förväxla inte detta med Tricorder for Android, som är ett helt annat, inte mindre intressant, program.)

Wifi Analyzer är en sniffer, en bärbar nätverksanalysator av enklare slag, som duger alldeles utmärkt till enklare felsökning i trådlösa nätverk. Du kan hitta trasiga accesspunkter, punkter som sitter illa monterade, väggar som inte släpper igenom mikrovåg och kaotiska situationer när det finns alldeles för många nät. Det finns naturligtvis betydligt mera avancerade snifferprogram från kända tillverkare, som både ger bättre statistik och dessutom positionsangivelse med GPS mm, men för vanligt inomhusarbete är Wifi Analyzer just den lilla kostnadsfria gulgruva man behöver.

Här är en liten lista med arbetsuppgifter som kan underlättas om man har en handhållen nätsniffare. Det går bra att sniffa med en bärbar dator också, men en liten smidig enhet som en smartphone som bara kan sitta i bröstfickan och snoka och sniffa och göra en historik av det den upplevt, är tämligen behändig.

 • Finns det nät här?
 • Hur många nät?
 • För många nät?
 • För många nät på samma kanal?
 • Just det där nätet du är ute efter, har det försvunnit?
 • Var finns de lediga kanalerna?
 • Går accesspunkten upp och ned?
 • Vilka skydd används i lokalerna?
 • Finns det oskyddade nät?
 • Finns det intressanta apparater som har trådlöst nät, som man inte förväntade sig?
 • Finns det bebyggelse i närheten, som inte syns just nu, som har trådlösa nät?
 • Hur mycket dämpar en vägg?
 • Historik, hur har nätens styrkor varierat?

Det finns förvånansvärt många trådlösa nät i Stockholm, ibland så många att man tror att det är något fel. En sak är säker, 802.11 abc osv har verkligen gjort ett otroligt genomslag hos gemene man, såväl som hos företag och skolor.

Bara för att ge en liten försmak kan vi börja med en sk tidsgraf (View / Time Graph), som visar hur signalstyrkan på de nät som finns runt omkring, har varierat med tiden.

En typisk bild av situationen när man rör sig längs en gata i Stockholms innerstad. Här finns ett hundratal nät. Jag har tvingats ta bort alla namnetiketter från skärmbilden. Efter ett tag lär du dig att känna igen de större kommersiella leverantörerna, med SSID som TeliaGateway (och en macadress), Tele2Gateway, ComHem<xxxxxx>, TELE2INTERNET med flera. Folk kan vara ganska påhittiga, med namn som Svarta Handen eller Vienna Airport, medan andra är slöa och bara låter fabriksvärdet, som Netgear, 3Com,Thomson osv stå kvar.

Genom att välja Meny och sedan Settings och välja Scan automatically och därefter välja ett Scan interval på exempelvis 5 sekunder, börjar datorn rita en tidsgraf. Vill du ha bättre upplösning väljer du 1 sekunds intervall.

Fakta


Artikeln beskriver Wifi Analyzer version 2.5.6 av Kevin Yuan. Han är uppenbarligen kines, eftersom programmet översatts till engelska av två italienare (!) medan en tredje dito skapat ikonen. För denna artikel har programmet körts på en HTC Desire med 1 GHz Snapdragon-processor, med Android 2.2.

Wifi Analyzer är ett freewareprogram som kan tankas ned och användas direkt. Det kommer visserligen upp en liten ruta med reklam längst ned på skärmen, men den kan man välja att ta bort. Då håller den sig borta ett tag.

Programmet har fem olika vyer, som presenterar näten runt omkring dig på olika sätt. Dessutom finns en menysida (Settings) med allehanda nyttiga inställningar.

Den allra första du ska aktivera är Scan automatically och Available channels: All för att få se alla kanaler från 1 till 14.

Fortsätt med Keep screen on, för att förhindra att skärmen släcks hela tiden medan du mäter. De nya smartfånarna har så usel batteritid att skärmen måste stängas av efter 30 sekunder för att inte batteriet ska ta slut på bara en eller två timmar. Det är mycket irriterande när man håller på och mäter.

Därnäst väljer du Open Network Indicator för att få en liten asterisk efter alla SSID för nätverk som inte är skyddade med lösenord. Det är mycket trevligt, respektive otrevligt, att få reda på.

Auto Wifi On är också en bra inställning, eftersom man annars måste aktivera Wifi i telefonens inställningar innan programmet börjar fungera. Med denna funktion aktiv behöver man inte tänka på det. Vill du av säkerhetsskäl inte ha Wifi på allt framgent väljer du dessutom Auto Wifi off when exit.

Hide Ad tvingas du tyvärr också välja med jämna mellanrum.

Skärmbilder


För att dokumentera dina mätningar kan du ta skärmbilder av dem, med funktionen Menu / Snapshot /Save view image. Bilderna av de olika kurvorna blir till 800 pixel breda png-filer som du kan tanka över i persondatorn och vidarebarbeta. Finns det många samtidiga nät kan bilden bli väldigt hög, eftersom nätens SSID visas som små skyltar staplade under diagrammet.

Där så är lämpligt, dvs för alla tabeller, blir det ingen skärmbild, utan istället en CSV-fil, en fil med kommaseparerade värden som exempelvis kan läsas in i Excel och sammanställas med andra liknande filer om du vill skapa en rapport över dagens arbete.

Programmets olika vyer


Kanalvy (Channel Graph)
Kanalvyn visar de kanaler som är aktiva i realtid.

Denna vy visar ett helt vanligt köpcentrum där i stort sett varenda butik har trådlöst nät igång. Det ligger mängder av nät på samma kanaler, företrädesvis 1, 2, 11 och 13, men det fungerar ändå. Det här trots allt ingen bikupa av nät. Det finns betydligt värre scenarion.

Denna graf är viktig om du ska planera ett nät. Inte nog med att du kan hitta fyllda kanaler, du kan också se hur välfyllda de är och hur läget ser ut på olika platser i huset.

Håller du fingret stilla på en av bärvågorna, visas en dialogruta i vilken du kan välja att markera denna bärvåg, så den syns bättre. Finns det flera bärvågor på varandra är programmet smart nog att ge dig möjlighet att välja vilken av dem som ska markeras. Du kan ångra markeringen genom att hålla fingret på samma bärvåg och välja Cancel highlight.

Tidsgraf (Time Graph)
Tidsgrafen visar hur nätens signalstyrkorna har varierat över tiden, alltså en historisk logg. En Wifi-nod sänder inte alls med samma signalstyrka hela tiden. Styrkan varierar också beroende på var man befinner sig, var andra personer befinner sig i rummet etc.

Den första tidsgrafen visar hur undertecknad varit ute och åkt buss på motorvägen med nästan bara ödemark runt omkring. Plötsligt kommer man förbi ett litet samhälle och då drar nätverken igång, för att snabbt försvinna när man passerat. Kurvan i cyan representerar en trådlös nod som fanns i eller utanpå bussen. Den fanns alltid kvar, även om den var världigt svag. Den kan tänkas vara avsedd för trådlös kommunikation i bussdepån, eller med olika sensorer utanpå bussen, till exempel. Bussar är idag rullande sensornätverk och datorcentraler.

Sittande intill fönstret i ett flygplan på Charles de Gaulle-flygplatsen i Paris kunde jag detektera 17 nätverk. En flygplats är en väldigt nätverkstät plats och säkerligen en huvudvärk för nätverksteknikerna.

Oväntade upptäckter vinkar bakom varje hörn. På tunnelbanestationen Slussen i Stockholm fanns ett nät kallat ”MobiVending”. Det visade sig vara varuautomaterna (för kex, choklad, dricka osv) som hade eget trådlöst nät. I början av grafen registrerades ganska många nät. Dessa fanns ute i fria luften, men dämpades bort när jag kommit in en bit i underjorden.

Notera den röda kurvan för noden TROLLSKOGEN som bara försvinner efter ett tag och sedan kommer tillbaka. Wifi Analyzer låg still på ett och samma ställe under en längre tid vid denna mätning. Det är något allvarligt fel på den noden, tillräckligt för en reklamation eller omedelbart serviceingripande.

Kanalbedömning (Channel Rating)

“Channel Raiting List” är precis vad det låter som, en lista på hur fördelaktiga olika Wifi-kanaler är. Med hjälp av denna lista kan du undvika en kommande konflikt med grannens nät. Ju flera gröna stjärnor, desto ledigare är kanalen och desto bättre är den för dig att använda. Du kan välja in din egen accesspunkt som referens genom att peka överst i listan.

Välj Menu / Set my AP (eller peka överst i listan) och välj namnet på den accesspunkt du vill undersöka. Skulle denna ligga på en hårt belastad kanal ger programmet upplysning om andra, bättre kanaler att välja.

Det går inte att ta en skärmbild av kanalbedömningen, den genererar istället en CSV-fil med alla mottagna kanalers värden.

Accesspunktlistan (AP List)

Här kan du se signalstyrkorna för alla tillgängliga nät direkt i dBm och de krypteringsmetoder som används, som WPA2-TSK-TKIP, WEP, eller inget alls. Accesspunkter utan skydd markeras med en asterisk, om du aktiverat detta alternativ i menyn Settings.

Pekar du överst i listan får du fullständiga data för den accesspunkt du valt som referens.

Pekar du på en accesspunkt i listan får du välja om du vill ansluta till denna.

Välj menyn och välj att sortera denna vy By Channel, så flaxar inte accesspunkternas namn omkring så mycket när kanalerna kommer och går.

Det går inte att ta en skärmbild av accespunktslistan, den genererar istället en CSV-fil med alla mottagna kanalers värden.

Signalstyrkemätaren (Signal meter)

Signalstyrkemätaren kan bara visa och följa en kanal och en accesspunkt åt gången. Välj menyn och välj Select AP för att välja in den accesspunkt du vill följa signalstyrkan för.

Till signalmätaren kan du slå på en audiologisk indikator, en pipsignal som blir allt ilsknare ju högre signalstyrkan är. Det är idealiskt om man är ute och går i en korridor och letar efter något som strålar.

Det går inte att ta en skärmbild av mätaren, den genererar istället en CSV-fil med alla mottagna kanalers värden.

Vad är det man mäter, egentligen


Signalstyrkan mäts i ”dBm”, som är en lustig enhet som bör förklaras. Det betyder ”decibelmilliwatt över femtio Ohm”. Decibel är en logaritmisk, relativ enhet där 0 dB är ett grundvärde (exempelvis 1 mW), 3 dB är en dubbling, alltså 2 (mW) och 6 dB är en dubbling igen, alltså 4 (mW), av något vad som helst, som mäts. –3dB är hälften, alltså 0,5 (mW).

I detta fall är det milliwatt mottagen signal på en ideal rundstrålande antenn som belastas med 50 Ohm. Det kan låta underligt, men är ett utmärkt, standardiserat sätt att ange signalstyrka som fungerar bra i alla radiotillämpningar. Följande nivåer kan man stöta på:

 • –45 dBm mäter man bara upp nära basstationens antenn. Det är förträffligt.
 • –60 ... –90 dBm är ett idealt intervall där tjänsten fungerar bra.
 • –95 dBm är undre gränsen för acceptabel funktion.

802.11-kanalerna överlappar


Låt oss titta lite på bandet vi mäter på. Datakanalerna ligger på olika mikrovågsfrekvenser, från 2412 MHz (kanal 1) till 2472 MHz (kanal 13) och 2484 MHz för kanal 14 i de fall den är tillåten att använda, vilket den bara verkar vara i Japan.

Kanalerna är 22 MHz breda, men ligger märkligt nog med 5 MHz kanaldelning. De kommer alltså att spilla över i varandra. Vill man ha en kanal alldeles för sig själv måste man håla sig minst 4-5 kanaler ifrån en annan, befolkad, kanal. I Europa har det som standard blivit kanalerna 1, 6 och 11. Som tur är så kan flera accesspunkter samexistera på en och samma kanal eftersom de bara sänder i så otroligt korta pulser att de sällan stör varandra. Det är därför man kan se flera hundra nät samtidigt ibland, utan att det innebär några allvarligare problem.

Buggar


Wifi Analyzer har en eller annan tråkig bugg, som man får lära sig att gå förbi. Jag vet inte om det beror på min version av Android, eller om det är Snapdragonprocessorn i HTC Desire som bråkar, men när man förlorar alla radiosignaler, dvs alla kanaler registrerar minus oändligt dB, stannar scanningen och applikationen låser sig och därmed även historikfunktionen, tills det börjar komma signal igen. Det kan ta en liten stund innan alla vyer vaknar igen, men den har registrerat signalhistoriken under tiden.

Mätteknik


Du är inte genomskinlig, särskilt inte för 2,4 GHz. När du mäter ska apparaten befinna sig fritt i rummet. Håll den i handen en bit från kroppen, men håll inte för antennen. Det kan minska signalstyrkan 35-40 dB.

Detta fenomen kan utnyttjas om du vill hitta riktningen till en accesspunkt, det som kallas radiopejling. Gå bakom en vägg. Minskade signalstyrkan finns den på andra sidan väggen. Håll apparaten intill kroppen och vänd dig runt. Accesspunkten finns bakom din rygg när signalen är som lägst. Det är ingen idé att försöka söka efter maxima, försök alltid hitta minima för det är exaktare. Det är grunden för all radiopejling.

Slutord


I sammanfattning kan man säga att detta är en av de mera användbara applikationerna jag stött på och rensat fram bland app-soporna som krälar på Internet.

Läs mer


Wifi Alalyzer kan hämtas från http://a.farproc.com/wifi-analyzer
Om 802.11 och dess kanaler: http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11