Resonanser och buller finns runt oss hela tiden och är man extra tränad, som till exempel en radioamatör eller musiker, kan man höra resonansfrekvenser i brus och sånt, men för gemene man krävs tekniska hjälpmedel. Utvärdering och servicearbete med Hifi och annan ljudelektronik kräver normalt alltid någon form av ljudkälla med kända parametrar. En fristående funktionsgenerator är en dyr historia. En smartphone med programmet AudioTool är faktiskt riktigt användbar, bara den kalibrerats.

Här är en lista med förslag på vad du kan använda Audiotool till:

  • Ett komplett (nåja) analyssystem för audioarbete
  • Intrimning av hembion
  • Sinus- eller kantvågsgenerator för Hifi-service
  • Ljudnivåmätare (decibelmätare) nästan gratis
  • Hitta tjutande fläktar nere i en bullermatta
  • Upptäcka vilket varvtal en trasig motor eller växellåda har
  • Vitt och skärt brus för högtalarbedömningar

Förvänta dig inte att ha särskilt mycket nytta av programmet i frifältsmätningar om du inte har åtminstone grundläggande akustikkunskaper. För allt annat än väldigt grundläggande mätningar behövs en yttre mikrofon.

Fakta


Programmet vi talar om är Audiotool version 4.0 av Julian Bunn vid Bofinit Corporation. För denna artikel har programmet körts på en HTC Desire med 1 GHz Snapdragon-processor, med Android 2.2. Snapdragon har gott om processorkraft och det är inga problem att köra programmet med samtidig in- och utmatning. Men det hela drar ström och efter ett par timmar är batterierna slut.

Programmet har sina brister, som till exempel avsaknad av skärmdumpar, men 5 dollar är det värt.

Vyer


Programmet har åtta olika vyer, som mäter ljuden runt omkring dig på olika sätt, eller skapar referensljud och -signaler. Mätvisningen tar upp ungefär halva skärmen medan den undre halva tas upp av knapparna i gränssnittet. Emellan dem visas alltid den inkommande råa, analoga vågformen och en uppgift om ljudtrycket i dB enligt den valda vägningen. Både liggande och stående visning fungerar.

Programmet saknar inställningssida och menysidan är synnerligen begränsad. Den enda egentliga nyttan med menysidan är att man kan stänga av skärmsläckningen. Om skärmen slocknar mitt i mätningen blir det till sist en smula irriterande. Men det suger batterier. När du hållit på i fem-sex timmar är batterierna slut och telefonen väldigt varm.

Sida 1 / 5

Innehållsförteckning