Generator
Ton- och vågformsgeneratorer är dyrbara saker. Sådan tur att de finns att tillgå syntetiskt, i telefonen! Notera att generatorn kan gå tillsammans med spektrumanalysatorn. Det är här möjligheterna för frekvensgångsmätningar öppnar sig.

Programmet innehåller en tongenerator och olika brusgeneratorer, exempelvis för provning av mikrofoner, högtalare och förstärkare. Eftersom telefonhögtalaren är ganska usel är generatorn föga värd i originalskick, men med en extern förstärkare och högtalare kan den vara lika bra som någon annan ljudgenerator. Telefonhögtalaren är avsedd för talbandet, så frekvenser under 300 hertz hörs knappt.

Generatorn klarar vitt och skärt brus, sinus, triangel, sågtand och fyrkantvåg mellan 20 och 22.050 Hz och pulser en gång i sekunden för att mäta anläggningars frekvenssvar.

Vägningar och tidskonstanter


Ljudtryck mäts med olika frekvenskurvor, så kallad vägning, för att mer eller mindre efterlikna det mänskliga hörandet. Vid låga ljudnivåer är örat mest känsligt kring talområdet, kanske för att det i urtidernas begynnelse när hjärnan formades skulle vara lättare att höra fienden under natens tysta timmar, vem vet.

Den mätkurva som bäst motsvarar örats frekvensrespons vid låga ljudnivåer kallas A-vägning (blå) eller ”hörriktig korrigering” (dBA), medan en kurva som motsvarar örats respons vid höga ljudnivåer, uppåt 100 dB SPL kallas C-vägning (dBC). båda dessa beskär frekvensområdet på olika sätt. Vill man mäta maskiner eller dylikt ska man använda platt frekvensrespons. Men var medveten om att maskiner (fläktar etc) ofta bullrar väldigt i infraljudsområdet och upp till 50 hertz varför detta kommer att visa sig extra mycket i spektrum.

Medelvärdesbildningen (Averaging) är ett sätt att bli av med brus i spektrummätningarna. Det går till så att alla inkomna mätvärden för ett frekvensband adderas och totalsumman divideras med antalet sample hittills. Det får till resultat att frekvenskurvan jämnas ut och blir allt ”snyggare” ju längre mätningen pågår, medan tydliga trender, som en dominant frekvens, framträder allt tydligare.

Mätmetoderna Fast, Medium och Slow är rullande medelvärdesbildningar med tidskonstanter på 0,125, 0,5 respektive 1,0 sekund. Dessa är mera avsedda att göra av med transienter och förhindra att SPL-värdet kastar för våldsamt för att vara användbart. Slow är långsam nog för att man ska bli av med alla besvärande transienter vid SPL-mätningar.

Normalt ska ljudtrycket i exempelvis arbetsmiljön mätas med A-vägning och långsam respons.

Begränsningar i programmet


Man bör vara uppmärksam på att vissa funktioner i programmet inte fungerar på vissa telefonmodeller. Det finns rapporter om att en del användare inte har kunnat spara inställningar, osv och att en del inte kan skriva på sd-kortet. Notera att om telefonen är usb-ansluten till en pc är det pc:n som tar hand om sd-kortets filstruktur. Då kan Audiotool inte spara något.

Programmet har som sagt ingen möjlighet att ta skärmbilder, utan för det måste man använda ett externt Software Development Kit, vilket är besvärligt och kommentarerna i olika fora visar att SDK-metoden bara fungerar ibland och bara på vissa telefoner. Ska man använda en extern pc för detta, eliminerar man i princip alla mätningar på fältet.

I operativsystemet Android har man ansett att skärmdumpning är en säkerhetsrisk eftersom en trojan skulle kunna göra det och sedan stjäla bildfilen. Därför måste man var root för att göra det, vilket kräver en massa jobb utöver att använda själva ljudprogrammet. Det går dock att fotografera av skärmen, om man vill skaffa sig bevis för sina mätningar.

De filer som programmet skapar, .at-filer, är textlistor med frekvenser och ljudnivåer och visst kan man skapa egna diagram med dessa via Excel.

I och med version 4.0 av programmet infördes visserligen halv-tersbandsfiltrering och liggande bildvisning, men å andra sidan blev det problem med stående visning, då de nedersta knapparna i gränssnittet blev avklippta nedtill, på en HTC Desire, märk väl.

AudioTool utvecklas hela tiden och nya egenskaper och buggrättningar kan tillkomma när som helst. Om du så vill kan telefonen hämta ned automatiska uppdateringar.

Sida 4 / 5

Innehållsförteckning