Kalibrering ett krav


Programmet måste kalibreras mot en professionell ljudnivåmätare om det ska kunna användas till frifältsmätningar med något krav på autenticitet, annars kan det visa ungefär vad som helst. En smartphone är inget precisionsinstrument.

Välj Menu och välj därefter Calibrate och ange hur många decibel fel AudoTool visar. För detta krävs att en professionell ljudtrycksmätare läggs bredvid den mikrofon du själv använder vid mätningarna och ställs in till samma vägning, lämpligen A-vägning.

Ange hur många decibel som ska läggas till eller dras ifrån AudioTools värde för att det ska bli korrekt.

Detta är naturligtvis utan betydelse när man utför rent elektroniska mätningar och servicearbete på audioutrustning.

Begränsningar i telefonen


Det finns en undre och en övre gräns för vilka ljudnivåer programmet kan hantera. Det är dels matematiska begräsningar i programmet, men sannolikt främst tekniska begränsningar i telefonen. Ljud under 40 dBA i A-vägt läge och under 60 dBC i C-vägt läge tycks inte gå i Xt-skrivarläget. Nivåer över 96 dBA med den inbyggda mikrofonen och kring 105 dBA med headsetet är en övre gräns. Som tur är, befinner sig de naturliga ljuden mellan dessa gränser.

Den inbyggda mikrofonen i HTC Desire sitter inuti en liten tunnel i gummi, som går från kretskortet till apparatens hölje. Denna tunnel fungerar tyvärr som en orgelpipa och är resonant kring 7 kHz och ger en oönskad topp i spektrogrammen, vilket gör den inbyggda mikrofonen tämligen värdelös.

Problemet kan elimineras genom att man använder mikrofonen i headsetet istället, som saknar denna resonans. Det blir då också lättare att leta ljudkällor genom att headstetet lätt kan hängas ned i apparatlådor, kan hängas fritt från vibrerande bord som man har telefonen liggande på osv. Ännu bättre är det med en extern, professionell kondensatormikrofon, men då talar vi om extrakostnader långt utöver de fem dollar programmet kostar.

Mätteknik


Man kan inte mäta ljud hur som helst.

För att få jämförbara frifältsmätningar brukar man ta som standard att alltid mäta ljudtrycket från en specifik ljudkälla på en meters avstånd.

På grund av att världen kring oss är full av ljud, bör noggrannare mätningar alltid utföras i ett ljuddött rum.

Ljudtryck i arbetsmiljöer osv, där det är människan som utsätts för ljudet, mäts alltid i A-vägt läge och alltid med långsam tidskonstant, för att man ska bli av med transienter och andra plötsliga kast i värdet.

Socialstyrelsens riktvärden för buller i bostäder (dock ej trafikbuller) är:
Dagtid (kl. 07-18): 50 dBA
Kväll (kl. 18-22): 45 dBA
Natt (kl 22-07): 40 dBA

Normal ljudnivå från stereon i ett vardagsrum är 80-85 dBA i soffan.

Sammanfattning


Även om app-marknaden översvämmas av en massa värdelösa lek-applikationer, så finns det guldkorn om man letar tillräckligt länge. AudioTool är ett av dem. Det låga priset gör att undertecknad utan vidare kan rekommendera programmet för den som vill angripa ett akustiskt eller audiologiskt problem och behöver en första, billig analysmetod. Djupare undersökningar kanske kräver mera avancerade verktyg.

Läs mer


Bofint Corporation: https://sites.google.com/site/bofinit/
Diskussionsgruppen: http://groups.google.com/group/audiotool-discussion-group
Om vägningskurvor: http://en.wikipedia.org/wiki/A-weighting
Om RT60: http://en.wikipedia.org/wiki/RT60
Vitt brus: http://en.wikipedia.org/wiki/White_noise
Skärt brus: http://en.wikipedia.org/wiki/Pink_noise
Det här kan du göra med AudioTool också: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=78599
I övrigt finns det mängder av webbsidor som tar upp rekommendationer för bullernivåer inomhus, bullernivåer med hörbara ljudkomponenter osv.

Nästan alla skärmdumpar: Julian Bunn, Bofinit Corp. Vi ber också att få tacka Julian Bunn för värdefulla förklaringar av programmets funktioner.

Sida 5 / 5

Innehållsförteckning