Programmet Decibel kan inte mäta sig med ett kommersiellt mätinstrument, men en upplösning på 0,1 dB och en noggrannhet på 3 dB är faktiskt inget man behöver till daglig dags. Decibel gör dessutom en del saker som kommersiella ljudmätare för 600-800 kronor inte gör.

Här är en lista med förslag på vad du kan använda Decibel till:

  • Bullerexponering på arbetsplatsen.
  • Vad bullrar och när?
  • Hur mycket bråkar grannarna på kvällarna? Nu kan du visa det för hyresvärden.
  • Ett enkelt sätt att se om du faktiskt lyckades ljuddämpa datorn.

Arbetar du med ljudmätning professionellt är programmet Decibel kanske inte din grej. Förvänta dig inte att ha särskilt mycket nytta av programmet om du inte har åtminstone grundläggande akustikkunskaper. Telefonens inbyggda mikrofon är sällan bra, fundera på en yttre mikrofon.

Fakta


Artikeln behandlar programmet Decibel 0.7.6 av Peter Tschudin vid BSB Mobile Solutions, ännu bara en betaversion som dock lovar gott för framtiden. Det kan laddas ned gratis från Android Market. För denna artikel har programmet körts på en HTC Desire med 1 GHz Snapdragon-processor, med Android 2.2.

Programmet är enbart avsett för frifältsmätning av buller och annat omgivningsljud. Ljudtrycket visas med en digitalsiffra med en upplösning på 0,1 dB (frågan är hur mycket den är värd) och olika kurvformer som anger ljudtryckets variation över tiden. Möjligheten att visa ackumulerad exponering är unik och kan vara mycket användbar för att mäta just bullerexponering under en längre tid på en arbetsplats.

Mätvärdena i artikeln anges i enkla dB, inte dBA. Se mera nedan om anledningen till detta.

Tre vyer


Programmet har tre vyer, som kan ställas in på olika sätt. Alla vyer använder sig av samma data och detta sparas och återanvänds mellan vyväxlingarna. Data sparas även om du ändrar tidsaxeln på Slow-diagrammet. Data spara emellertid inte om du stoppar programmet och startar det igen.

Och på tal om att spara så kan programmet ta skärmbilder och spara som jpg-filer i katalogen ”decibel” i telefonens filstruktur. Du kan inte sätta namn på dem, utan de etiketteras med FA, SL, EX allt efter vilken vy som fångades, samt dagens datum och klockslaget, vilket faktiskt får anses vara mera professionellt än att du ska hålla på och klanta och stava fel.

Realtidsvärde

Överst på varje skärmbild ligger en helt vanlig ljudtrycksmätare i realtid, som visar nuvarande ljudtryck, samt ett minimum och ett maximumvärde, helt enkelt de minsta och största värden som registrerats sedan du nollställde senast. Denna mätare kommer inte med när man fångar skärmbilder.

Trycker du och håller på realtidsmätaren får du fram en meny där du kan välja Reset Max and Min för att nollställa max- och minvärdena, om dessa skulle ha farit iväg för långt.

Väljer du istället Reset All töms alla diagram och mätserierna börja om på nytt.

Sida 1 / 3

Innehållsförteckning