Xt-diagram (Fast)
I läge Fast rullar en kurva med ljudtrycket fram över skärmen. Kurvan fylls på från vänster, vid noll minuter och är alltid fem minuter lång. Ett mätvärde tas en gång i sekunden.

Det ska inte vara roligt att vara busschaufför. Det här är fem minuter i en av SLs motorvägsbussar. Mellan hållplatserna ligger bullernivån i passagerarutrymmet på dryga 90 dB och det sjunker lite, nedåt cirka 80 dB när bussen saktar in, stannar och accelererar vid en hållplats. Som ”användare” märker man tydligt att bussmotorerna blir större och starkare för varje ny bussgeneration, och bullret ökar. För en passagerare betyder den här exponeringen inte så mycket, annat än att det är irriterande och svårt att konversera och att undertecknad har åkt med betydligt bättre kommunala bussar i andra länder.

Y-axeln skaleras automatiskt om efter behov så att kurvans botten hamnar någonstans i mitten av diagrammet.

Xt-diagram med max och min-värden (Slow)
I läge Slow fylls värdena på var femtonde sekund, men det syns inte på en gång eftersom det snabbaste läget är en X-axel på 15 minuter. Diagrammet visar tre kurvor. Den orange är ett utslätat medelvärde med 15 sekunders tidskonstant. Den röda kurvan är maxvärdet som instrumentet träffat på under 15-sekundersperioden och den gula kurvan är minimivärdet.

Till Gröna Lund går folk för att få skrika så mycket som möjligt. Det här är en 15-minuters tagning, sittandes i stolarna alldeles intill Twister, den nya berg- och dalbanan delvis i trä. Ljudnivån ligger närstan konstant på 95 dB. Det är inte underligt att personalen bär hörselskydd. De korta tider då ekipagen kör förbi och ungarna tjuter extra mycket medelvärdebildas bort.

Hem från gröna Lund åker man buss. Detta är samma diagram som det översta, bara lite längre och uttryckt med max- och minvärden. Den orange linjen visar at bullervärdet ligger kring sagda 90-95 dB på motorvägen, men att det sjunker lite när vi kommer till förorten (12-7 minuter). Vid 4 minuter kliver vi av bussen och vid 3 minuter har den åkt sin väg. Vid 2 minuter går vi bort från vägen över en tyst gräsmatta, med tinnitusen ringande i öronen.

En lugn hemmakväll kan se ut så här i en entimmestagning. Vid 60 minuter på X-axeln samlas familjen och pratar och stojar och det hela hamnar runt 60-65 dB. Vid cirka 45 minuter lägrar sig lugnet över huset när familjen äter middag och allting är nere kring 45 dB. Vid cirka 25 minuter tar vi med oss mätaren ut i badrummet när tvättmaskinen centrifugerar. Det låter ordentligt, uppåt 90-95 dB, som på bussen ungefär. Vid cirka 22 minuter, startar man diskmaskinen och den håller på vid 70 dB-strecket under lång tid. Under den här tagningen har ljudmätaren legat på olika ställen, därav de ibland lite häftiga nivåerna.

Slow-diagrammets tidsaxel kan ändras (Menu / Resize Chart) så att hela skärmen visar 15, 30 eller 60 minuter eller två timmar. Data sparas mellan växlingarna, men kan tyvärr inte rullas fram och tillbaka.

En klar fördel är att man kan välja att vända skärmbilden upp och ned (Menu / Rotate Display) om man till exempel går runt med telefonen och pekar på olika ljudkällor och mikrofonen sitter nedtill, vilket den i de flesta fall gör. Hade man kunnat fästa telefonen på stativ hade detta varit en oundgänglig egenskap.

Sida 2 / 3

Innehållsförteckning