Exponering (Exposition)

Det är med detta diagram som programmet gör mera nytta än många helt vanliga decibelmätare, genom att visa hur många minuter eller timmar du (mätaren) faktiskt exponerats för en bestämd ljudnivå. Det är med andra ord en dosimeter.

En dosimetermätning på Gröna Lund ser ut så här. Programmet räknar hela tiden upp förfluten tid (Elapsed time), justerar om Y-axeln vid behov och anger med staplar hur många minuter man utsatts för en viss ljudnivå. Staplarna är 5 dB breda. Under en mätning på 31,4 minuter fick vi ta emot 16 minuter buller centrerat kring 92,5 dB och 12,5 minuter buller kring 87,5 dB. De resterande 3 minuterna spenderades till största delen i 82,5 dB och i området ända upp till 100 dB.

Under en lugn hemmakväll på dryga 200 minuter ser man att det mesta ljudet ligger kring 45 dB, men att det förekommer en del kortvarigare slammer vid högre nivåer också, huvudsakligen från hushållsmaskiner. Det blir aldrig tystare än 37 dB.

Vyns märkliga titel, Exposition, kommer sig säkerligen av att programmet är skrivet av en tysk, som inte haft så bra kläm på engelska.

Programmets begränsningar


Ingenstans i programmets beskrivning eller i själva programmet står det vilken vägning som används vid mätningarna. Man kan ju bara hoppas att det är dBA som används. Det vore fånigt att försöka göra bullermätningar med någon annan vägningskurva, och mätresultaten är likartade mot AudioTool ställd i dBA.

Programmet och telefonen måste kalibreras, om värdena ska bli något som helst att lita på. Kalibreringen går till så att man skaffar sig en referensmätare och lägger bredvid telefonben och sedan duttar man på programmets kalibreringspilar uppåt eller nedåt tills telefonen visar samma värde som referensmätaren. Du kan därefter spara resultatet med Menu / Save och telefonen kommer att visa vilket datum kalibreringen skedde. Det är en typiskt professionell funktion, eftersom man vet att mikrofoner och förstärkare driver med tiden och behöver kalibreras om med jämna mellanrum.

Kalibreringsmenyn har en hjälptext som kan vara nyttig för att få bättre kalibrering. Den anger hur programmet ska kalibreras, nämligen med en 1 kHz sinuston som avges 30 centimeter från telefonen och en professionell SPL-mätare. Med lämplig styrka på ljudkällan ska båda mätarna visa 104 dB. Återigen står det inte om det är dBA eller dBC.

Telefonens begränsningar


Precis som jag skrev i recensionen av AudioTool lämnar telefonen mycket övrigt att önska i fråga om dynamik. Det finns en lägsta gräns för hur svaga ljud telefonen uppfattar, liksom en övre gräns för starka ljud den klarar.

Av användarrecensionerna framgår att olika telefoner ger väldigt olika resultat och att folk inte gärna kalibrerar, och därför får konstiga resultat. Det är bara att beklaga och hänvisa till någon med ”riktig” ljudmätare, som vill låna ut den i 30 sekunder.

Resultatet av mätningarna med Decibel är till stor del beroende på hur bra mikrofon du har och åtminstone den mikrofon som är inbyggd i HTC Desire är behäftad med sådana fel att man inte kan lita på resultatet. Med en extern mikrofon förbättras utsikterna betydligt.

Se också artikeln om AudioTool, och länken om ljudmätning nedan, för tips om hur man frifältsmäter ljud.

En sak de flesta telefoner saknar, är kvarttums stativgänga för montering på fotostativ, så att telefonen kan stå fritt och mäta under en längre tid. Att ha den i bröstfickan (gnirk och stötar) eller lägga den på ett bord (buller och vibrationer) ger inga representativa mätningar. Kanske finns det ett extraskal som har detta?

Men det räcker inte. Man skulle också kunna önska sig en lös batteripack med USB-anslutning så man kan strömförsörja telefonen under långa mätpass. En engigahertzprocessor drar en del ström. Risken är stor att telefonen plötsligt stänger av sig mitt under en mätning.

Man skulle önska


Kanske är det så att det finns ett antal riktigt användbara applikationer därute, att ladda ned? I vilket fall som helst kommer jag att fortsätta leta och försöka förse läsekretsen med no-nonsense-rapporter om användbar programvara, skriven för folk som tänker sig at ha den tämligen kraftfulla plattform som en modern androidtelefon innebär, till något vettigt och inte bara spel, arga fåglar, kama sutra och att dra snabbt i digitalt toalettpapper.

Läs mer


Tanka ned Decibel härifrån: https://market.android.com/details?id=bz.bsb.decibel&feature=search_result
Programmerarens webbplats Mobile Solutions: http://www.bsb.bz/ och http://www.bsb.bz/node/1
Om ljudmätare och ljudmätning: http://en.wikipedia.org/wiki/Sound_level_meter

Sida 3 / 3

Innehållsförteckning