Sökning i galleriet (Menu > Gallery)


Programmet har ett galleri med ett antal snygga Hubble-bilder som du kan få hjälp med att hitta på himlen. Eventuellt kan det vara till nytta att skaffa sig lite grundläggande astronomiska kunskaper innan galleriet är till någon större hjälp. När du hittat ett intressant objekt kan du enkelt leta fram det på himlen, med sökfunktionen.

Bilden ovan visar Sombrerogalaxen (M104 eller NGC 4594). Den ser förståss inte ut så här när du ser den. Den är bara en vit prick på himlen. Tryck på den så får du en förstoring och en möjlighet att bli vägledd till den.


Se andra datum och tider (Menu > Time travel)


Du behöver inte se stjärnhimlen så som den ser ut just nu. Du kan välja någon annan tid, till exempel nästa fullmån eller när Apollo 11 landade på Månen, eller något annat datum som du matar in själv, genom att välja Menu > Time Travel. Du kan också ange ett datum vilket som helst. Överst på skärmen visas då en menyrad med pilar bakåt och framåt (i tiden) och en stoppsymbol.

Ovanpå detta kan du välja hur fort tiden ska gå. Pekar du på framåtpilen på displayen upprepade gånger kan du få tiden att gå fortare. Lägger du telefonen platt på bordet ska du se hur södra stjärnhimlen roterar kring Sydpolen, kallad SP i bilden. Det är inte samma sak som NADIR, som är rakt ned mot Jordens centrum där du befinner sig, alltså mot vår antipod.

Väljer du något av alternativen Next full moon, eller Next morning sunrise, så gäller det från det datum du ställt in, inte från dagens datum.

Lite terminologi


Tänk på att ZENITH på skärmen betyder rakt upp i himlen på den plats du befinner dig. Det är nästan samma sak som Polstjärnan för oss i Sverige, men inte riktigt. NADIR betyder rakt ned i marken. Nadir är arabiska för ”tvärtom”. Skärmbildens NORTH, SOUTH, EAST, WEST är kompassriktningarna. Sydpolen betecknas med SP och Nordpolen med NP.

Okej, vi går väl på det här med rektascension (eng: right ascension, R.A.) och deklination (Decl), då.

Det måste finnas ett sätt att peka ut ett objekt på stjärnhimlen med koordinater, precis som vi kan peka ut en plats på Jorden med longitud och latitud. Som tur är använder man samma system på himlen som på Jorden, koordinaterna bara heter något annat.

Himlen kan delas in i ett rutnät precis som Jorden, men till skillnad från Jorden, så roterar inte rutnätet på himlen utan står still, fixerat vid en nollpunkt. Istället tycks det skenbart rotera runt oss.

Himmelskoordinaterna är indelade på samma sätt som det geografiska nätet, där rektascensionen motsvarar longituden med en startpunkt på noll grader, varefter man kan räkna R.A. 360 grader eller 24 timmar varvet runt himlen tills man är tillbaka på samma punkt igen. Sky Maps mäter R.A. i timmar och visar det som 2h, 4h, 8h osv i rutnätet. Deklinationen motsvarar latituden och mäts precis som denna i grader.

Himmelskoordinaternas ekvator motsvarar Jordens ekvator, och är en projektion av jordekvatorn på himlen, som inte alls behöver ligga i våg med din horisont just nu. Precis som det geografiska koordinatnätet har en nollpunkt, där ekvatorn skär Greenwichmeridianen, så har himmelsnätet en nollpunkt, nämligen där Solen korsar himmelsekvatorn vid vårdagjämningen (eng: vernal equinox) i mars månad. Nå’t ska man ju hitta på.

I vilket fall som helst är denna punkt R.A. 0 och Decl 0. Ta därefter som exempel stjärnan Sirius, som har koordinaterna R.A. 06h 45m 08,9173s och Decl. −16° 42′ 58,017″

Ekliptikan är något helt annat, som du kan glömma i sammanhanget. Det är solsystemets plan och hur detta skär genom Jorden, som givetvis, precis som de andra planeterna, roterar i solsystemets plan. Nja, eller kuiperobjekten och kometerna, som Sedna, Pluto och liknande, går oftast inte i ekliptikans plan. Eftersom jordaxeln lutar 23 grader mot ekliptikan, skär alltså himmelsekvatorn och ekliptikan varandra.

Begräsningar i programmet


Stjärnkartan är ingalunda fullständig, men det är inte dina ögon heller. Kartans 1000 objekt är vad du kan se med obeväpnade ögon en mörk natt, bortsett från Vintergatan som inte är med, tyvärr, men den är å andra sidan inte särskilt svår att känna igen. Om det är tillräckligt mörkt, vill säga. Det kan vara svårt att få syn på Vintergatan i storstaden, vilket faktiskt är skamligt.

Programmet är bara till för stjärnskådning i realtid, eller nästan-realtid. Det finns inga direktlänkar till Internet där du kan få mera info om stjärnorna eller planeterna. Men ärligt, vill du ha det när du sitter ute i naturen en stilla kväll och tittar upp mot himlen?

Begränsningar i världen


Det är inte säkert att du ser allt det som skärmen antyder borde finnas ovanför horisonten, helt enkelt för att du sällan kan se den sanna horisonten. Det är nästan alltid skog eller byggnader i vägen. Ljusföroreningar från staden kring dig kan också störa utsikten, men går du upp på ett berg så bör du kunna se allt.

Räkna med att telefonens magnetiska kompass blir förvirrad inomhus och särskilt i eller nära hus med massor av armeringsjärn. Kompassen är inte direkt lik en oljedämpad handkompass för orientering. Den är ganska vimsig och bär sig också underligt åt när man ställer telefonen på högkant, och får stjärnhimlen att vifta omkring.

Dämpa sensorutslagen så mycket du kan genom att välja Menu > Sensor settings > Sensor speed > Slow och Damping > High.

Visar kompassen fortfarande åt skogen kan den behöva kalibreras. Det är särskilt viktigt om du lekt med starka magneter invid telefonen. Rotera telefonen ett par varv kring sina tre axlar. Observera att den magnetiska missvisningen i Stockholmsområdet är cirka 5 grader. Detta måste programmet ta hänsyn till. Välj därför Menu > Use magnetic correction.

För att hålla ordning på vad telefonens sensorer egentligen visar och att kompassen faktiskt pekar mot norr bör du tanka ned det lilla undersökarprogrammet GPS Status från EclipSim.

Givetvis ska du låta programmet använda GPS-koordinater, vilket du gör med Menu > Settings > Location Settings > Always use GPS. Om Sky Map inte vill acceptera GPS-koordinaterna kan du ange en manuell platsinställning med Location Settings > Set location manually och sedan väljer du alternativet Place name och anger exempelvis Stockholm och trycker OK. Har telefonen internetanslutning kommer den att leta reda på koordinaterna för Stockholm och det fungerar också bra.

Sammanfattning


Det här programmet fungerar som avsett och kan hjälpa dig till en bättre upplevelse av stjärnhimlen. Men är det så nyttigt?

Mitt svar är ett obetingat JA, eftersom det kan hjälpa många som annars skulle vara ointresserade, att förstå att vetenskap, rymd och stjärnor och sånt som blänker på himlen, faktiskt är både fint, vackert och intressant. Kanske det kan locka till vidare studier av astronomi och rymdfart. Då har det fyllt sin funktion tusen gånger om!

Läs mer


Tanka ned från: http://www.google.com/mobile/skymap/
Messiers objekt: http://sv.wikipedia.org/wiki/Messiers_katalog
Konstellationerna eller stjärnbilderna: http://sv.wikipedia.org/wiki/Stj%C3%A4rnbild
Himmelskoordinater
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rektascension
http://sv.wikipedia.org/wiki/Deklination_%28astronomi%29
http://sv.wikipedia.org/wiki/Himmelsekvatorn
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ekliptikan
Massor med tutorials, men hur svårt kan det vara? http://www.videolife.tk/Sky%20Map/
Utskrivbara stjärnkartor: http://www.midnightkite.com/starcharts.html
GPS Status: https://market.android.com/details?id=com.eclipsim.gpsstatus2&feature=search_result

Alternativ


Stellarium är det bästa planetariet du kan få för noll kronor till din PC: http://www.stellarium.org

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning