järnväg

Klart. Tåg ut! (med underrubriken ”En kortfilm om säkerhetstjänsten vid Statens Järnvägar”) från 1941 gjord av Lennart Bernadotte för Kungliga Järnvägsstyrelsen och producerad av AB Sandrew-ateljéerna börjar med utsmörjning av ett lok men övergår snart till en liten berättelse om en snälltågresa. Äldre järnvägsinteriörer är njutbara, men det är järnvägstjänstemännens arbete som framhålls. Växlingsarbete, postlastning, tågklarering, tågbefälhavarens ansvar och hur han noterar axelantal och bromskraft, ställverkens funktion, banbevakningspersonal och Tbf teckengivning visas, liksom man ägnar mycket tid åt utläggning av tågvägar. Även försignaler, huvudsignaler och grafiska tidtabeller beskrivs. ”Jasså, tåg 47 är 23 minuter sent från Södertälje!” Filmen visar också hur föraren framför tåget, bromsar mm och hur signaleringen går till.

centrumradio

Den underbara tonen från 1943 är ytterligare ett mästerverk av Lennart Bernadotte. Den börjar med violintillverkning, med historik ända från Cremona och fram till modern (nåja) hantverksmässig produktion, men övergår snart till filmens huvudämne: radiotillverkning vid Centrumradio i Stockholm. De olika delstegen, som transformatorlindning, handmontering av trimkondensatorer och omkopplare, kvalitetsprovning med mera skildras och så flyter alla bitar samman vid det löpande bandet, varefter de färdiga chassina trimmas i skärmrum. Orden ”Vid ritborden sitter ingenjörerna och försöker lösa nya problem” inleder avsnittet om nyutveckling. Här syns skillnaden mot modern tillverkning tydligast. Cerntrumfabriken är en antikvitet, men tillverkningsstegen finns fortfarande kvar. Det hela avslutas ståndsmässigt med en radioutsändning av klassisk musik och hur denna avlyssnas i hemmet, på en Centrumradio.

Här kunde man förvänta sig lite Gardar Sahlberg som pratar i näsan och snabbt radar upp adjektiven: ”Se på de glada svenska gossarna som i sina gråbrungröna uniformer formligen kasta sig fram genom den småländska undervegetationen i en aldrig sinande iver att försvara fosterlandet. Här komma de hem efter en övning och vad smakar väl då bättre än kokerskan fröken Annas Fredrikssons falukorvar?"

Tvärtom. Det här är seriöst! Det här är imponerande! Det osar kvalitet lång väg (jag dunkar näven i bordet), inget svammel. Här får man i sig massor av intressanta siffror kring svenska industriprodukter som man inte kände till. De gamla industrijournalisterna gjorde ett fantastiskt dokumentationsjobb.

Den som ändå fick göra sådana reportage!

Läs mer


Filmarkivet: http://www.filmarkivet.se
Om Gardar Sahlberg:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gardar_Sahlberg
Om svensk journalfilm:
http://sv.wikipedia.org/wiki/SF-journalen#SF-journalen

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning