Rörradio på standardchassin


Här har vi en vägg med apparater uppbyggda på standardchassi vid olika sovjetiska fabriker, bara med olika höljen och olika namn, som Kazan, Vostok, Donetsk, Rekord osv. Alla modeller har sju standardiserade tangenter, separat bas- och diskantkontroll och magiskt öga. Vissa modeller fick någon extra finess, som en klocka, men då med uppdragbart urverk, och det magiska ögat sattes på olika ställen. Hade apparaten 11 tangenter ansågs den extra elegant.

Se med förtröstan fram emot del 2 av artikeln.

Fotnoter


*Historik
Det går inte att fullständigt förstå industrins utveckling i Baltikum om man inte sätter den i samband med ländernas hårda historia, med dess otroliga offer i människoliv och intelligentia. Det går inte heller att förstå, om man inte få dra in politiken. Närvaron av Ryssland går aldrig att komma ifrån.

–1917: Litauen var en del av tsarryssland. Litauiska språket var förbjudet i skrift. Alla skolor var stängda. Kolportörer distribuerade litauiska böcker och tidningar med fara för eget liv.
1917: Revolution i Ryssland. Detta påverkade inte Litauen omedelbart.
1918: Litauens första självständighet.
1922: Polen ockuperade vilniusområdet. Kaunas blev huvudstad.
1939: Andra världskriget bröt ut med Tysklands ockupation av Polen.
1939: Polackerna drevs ut. Vilnius åter huvudstad. Litauen var då fritt och en del av Västeuropa, precis som Sverige. Landet var Europas andra exportör av smör och bacon efter Danmark. Det blev det brått slut med.
1940: Sovjets första ockupation. Privat företagsamhet förbjöds.
1941: Tyskland ockuperade Litauen.
1941–1944: Tysklands Operation Barbarossa började. Sovjet jagade tillbaka tyskarna i och med att Operation Zitadelle misslyckas 1943.
1944: Sovjets andra ockupation. Stalin genomförde massdeportationer av intelligentian. All fri företagsamhet förbjöds.
1953: Stalin dog. Politiska fångar frigavs efter hand.
1960: Kommunismen började mjukas upp. Det oerhörda trycket från Moskva minskade.
1990: Litauen förklarade sig fria från Sovjetunionen och beviljades utträde i enlighet med sovjetisk lag.
1991: Gorbatjov ville inte åse detta stillatigande och började en militär offensiv i Vilnius. 13 döda. Offensiven misslyckades. Många privata företag startades.
1992: Hungersnöd. Kommunistisk ledning i Litauen. Sovjetisk blockad av gastillförsel mm. Sovjetunionen föll samman.
2000: Ekonomin, industrin, levnadsstandarden och konsumtionen gick uppåt med raketfart.
2011: Ekonomin fortfarande stark trots den ekonomiska tillbakagången i världen.

**Grunddata


Grunddata för alla radioapparater anges på en enhetlig form.
<Tillverkningsland, tillverkare, typnummer-namn, tillverkningsår, antal rör, rörserie, strömförsörjning, våglängdsband, särskilda egenskaper>

Exempel:
<Sverige, AGA-Baltic, 2522, 1954, 4, U-rör, nätdrift, LV-MV-KV>

KV, kortvåg:
Beteckningen anger antalet kortvågsband. Notera att apparater som såldes till allmänheten i Sovjetunionen bara hade kortvågsband från 25 meter och längre. Apparater med kortare våglängdsband var förbjudna.

Grunddata för alla bandspelare anges på en enhetlig form.
<Tillverkningsland, tillverkare, typnummer-namn, tillverkningsår, antal rör, rörserie, strömförsörjning, mono/stereo, bandhastighet, särskilda egenskaper>

Exempel:
<Litauen, ELFA, Gintaras, 1962, 5, 6-rör, nätdrift, mono, 19 cm/s, total inspelningstid 30 minuter>

Elektronrörserier:
A-rör (europeisk standard med 4 volt glödspänning, magnovalsockel)
E-rör (europeisk standard med 6,3 volt glödspänning)
K-rör (europeisk standard med 2 volt glödspänning)
U-rör (europeisk standard med 300 milliampere glödström)
6-rör (rysk standard med 6,3 volt glödspänning)
sb-rör (rysk standard med 2 volt glödspänning)

Terminologi


Batteriradio: Det är inte bara halvledarbestyckade radioapparater som kan gå på batteri. Det fanns särskilda lågeffektrör, elektronrör med en glödspänning på 2-3 volt och en anodspänning på 60 eller 90 volt, som kunde drivas med batterier, ett lågspänningsbatteri och ett sk anodbatteri. Alternativet var förståss den fotogendrivna termoelektrogeneratorn, som också kunde ladda batterier.

FM-bandet: Östeuropa och Ryssland har/hade sitt FM-band vid 65,8–74 MHz (det sk OIRT-bandet), men många av länderna har börjat använda den europeiska/amerikanska standarden på 87,5–108 MHz (enligt CCIRs bandplan). Det märkliga undantaget i världen är Japan, som nyttjar 76–90 MHz.

Kristallmottagare (likriktarradio, diodradio): en primitiv typ av radiomottagare som fungerar utan batterier, genom att likrikta radiovågen direkt. Sändaren måste vara stark för att klara av att driva ett par hörlurar. ”Kristall” kommer sig av att man använde mineralet blyglans (PbS, galenit) som diod eftersom det har likriktande egenskaper, ofta i form av en liten glänsande sten.

Magiskt öga: En typ av indikatorrör, ett elektronrör som visar spänningsnivåer på en liten grönskimrande ”bildskärm” framtill. Indikatorn användes för stationsinställning, inspelningsnivåer mm. Svensk samlare finns på: http://www.akh.se/tubes/index.htm

Politruk: Politisk officer.

Litauiska städer: Huvudstaden heter Vilnius. Landets andra stad (en kortare tid huvudstad) är Kaunas. Landets tredje stad är hamnstaden Klaipeda. Den fjärde staden är Šiauliai och den femte Panevėžys. Tyskarna kallade Klaipeda för Memel, men det var länge sedan. Kalla helst inte Vilnius för Wilna eller Kaunas för Kowno, för det är polska namn som förargar litauerna (se historiken).

Gå vidare till del 2.