Dokumentärfilm om simulationen


Jean-Michel Corillion vid Kwanza film gjorde en dokumentärfilm kring hela äventyret, kallad “The Iceberg Project”. Filmen skildrar projektet både ur mänsklig och teknisk synvinkel. Dokumentären utfördes tillsammans med ett antal nationella TV-bolag och vann The Scientific Research Award vid den 42:a International Maritime Film Festival i Toulon.

Filmen har visats på nationell TV i ett flertal europeiska länder, dock ej ännu i Sverige (sommaren 2011).

Hur utvinner man vattnet efteråt?


Projekt Ice Dream befattade sig inte alls med hur man utvinner vattnet ur isberget efteråt, när det väl ankrats utanför kusten, men det betyder inte att Dassault inte har idéer. Utvinningsmetoderna skulle skilja sig beroende på hur man tänkte sig utnyttja berget:

Ska man ta tillvara så mycket som möjligt ska man börja med att använda det i energiproduktion, därefter kylning i luftkonditioneringsapparatur och slutligen som dricksvatten. En del av bergets värde är dess latenta värme. Havsvärmekraft är en metod som utnyttjar temperaturskillnaden mellan kalla och varma vattenlager för att generera elkraft. Man skulle kunna producera energi genom att ha en gröt av krossad is i en sjö ovanpå berget och låta isvattnet kyla en kondensor på samma sätt som i en OTEC-anläggning.

Kallt vatten skulle sedan kunna köras igenom en värmeväxlare i ett luftkonditioneringssystem och därifrån pumpas vidare ut till konsumenterna. Om man inte avser att utnyttja energin skulle man bara kunna låta stora isklumpar smälta inuti täta plastpåsar, som ligger och flyter i havet.

Undertecknad har ytterligare idéer ovanpå Dassaults. Det räcker säkerligen att lägga ut ett svart plastsjok mitt på isberget så börjar det smälta i mitten och när det bildats en sjö där kan man pumpa bort smältvattnet. Alternativt kan man göra borrhål och spruta in varmvatten och få loss mycket mera kallvatten.

Ska man klara Kanarieöarnas vattenbehov på 51 Mt per år måste man få till en hel flotta av isberg som ständigt rör sig från Arktis mot Afrika. Ska man dessutom fundera på att bevattna resten av det torra Afrika med Arktis-is, ja då kan detta bli en veritabel storindustri. Och varför inte? Det kommer att behövas större bogserfartyg och en ny typ av företag som bara ägnar sig åt isbogsering och kanske dessutom utvinner vattnet när isberget kommit fram. Som i sin tur behöver pipelines och annan infrastruktur. En ny industrigren är kanske under uppsegling?

Inte nog med att berget eller bergen skulle kunna bli lösningen på Gran Canarias vattenproblem, de skulle kunna bli en turistattraktion utan like!

Grunddata


Ursprungligt isberg: 7 Mt (163 x 236 x 189 meter)
Isberget levererat: 4,5 Mt
Nödvändig dragkraft: 130 ton
Medelfart: 1,8 km/t
Transporttid: 141 dagar
Isbergets livstid vid målet: Ett år

Läs mer


Project Ice Dream: http://www.3ds.com/icedream/
Dassaults 3D-världar för världsbyggare: http://www.3dvia.com/studio/
Om vattenbristen på Gran Canaria: http://ressources.ciheam.org/om/pdf/c45/00600192.pdf
Ett antal småbitar ur filmen ”The Iceberg Project” på YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=opChLhLMFmU
http://www.youtube.com/watch?v=TOr-C4h1nTs&NR=1
Dessault själva kallar det för ”Ice Dream”:
http://www.youtube.com/watch?v=Eu-lA-7aOlI

Sida 3 / 3

Innehållsförteckning