Att gräva runt och under vägar


Även om man försökte så gott det gick att slippa väggenomgångar, alltså när fibern måste korsa en väg på något sätt, så gick det inte att undvika helt. Eftersom Trafikverket äger vägen och området alldeles intill, måste man ansöka hos dem för att få gräva nära eller under en väg. En korrekt dokumenterad ansökan resulterar i ett grävtillstånd som gäller under en viss tid. Har man inte hunnit gräva under den tiden får man ansöka om förlängning.

En väg är inte bara en rak asfaltplätt där man kan köra bil, utan väldigt mycket mer. Man får inte gräva hur som helst runt eller under en väg. Och även om man fått tillstånd finns det många otrevligheter man kan stöta på. Det trista är bristen på tillförlitliga kartor för el, tele, vatten och avlopp.

För att slippa skaffa tillstånd och betala till Trafikverket för varenda meter man grävde, beslutade man att hålla sig utanför TrVs område. Det sträcker sig 8 meter från vägkanten vid 80-väg och 7 meter vid 70-väg. Det innebär att flertalet trädgårdar utmed vägarna fått påhälsning av grävskopor i en eller annan form. Samtidigt slipper man elegant undan problemet med att råka gräva sönder andras ledningar som ligger i vägområdet.

TrV kräver en mängd dokumentation för att kunna ta beslut, såsom vägnummer, kartor med tänkta genomgångar och foton på det tänkta stället. TrVs beslut kostar inget och efteråt har VHMF kommit fram till att det är bättre att ansöka om en mängd genomgångar, och inte utnyttja dem, snarare än att vara sparsam och sedan behöva gå igenom all pappersexercis om och om igen allt eftersom behovet av flera genomgångar uppstår.

Tyvärr har TrV ett inte helt uppdaterat GIS-system för sin dokumentation, som är komplicerat för tredje man, alltså i detta fall lekmän, att använda. Google Maps är ett liknande system som är helt gratis, som TrV inte accepterar som indata till sin ansökningsprocess. Det kan tyckas en smula bakåtsträvande.

TrV har egna kartor som måste användas i ansökan. Dessa är ganska grova, men kravet står fast, trots att Google Maps är mycket noggrannare och gratis. När arbetet med TrV är klart glömmer man dock deras kartor och fortsätter att uppdatera kartorna i Google Maps.

Väggenomgångar är dyra. Normalpriset är omkring 13.000 kronor att borra sig under en helt vanlig landsväg. Man gör inte allt för många sådana, om det inte är absolut nödvändigt. Det kan kosta uppåt 125.000 kronor om man har otur. Då var det både en kanal inblandad och arkeologisk undersökning på den ena sida av kanalen.

Fiberskåpen


Här står ett av de 40 fiberskåpen (skarvskåpen) man ställt upp i VHMF. Skåpet är helt passivt och innehåller bara en skarvplint för optisk fiber.

Fiberskåpet öppnat. Den orange slangen kommer med matarfiber från en nodpunkt där det finns en fiberswitch. När allt är klart ska dessa fibrer helt enkelt skarvas ihop med de fiberpar som går vidare till abonnenterna, genom de vita slangarna.

Det kommer upp en massa slangar i varje skåp. Vilken går vart? Det måste man veta för att kunna märka slangarna rätt. Då blåser man med tryckluft i slangarna en efter en och så får abonnenterna känna efter när det blåser i andra änden.

På två ställen ute i markerna finns det aktiva nod-skåp, där det sitter en fiberswitch. Dessa skåp är lite större än de vanliga skarvskåpen och kräver kraftmatning.

Hemma hos abonnenten


När kedjegrävaren har gjort sitt kan det se ut så här, ett rakt fint spår ända fram till huset. Man börjar givetvis med att ta undan gräsmattan och lägga vid sidan, för att det ska bli snyggt efteråt när man fyllt igen graven.

De som har ansett att priset för att få grävt fram till fastigheten varit lite i saftigaste laget, har ställt upp och grävt själv.

Gammal som ung har gått man ur huse och hjälpt till att rulla ut slang.

När slangutläggnigen är klar ser det ut så här i abonnentens garderob. Som du ser sitter där redan ett telejack. Den vita slangen är abonnentslangen. Ur denna blåses fibern upp och Skanova kommer och skarvar på en fiber-pigtail och installerar mediakonverteraren.

Mediakonverteraren är den lilla enhet som omvandlar den optiska signalen till Ethernet i varje hushåll. Den innehåller inte särskilt mycket, anslutning för en dubbel fiberkontakt och en utp-anslutning mot gatewayen, bara. Det är en apparat man ställer upp just där fibern kommer in i huset, och sen glömmer man bort den.

Hushåll, ja. För att föreningen och alla andra ska veta hur många som är anslutna just nu och för att var och en ska kunna veta hur möjligheterna till anslutning till just VHMF är, publicerar man en karta med anslutningar, på sin webbplats. Fastigheter som ligger innanför det rödfärgade området kan få fiberoptisk anslutning. Alla som lämnat en medlemsansökan och betalat medlemsavgiften får en grön markör.

Gatewayen passar bra i modern inredning, svart, högglansig pianolack är väldigt inne nu. Eller som här i rustik, lantlig miljö med kontrasterande fotogenlampa.

Gatewayen Thomson TG789vn är ett koncentrat av det mesta en familj eller ett småföretag kan begära. Den har funktionerna Wifi-accesspunkt 802.11 bgn, 4-portars utp-switch, usb och anslutning till två analoga telefoner. Insignal kan komma antingen från fiber-wan, adsl och pstn (anlogt telenät). En behändig liten apparat för hemmets eller småföretagarens kommunikationsbehov. Man skulle givetvis kunna önska sig att alla bytte till IP-telefon på en gång, men det går bra att fortsätta med sina gamla, kära analoga telefoner och faxar om man så vill.

TeliaSoneras tjänster i nätet


Det blir Teliasonera som kommer att fungera som operatör och tjänstleverantör i nätet. Alla de anslutna har fått ett erbjudande om 100 Mbps Triple Play (dvs internet, hdtv och telefoni) och 18 tv-kanaler (paketet ”TV Lagom”). Telia har också nätverksansvar och sköter spamfiltrering.

Eftersom routern står i TeliaSoneras telestation i Stenkumla och nätet i övrigt är passivt blir det där som trafiken formas, hastigheterna bestäms och routing och dhcp sker.

Sida 3 / 4

Innehållsförteckning