Sammanfattning


Vad visar VMHFs arbete?

  • Man behöver inte ha specialistkunskaper för att kunna göra huvuddelen av ett eget, stort fibernät.
  • Kostnaderna kan med hjälp av en intresserad kommun hållas nere på en rimlig nivå.
  • Grafiska metoder för dokumentation, såsom en digitalkamera med GPS och geotagging och Google Maps kan ersätta betydligt dyrare myndighetsmetoder och får nätdokumentering att hamna inom räckhåll för gemene man.
  • Kabelutsättning (att visa andra var fibrerna ligger) underlättas betydligt av Google Maps.
  • Antalet personer som tror att LTE-utbyggnaden inom en snar framtid kommer att omfatta ”the outbacks” på Gotland är relativt få. LTE har ändå inte mycket att sätta upp mot de tänkbara 1 Gbps man kan få i fibern in i köket. Så här filosoferar Gotalnds kommun: "4G-tekniken kommer, om den väl byggs ut på Gotland, att kunna utgöra ett komplement till fiber. Utbyggnaden kräver dock en kraftig förtätning av master, vilka i sin tur behöver ha en fiberanslutning. Sannolikt kommer inte hela ön bli föremål för en utbyggnad av 4G inom en överskådlig framtid."
  • När en förening gjort arbetet klart och gått på alla minor kan man fungera som konsulter mot andra föreningar.
  • Lokal markkännedom är otroligt viktigt.
  • Skaffa avtal med arkeologerna om ett pristak ifall inget fornfynd görs.

Framtiden


Eftersom fibernätet som sådant är helt passivt finns det inget som hindrar att man går upp till exempelvis 1 Gbps till varje abonnent. Det är en fråga om att skaffa ny abonnentutrustning och teckna lämpligt avtal med TeliaSonera.

Givetvis kommer en fastighet som är ansluten till höghastighets Internet att bli värdefullare vid en försäljning än en som ligger oansluten, som en öde ö mitt i Internet-landskapet. Drar man upp farten till 1 Gbps ökar värdet ännu mer. Det är bara att inse att informationsflöden är pengar idag. Moderna människor vill ha många hdtv-kanaler, digital telefoni och trådlösa wifi-nät hemmavid.

Dagens lantbrukare är helelektroniska och beroende av både Internet och gps, det förstnämnda både för beställningar och leveranser av spannmål och det sistnämnda för att kunna köra sina lantbruksmaskiner på rätt sätt. Bådadera behövs exempelvis för effektiv gödselspridning och övervakning av skörden.

Ett rimligt nästa steg för lantbrukarna är att täcka sina marker med eget wifi-nät för att alltid ha gratis mobilt Internet på traktorn och för att alltid kunna använda Skype och liknande tjänster oavsett var man är.

Författarens förhoppning är att den här artikeln ska tjäna som inspiration för andra som är i färd med att skaffa eget fibernät, och visa på att det inte är så komplicerat som man kan tro.

Läs mer


Vall-Hogrän-Mästerby Fiber Ekonomisk Förening: http://vallhogranmasterbyfiber.wordpress.com/
Region Gotland skriver:
http://www.gotland.se/imcms/50847
Region Gotland skriver:
http://www.gotland.se/imcms/58864
Bredband Gotland:
http://www.bredbandgotland.se/index.php
Bredbandskokboken, för den händige:
http://www.bredbandskokboken.se/

Snabbdata om nätet


Ansökningar och grävjobb: Respektive fiberförening
Fibernätets ägare: Respektive fiberförening
Tillståndsgivare för väggenomgångar: Trafikverket
Tillståndsgivare för annan grävning: Respektive markägare. Förläggningen sker utanför vägområdet (7-8 meter).
Fiberblåsning: Eltel Networks
Nätövervakning: Skanova
Nätunderhåll: Eltel Networks?

Totalt grävd sträcka inom VHMF: drygt 6 mil

Hur ska det betalas?


Priset för att lägga ut en fiber kan mycket grovt uppskattas till 100 kronor metern. Det inkluderar grävning, fiberslangar och blåsning av den slutliga fibern. Grävningen bekostas av fastighetsägarna själva.

Kostnadsfördelning
Kommunbidraget 1,6 miljoner kronor fördelat på 290 anslutningar blir cirka 800 kronor per anslutning.
TeliaSonera bidrar med 6000 kronor per anslutning.
Startbidrag från kommunen för hela projektet: 15.000 kronor.
Andel anslutna: Vall 95,9 %, Hogrän 84,9 %, Mästerby 57,6%, medelvärde 78 %

En abonnentanslutning
Grävning fram till tomtgränsen och fiber in i huset tillsammans med mediakonverterare och gateway kostar 15.000 kronor (inklusive moms).

Månadskostnad per abonnent
350 kronor (vilket inkluderar abonnentavgift till Telia för Triple Play).

Här hittar du fler reportage av Jörgen Städje>>
Sida 4 / 4

Innehållsförteckning