Läs mer


Swesim: www.swesim.se
Om Swesims Boeing 737: www.swesim.se/proj_b737.php
Om Boeing 737: http://en.wikipedia.org/wiki/737-800
Grundinstrumentering: http://en.wikipedia.org/wiki/Flight_instruments
EFIS, Elektroniska flyginstrument: http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_flight_instrument_system
Vikt och balansberäkningar med Topcat: www.topcatsim.com
Ruttplanering med vRoute: www.vroute.net
Luftfartsverket: www.lfv.se
Färdplaner lämnas in på: http://www.lfv.se/sv/FPC/
Handboken IAIP finns på:http://www.lfv.se/sv/FPC/IAIP/
Flygspårning: sv.flightaware.com, www.flightradar24.com
VATSIM, flygledning på Internet: www.vatsim.net
Flygspårning på VATSIM: vataware.com
Om flygledning och flygspråk: Back in the A.T.C.C. Nätverk & Kommunikation 2006-12
Om sekundärradar: http://www.idg.se/2.1085/1.91378
ICAO: http://en.wikipedia.org/wiki/ICAO_airport_code
IATA: http://en.wikipedia.org/wiki/IATA_airport_code

Ordlista


A/P: Autopilot
A/T: Autothrottle, automatiskt gasreglage, del av autopiloten
ADF: Automatic direction finder, instrument som visar riktning till VOR, NDB etc
AIP: Aeronautical information publication, en faktasamling med information för luftfarten om flygplatser mm.
APU: Auxilliary power unit, liten jetmotor längst bak i planet som bara används som elgenerator och för att blåsa igång huvudmotorerna
ARR: Arrival, ankomsttid
ATIS: Automatic terminal information service, automatiskt vädermeddelande som sänds ut från en flygplats på radio
BARO: Barometriskt lufttryck
CAVOK: Ceiling and visibility OK, klart väder, god sikt.
CDU: Computer display unit, gränssnitt mot FMC
DEP: Departure, avgångstid
DME: Distance measuring equipment, en radiofyr man kan navigera mot och också mäta avståndet till
EFIS: Electronic flight indication system, de elektroniska flyginstrumenten
EGT: Exhaust gas temperature, jetstrålens utgångstemperatur
EICAS: Engine indicating and crew alerting system, bildskärmarna för motor- och systemdata, kallas även MFD
ETA: Estimated time of arrival, uppskattad ankomsttid
FMC Flight management computer, navigeringsdatorn
G/S: Glide slope, glidbanan vid landning
GP: Glide path, samma som G/S
GPS: Global positioning system
GS: Ground speed, farten över marken
IAS: Indicated airspeed, den hastighet gentemot luften som utvinns direkt ur pitotröret, se TAS
IFR: Instrument flight rules, instrumentflygutbildning, där man inte behöver kunna se marken
ILS: Instrument landing system
MCC: Multi crew cooperation, kurs i samverkan mellan två piloter
METAR: METeorological Aerodrome Report, en lista med väderobservationer vid olika flygplatser
MFD: Multi Function Display, bildskärmarna för motor- och systemdata, kallas även EICAS
MSL: Man sea level, havsytans medelnivå
NDB: Non directional broadcast, en äldre typ av radiofyr som man bara kan veta riktningen till. Ett åldrigt hjälpmedel som håller på att försvinna. NDB-fyrarna (Non-Directional Broadcast) som sänder på långvågen är inte längre ett krav i alla länder. Många moderna flygplan har inte längre någon NDB-mottagare, men för svenska privatflygare är en sådan mottagare fortfarande ett krav. En del fyrar har dock redan försvunnit även i Sverige.
NM: Nautiska mil
NQ: Night qualification, pilotutbildning för nattflygning så man ser marken, tillägg till VFR
PFD: Primary flight display, huvudflyginstrumentet
QNH: (QNHelge) lufttrycket vid marken. Morsekoden för lufttrycket, användes väldigt tidigt i flyghistorien
TAF: Terminal aerodrome forecast, flygplatsväderprognos
TAS: True airspeed, sann, beräknad hastighet gentemot luften vilken kräver invecklade beräkningar
TCAS: Traffic collision avoidance system, ett kollisionsvarningssystem baserat på transpondersvar
VFR: Visual flight rules, pilotutbildning för flygning så man ser marken, normalt för privatflygplanspiloter
VOR: VHF omnidirectional range, en radiofyr man kan navigera mot
FL: Flight level, flyghöjden i fot delat med 100
SID: Standard instrument departure: utflygningsväg
STAR: Standard approach route, inflygningsväg
V1-fart: Farten då man måste lyfta eftersom planet annars inte hinner stanna före banänden
VR-fart: (rotate) Farten då man kan börja stiga.
V2-fart: Bäst fart för fortsatt stigning.

Sida 4 / 4

Innehållsförteckning