Cd-rom-skivor kan vara farliga för din hälsa och dvd-skivor ännu farligare! Vid för höga varvtal sprängs de med en smäll och kan i värsta fall orsaka personskador. Läsartillverkarna försöker ständigt överglänsa varandra med högre varvfaktorer (faktor ”X”), men det finns en gräns som inte kan överskridas, nämligen plastens dragbrottgräns. Några tillverkare har redan passerat den, tyvärr, och vi har fått e-post från många som upplevt sprängda skivor. Tidigare försök visade att splitter kunde riva upp hål i innertaket och slå sprickor i aluminiumplåt. Med den kraften är ett byxben eller magmuskulatur inga problem. Det här är ett potentiellt konsumentproblem som kan drabba väldigt många som köper en ny generation spelare.

Den mest spridda IDG-artikeln någonsin?


Ingressen ovan skrev jag i artikeln ”Fallet med den exploderande cd-rom-skivan” på min webbplats www.qedata.se, som också publicerades i Nätverk & Kommunikation nummer 5 år 1999 under namnet ”Cd-skivan som faktiskt exploderade”. Webbartikeln fick under de påföljande åren mycket stor spridning. Den torde ha vandrat jorden runt flera gånger. Den citerades i datortidskrifter i Europa, USA och Australien och bör ha gjort undertecknad till världskändis på mycket kort tid. Detta var långt före Youtube, Facebook, mm. De svenska reaktionerna på NOK-artikeln lät inte heller vänta på sig.

Från början var det här bara skoj.

Sen insåg vi allvaret.

Sen började breven komma.

Hur allting började


I lustigt lag och under viss inverkan av alkoholhaltiga drycker framkastades 1999 idén att om man spinner upp en cd-skiva i för höga hastigheter borde den väl sprängas, med lustiga effekter som resultat? Varför inte prova? Den nyktraste av oss kastade dessutom fram frågeställningen att om detta inträffade inom de varvtal som gällde vid normalt bruk, skulle fenomenet kunna bli riktigt farligt för gemene man.

Vi provsköt och det visade sig att skivorna sprängdes, med riktigt otrevliga skador på tak och maskiner som följd, vid varvtal som låg väl inom de som angavs på förpackningen för de allra snabbaste cd-spelarna. 56X visade sig vara tämligen ödesdigert för en cd-skiva och vid denna tid hade 64X-spelare börjat komma på marknaden.


Reva i innertaket som följd av att ett plastspån strukit längs taket i flack vinkel.

Notera alltså att det hela började som ett skämt och publicerades i på webbplatsen under huvudrubriken Nonsens, men efter att vi insett att faran var reell ändrades vår inställning.

Det enda som räddade världen från en sprängkatastrof var det faktum att drivenheterna sällan värvade upp till fullt varvtal på grund av alla vibrationer som uppstod på grund av skivornas ocentricitet. Men då och då var det en skiva som var så vältillverkad att drivenheten gick upp till 25.000-27.000 varv per minut och då small det.

Upprepades med dvd


Efter ett par år började dvd- och dvd-ram-medierna bli vanliga och undersökningskommissionen beslutade att göra en ny provning. Resultatet blev en ny artikel på www.qedata.se kallad ”Dvd - hälsofarlig hastighet” som också gick ut i Nätverk & Kommunikation nummer 6 år 2002 under namnet ”Spinn loss med oss i testlabbet”. När artikeln skrevs (november 2001) fanns det 16x dvd-spelare att köpa och 24x låg runt hörnet. I innerspår är 16x dvd (26.528 v/min) redan på gränsen för skivans hållbarhet.

Det här händerKrafterna är störst i navet. Vissa dvd-skivor har segt nav och det blir kvar på axeln efter att skivan sprängts.

När skivan börjar rotera allt fortare ökar centrifugalkraften och börjar dra skivans yttre delar utåt. Det ökar belastningen nära skivans nav, på så sätt att navets diameter börjar öka. Till slut uppstår radiella sprickor i navet och skivan delas i tårtbitar. I cd-rom-fallet blir resultatet katastrofal sprickbildning och skivan fragmenteras i millimeterstora splitter som vid 27.000 varv per minut flyger iväg i tangentens riktning med 170 meter per sekund, cirka halva ljudhastigheten.

Dvd-skivan har ett segt substrat som klarar högre varvtal, men det spricker ändå i navet vid 26.000 v/min. Vid cirka 30.000 v/min sprängs även dvd-skivor, men splittren är centimeterlånga och vassa, mera som knivar. Vid 30.000 v/min utsätts skivans periferi för drygt 1500 g och navet belastas med en dragkraft på 35 N/mm2 på innersidan. Det är denna kraft som till sist bryter sönder skivan. Splittret, som kan deformera enmillimeters aluminium, passerar lätt genom spelarens frontlucka, och genom dina byxor också. I normalfallet sitter dvd-skivans nav kvar på spindeln efter explosionen, sannolikt för att det är starkare än resten av skivan.

Dvd-skivor skiljer sig från cd-rom och cd-r på så sätt att de har ett lager som kan ta upp krafter, laminerat på ett avspelningsbart substrat. Cd-rom består bara av ett enda lackat lager akrylplast.

Men varför smäller det inte skivor hela tiden? Sanningen är flerfaldig: dels läser spelarna ofta inte så fort som tillverkaren har velat påskina, eftersom läsfelen ökar med ökande varvtal och därmed ökande vibrationer. Spelaren kan helt enkelt inte köra med full fart. Dessutom används ofta p-CAV (partial CAV) vilket betyder att läsaren läser med uppgiven varvfaktor tills något kritiskt värde uppnås, och backar sedan ned till lägre varvfaktor. Att en 48x-läsare skulle läsa med full fart är ganska sällsynt. Du hör ofta hur den varvar upp och sedan sänker varvtalet när läsfelen ökar.

Sida 1 / 7

Innehållsförteckning