Slashdottad två gånger


Det slutliga beviset för att vår forskning verkligen fyllde en funktion för mänskligheten kom när första artikeln slashdottades (noterades på nyhetstjänsten slashdot.com) den 20 april 2002 och sänkte min webbserver. Servern stannade med 350 vägrade anslutningar. Och inte bara en gång, utan när webbservern hämtat sig från smällen, slashdottades artikeln igen, den 27 juli. Det kändes som en ära att ha fått blivit slashdottad två gånger.

Slashdot-läsarna visade stor sympati:

– I cannot access the page. Seems even the page has spun out of control!
– Slashdotted in less then a minute! No need to hack a site to down it, just submit it in a story to slashdot.
– Just post a link to it on slashdot and BOOM, there goes your hard drive...
– Being /.'d twice in, what, the same year so far? Oooouch.
– I hope the server doesn't explode as well...
– They should at least have chosen AOL cd:s to destroy. Sheesh.
– I prefer to just microwave mine...

Även Slashdot verkar ha slagit i taket med allt för många kommentarer eftersom det stod ”Slashdot overload” en bit ned på sidan.

Försök att få IgNobel Prize


Undertecknad ansökte hos IgNobelpriskommittén på MIT om att få priset eftersom min forskning verkligen uppfyllde kraven för priset, nämligen ett pris för forskning som varken kan eller bör upprepas. Priskommitténs ordförande höll med om att så var fallet, men meddelade också att det är ovanligt att en person som nominerar sig själv, faktiskt får priset. Tyvärr fick jag inte heller priset.

Mythbusters


Mythbusters har bevisat och motbevisat många myter och legender i sitt program på Discovery Channel. Min cd-skivsprängning togs upp i Episod 2 år 2003 och bedömdes som Plausible (rimlig). Så här beskrivs avsnittet i Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/MythBusters_%282003_season%29#CD-ROM_Shattering):

”Man bevisade att ett högt varvtal (över 23.000 varv/min) kunde splittra cd-skivor, men Mythbusters kunde inte uppnå detta med en omodifierad läsenhet. Om skivan var fysiskt skadad eller obalanserad splittrades den lättare. Mythbusters slutsats blev att även om detta var möjligt var det osannolikt att det skulle hända.”

För att få lite grundinformation besökte Mythbusters branschorganisationen Optical Storage Technology Association och talade med David Bunzel, som naturligtvis ville tona ned saken.

– Det verkar som om mycket av det här kommer från en artikel som skrevs av en svensk pc-journalist. Han genomförde vissa prover som visade att vid 30.000 v/min, vilket skulle vara detsamma som en 52X-läsare, kunde skivorna explodera. Sedan dess har vi pratat med olika människor i branschen och fenomenet tycks vara väldigt svårt att upprepa.”


Ögonblicket då skivan brister i en höghastighetsbild. Bild: Discovery Channel.

Det första som hände var att deras 56X CD-läsare inte alls kom upp i den avsedda hastigheten på 30.000 varv per minut. De kunde inte tvinga upp den i mer än 20.000 varv. Då hände inget. Istället fick de ta till en specialmodifierad vinkelslip och sprängde till slut en skiva vid 25.000 rpm. De fick samma sorts skador på plåthöljena som vi.


En skärva av en skiva borrade sig in i deras provdocka. Bild: Discovery Channel.

Vid slutdiskussionen funderade de på om man faktiskt skulle kunna bli skadad av en exploderande skiva i datorn.

– Nej, säger Jamie, såvida man inte öppnade drivenheten och stoppade in ögat i den.

De visste inte vad som komma skulle. De förklarar fenomenet för ”Higly Unlikely” men inte ”Busted”.

Sida 4 / 7

Innehållsförteckning