Den medicinska expertisens utlåtande


Forskargruppen tog kontakt med en känd traumatolog och konsult inom hypersonisk traumatologi för att få skadebilden och behandlingen utredd. Här följer läkarens uttalande:

Med. Dr. H. Brüggener, Axis Medical

– I och med att T. Discus Frag, tdf (Trauma diskus fragmentis, skador av sprängd skiva, reds. anm.) utgör ett medicinhistoriskt relativt nytt skadekoncept har vi egentligen inte haft några fall än, men de kommer snart och då är det bra om man från medicinskt håll kan erbjuda en målinriktad åtgärdsprocedur av högsta kvalitet.

Vad som främst bör observeras då en pat. drabbats av tdf är träffpunkten, så att åtgärder kan sättas in på rätt kroppsdel, samt kartläggning av täckningsgraden, alltså hur stor del av kroppen som påverkats, då stor spridning av fragment kan kräva akuta och medicinskt sofistikerade åtgärder, såsom t ex blodtransfusion eller sängläge.

Vi talar om helt eller partiellt bukväggsgenomträngande skador, typ tangentialskott med intraabdominella tryckökningar och splitterfragment i antero-posterior, samt infero-superior riktning i de fall användaren haft datorn stående framför sig på golvet. En 40-60%-ig täckning är inte omöjlig.

Det är vilseledande att tro att subcutanfettet, som hos moderna datoranvändare brukar vara ganska tjockt, utgör någon form av skydd vid en invasivt verkande tdf-skada. Det förhåller sig precis tvärt om. De subcutana fettcellerna ligger glest fördelade i intercellularsubstansen och medger fri passage för invaderande discus-fragment till underliggande vävnader, vilka självfallet förvärras om den olycklige intagit kolsyrehaltiga drycker; man talar om det klassiska jäsningsassocierade kaskadsyndromet typiskt för invasiva ventrikelskador.

Det är viktigt att den behandlande snabbt och säkert kan göra en bedömning av den/de skadade och sedan avlägsna alla fragment med exempelvis Brauns pincett nummer fem eller Hastings knipare. Sitter fragmenten djupt krävs operation av den skadade kroppsdelen, varvid lokalanastesi eller tung narkos används. Enär akrylfragment saknar röntgendensitet kan man försöka med CT-scan, men det är oftast slöseri med tid, som istället kunde ägnas åt själva ingreppet.

Det är väldigt viktigt att man verkligen hittar alla fragment, då de eljest skulle kunna följa med de venösa blodbanorna till en ny lokalisation fjärran från det initiala skade- eller punktionsområdet; exempelvis kan fragment lätt vandra till hjärnan och möjligen orsaka skador där.

Avslutning: Adjö till cd:n


I och med att det israeliska rättsfallet blev till ett stort ingenting börjar det bli dags att dra täcket över cd-skivan och säga adjö. Den är passé som datamedium, helt enkelt för att den blivit för trång. Allt färre köper numera musik på cd eftersom priserna fotsätter att ligga på astronomisk nivå. Nedladdning från Internet har idag nästan ersatt cd-skivan eftersom denna femtioöresprodukt tyvärr fortsätter att konstlat prissättas allt för högt.

Programvara distribueras idag på dvd och man får in innehållet från flera cd-skivor på en enda liten usb-pinne. Bluray-skivor verkar inte ha slagit som datamedium och de terabyteskivor man hörde talas om för några år sedan verkar inte heller ha kommit i produktion. Sanningen är att dagens löstagbara hårddiskar på en, två eller tre terabyte kostar så lite på gigabyte att till och med bluray med sina femtio gigabyte har blivit oekonomiska och för små i sammanhanget, åtminstone som backupmedium.

Dagspriset på olika skrivbara medier

Typ 10-pris (kr) Rymd (GB) kr/GB
CD-R 6,00 0,7 8,57
DVD+R 7,50 4,7 1,60
BD-R 60 (5-pris) 25 2,40
BD-R 150 (2-pris) 50 3,00
Extern hårddisk 1300 (enpris) 2000 0,65
USB-minne 150 (enpris) 16 9,38
3,5-tums diskett (hihi) 4,50 0,0014 3214,29
Dustins priser januari 2012

Av tabellen ser man att usb-minnen ännu är det dyraste alternativet per gigabyte, men de har fördelen att vara slagtåliga och inte kräva rotation och starttider.

Cd-r kan inte längre hävda sig prismässigt utan torde vara en avslutad historia.

Bluray-skivor är fortfarande dyrare än dvd per gigabyte och det är sannolikt ett utslag av deras icke-popularitet, som blev följden av det tidigare tillverkarkriget mellan bluray och hd-dvd. Även om bluray till sist vann så var användarnas tilltro skakad efter alla problem med dålig kvalitet på brännbara dvd-er, det som resulterade i den hårdare specificerade dvd+r-skivan.

En löstagbar hårddisk vinner både på lagringsutrymme och pris per gigabyte. Även kvalitetsmässigt lönar det sig att lägga en hårddisk i brandskåpet. De är inte direkt kända för att bli oläsbara efter ett tag, som cd-r och dvd+r. Det enda som brukar gå sönder i en hårddisk är spindellagren och det är inte sannolikt att det ska hända om den bara ligger still i ett brandskåp.

Det är inte underligt att löstagbara hårddiskar vinner på det här sättet. Det är ett utslag av vad som händer när marknaden slutligen enar sig om en enda standard för lagring och överföring: usb-gränssnittet. Äntligen kan olika tillverkare skapa lagringsenheter som är kompatibla och inte kräver specialkort i datorn (scsi m fl typer). Kompatibilitet är nyckeln till all framgång.

Tittar man på marknaden (som får representeras av Dustin, januari 2012) verkar dvd-spelarna aldrig ha blivit snabbare än 24X och högsta varvfaktor för cd-läsning ligger på 48X. Det finns förmodligen en anledning till det. Man kunde tycka att något litet rörande läshastigheten skulle ha hänt på 10 år, men så är inte fallet. Sannolikt är icke-utvecklingen en kombination av splitterrisken och det faktum åtminstone cd-skivan snart kommer att fasas ut som medium.

Det som egentligen stör mig mest är frågan varför cd:n måste vara rund? Varför den måste rotera? Kunde den scannas vänster-höger istället vore allt mycket enklare. Då kunde den matas igenom läsaren som ett fax ungefär, och komma ut i andra änden, genomläst och klar med allt data på cd-läsarens inbyggda hårddisk. Den runda cd:n är egentligen en stenåldersprodukt baserad på ett gammalt tänkande, grammofonskivan. Vi behöver bli av med alla gamla mossiga tankar om roterande lagringsmedier.

Sida 6 / 7

Innehållsförteckning