Här börjar del 2. Här hittar du del 1.

Del 1
Denna del
Bygget börjar
Träkonstruktionen
Datorer och programvara
Verifikation
Termlista
Fotnot
Instruktörsprogramvara
Huvuddelar
Konstruktionsdetaljer
Elschema
Projektionssystemet
Återstår
CAD-modeller
Arbetsgång för hembyggaren
Läs mer
Tillbakablick
Bonusmaterial
Termlista
Fotnot

Instruktörsprogramvara


Simulatorn övervakas av en instruktör som kan se hur flygningen förlöper och kan skapa olika felsituationer som piloterna ska försöka korrigera (bränsleläck, brand, dimma mm). Det sköts av ett program som Daniel Mattsson har skrivit, som bara kallas Instruktörsprogrammet, kort och gott. Det kan hämta och ställa värden i Prosim 737 och MSFS via client/server-nätet. Instruktörsprogrammet vill till exempel gärna veta om flygplanets dörrar är öppna eller ej.

Simulatorn meddelar också sin status (flygande/icke flygande) och position var femte sekund via instruktörsprogrammet till Swesims hemsida, genom att mata enkla HTTP-paket till webbserverprogrammet på webbhotellet i Danmark. Dessutom lagras historik på en SQL-server på webbservern så man kan se var man varit osv.

Utanför detta finns ett kartprogram som visar flygplanets position på en karta, avsett för åskådarna i loungen.

Huvuddelar


Så här ser cockpiten ut fotograferad ovanifrån projektionsväggen. Bilden är tämligen självförklarande och visar alla huvuddelar, som projektorer, overhead panel, högtalare, kabinbelysning, drivkort framför instrumentpanelen och delar av ljudsystemet. Observera att den tredje projektorn är dold bakom projektorn till höger.

Notera den autentiska modulen för manövrering av landställen (grön rostskyddsbehandling), plockad ur ett riktigt flygplan. Den har en spärrsolenoid inuti, som ska förhindra infällning av hjulen när planet står på marken. Det är den enda detalj i hela simulatorn som kräver 24 volt. Egentligen ska den ha 28 volt, men den fungerar bra på 24 volt också.

Konstruktionsdetaljer


Motorbuller och annat miljöljud, såväl som allt radioljud, förstärks av två ljudslutsteg avsedda för bilstereo. Det är 12 volt in och totalt fyra ljudkanaler. Det sitter fyra högtalare runt kabinen, samt en centerbaslåda, även den avsedd för bakluckan i en bil. I professionella simulatorer har man orkesterbaslådor från Bose, men en sån där luddig sak för raggarbilar duger bra för Swesim.

MSFS matar ut motorljud, vindbrus, ljudet av landställen mm. Microsofts motorljud var inte så bra, så Swesim köpte bättre motorljud från en annan leverantör. Det är enkelt att ersätta MSFS externa ljudfiler. Instruktörsdatorn matar ut så kallade miljöljud, dvs simulerat fläktljud och 400 Hz-tjutet som är så karaktäristiskt i alla jetflygplan eftersom man använder 400 och inte 50 eller 60 Hz i elsystemet. Instruktörsdatorn matar också ut ljudet från markvarningssystemet GPWS (”One hundred!” ”Pull up!”) och ljudet från flygledningen. Denna ljudutgång kopplas både till högtalare och headset.

Primary Flight Display och Navigation Display ser ut som två separata instrument sett från piloten, men är i själva verket utförda som en DVI-ansluten 19-tums widescreen-bildskärm monterad bakom lämpliga ramar på instrumentpanelen. Upper och Lower Multi Function Display är båda DVI-anslutna 15-tums 4:3-skärmar.

Snusdosemonterade lysdioder lyser upp bakom tidtagarurens urtavlor. Urtavlan består av vit makrolon belagd med svart lack på framsidan, som frästs ur för siffror och skalor. Montaget är ett typiskt fall av ”man tager vad man haver” och när Tim skulle bygga just den här komponenten visade det sig att en snusdosa hade precis rätt mått. Han behövde bara tejpa den med silvertejp inuti för att få lagom reflektion och diffusion. Silvertejpen är människans bästa vän.