Svenska Net Insights Nimbra-utrustning har nästan ensamrätt bland tv-bolag och transmissionsät i hela världen. Företaget kan skryta med så många som 150 kunder i 50 olika länder.

Vid olympiaden i Peking 2008 stod det Nimbra i vartenda hörn. Säkert som amen i kyrkan fanns det Nimbra i Baku till Melodifestivalen. EBU och Globecast (France Telecom) går på samma linje och även stora telekomoperatörer som Telia, Tata och KPN använder Nimbra i sina nät för kvalitativ videotransport. Hur kan det komma sig att svenska Net Insight har sådan total dominans inom videonätverksvärlden? Vad är det för särskilt med videodistribution? Varför kan man inte använda Cisco-utrustning lika väl?


Ahh. En nära-maskinen-upplevelse! En bild från Net Insights sluttesthall där all nyutvecklad utrustning hårdkörs. Trafik simuleras med signalgeneratorer och resultatet samlas in för kontroll. (Kameran är en Gopro Hero2 med 4,6 mm brännvidd.)

Det är två helt olika filosofier. På en vanlig ip-förbindelse tappar man paket. Det spelar ingen roll. Man kan bara skicka dem igen. En vanlig ip-router buffrar paket och ett paket kan slinka igenom på tio mikrosekunder, eller kanske 1-2 millisekunder per routerhopp. Det duger inte under en direktsändning av en fotbollsmatch. Då måste man ha absolut säkerhet mot paketförlust, kända fördröjningar, kända buffringstider i routrar, återskapande av tidssynk och traffic shaping som eliminerar plötsliga trafiktoppar. Bildavbrott och hack i ljudet får helt enkelt inte förekomma.

Net Insight kan till exempel garantera att hela Sveriges långa land inte kommer ur synk. En sekundpuls som matas in från en atomklocka i Stockholm, kommer ut vid alla Teracoms sändarstationer inom samma mikrosekund.

Hur skiljer sig ett videodistributionsnät från ett vanligt ip-nät?

Med Net Insights Media Switch-Routrar (MSR) kan man garantera kvaliteten över dagens publika, stokastiska nätverk. Visst kan man tappa paket på ett publikt nät, men för den skull har MSR förutsägande felkorrigering (Forward Error Correction, FEC). Synkronismen som sträcker sig över alla noder är viktig för att återskapa tidssynk och minska jitter (tidsskutt) i videoströmmarna. Alla noder längs signalens väg måste gå i takt. Med Traffic Shaping i varje MSR blir det enklare för underliggande nät att hantera videoströmmarna eftersom man slipper plötsliga trafiktoppar. Istället reserveras resurser i varje MSR så att man kan garantera en absolut högsta fördröjning i varje enhet på cirka 300 mikrosekunder.

I vanliga datornät prioriterar man istället trafik, i klasser som övervakning, audio, video, företagstrafik, och till sist internetsurf. Problemet med detta är att vi är på väg mot mer och mer videoströmmar och därmed mera högprioritetstrafik. Till sist ska alla ha prioritet och då blir det ändå ingen prioritet och alla tappar paket. Alternativet är bygga ut näten så mycket att inga köer bildas eller att försöka buffra och återskapa trafiken i nätets utkanter. Bättre komprimering av videoströmmarna så de tar upp mindre kapacitet i näten hjälper till men motkompenseras av att vi går mot hd-kvalitet och kanske 3d i framtiden, som kommer att äta upp kompressionsvinsterna.


Nimbra 380 är en allt-i-ett-apparat med plats för två videokort, som kan switcha totalt 5 Gbps. Den används gärna i tv-studios, som dessutom klarar tidsdistribution. Denna apparat är också vanlig i Teracoms sändarstationer för rundradio. Ut ur enheten kommer upp till fyra anslutningar mot svartfiber, SDH eller ip-nät där man kan välja allt mellan 34 Mbps upp till 10 Gbps. Dessutom kan man köra radio och ljuddistribution via E1-länkar, som är vanliga i telefonivärlden.

Istället för att röra sig mot nätets kapacitetsgränser provar MSR nätets status innan förbindelsen sätts upp och reserverar resurser genom alla noder. Detta kräver både FEC och Traffic Shaping. FEC går ut på att man skickar med redundant data i datapaketen så att trasiga paket kan återskapas i varje MSR-nod. Mängden FEC som ska läggas på beror på det underliggande nätets kvalitet och bestäms per länk av varje operatör individuellt. 10-20 % extradata är inte ovanligt. Det möjliggör också att man på förhand kan säga att ”Nej, det kommer inte att gå. Du får sänka kraven”. Börja komprimera, sänka bandbredden, ta en alternativ väg eller något. Utrustningen ger dessutom en realtidsvisning av jitter och paketförluster, både på länkarna och tjänsterna. Det underlättar felsökning av underliggande nät eller extern utrustning.

Net Insights medianät kan enkelt framföras via SDH-nät och moderna ip-nät med fullständig garanti mot signalförlust och med absolut synkronisering. För fem år sedan var det bara svartfiber eller SDH som gällde om man ville ha absolut garanti, men idag är Nimbra uppgraderad med QoS-funktioner som FEC och Traffic Shaping så att vanliga stokastiska ip-nät kan användas med likvärdiga garantier.

Sida 1 / 4

Innehållsförteckning