Tidstransport


Tidstransport genom näten håller på att bli allt viktigare. Radiospektrum är dyrbart. Idag återanvänder många mobiltelefonleverantörer samma frekvens i två intilliggande celler i ett så kallat Single-Frequency Network (SFN). Normalt skulle det resultera i interferens och att båda cellerna skulle bli oanvändbara. Normal handover mellan celler skulle bli omöjlig. Om man kan synkronisera sändningarna från de båda cellerna på mikrosekundnivå kan de undvika att störa varandra genom att inte sända samtidigt.


Nimbra 680 kan switcha 80 Gbps mellan 8 videokort. Dessutom klarar den att överföra åtta stycken gigabit Ethernet-portar för styrning, allmän kommunikation och VoIP-linjer, samt en 10 MHz tidreferens och en puls-per-sekund ut/in (PPS). Den multiplexade signalen mot nätverket tas ut på fibrer. Se på det hur du vill, men det här är en muskel-burk.

Det är naturligtvis omöjligt att genomföra SFN utan att alla basstationer ligger i absolut synk och på absolut samma sändarfrekvens. Det kan givetvis ordnas genom att varje mobilbas eller tv-sändare förses med var sin gps-mottagare som bestämmer sändarfrekvensen exakt och kan mata ut datapaketen med exakta tidsmellanrum.

Tidsstämplig av datapaketen är en unik egenskap som Net Insight tog fram för Norges nationella tv-distributionsnät som består av över 400 marksändare, alla synkade av Nimbranoder. Det är helt enkelt en nationell säkerhetsfråga. Norrmännen ville inte vara beroende av gps, som hanteras av en annan nation och som också kan störas ut eller spoofas (förfalskas). Incidenten vid Newarks flygplats (”The Newark Airport jamming incident”) visar hur sårbart systemet är. gps-signalen försvann varje morgon i morgonrusningen. Till slut kom man på att det var vanligt bland lastbilschaufförer med störsändare i bilen eftersom de inte vill att arbetsgivarna ska få reda på vart de åker på morgnarna. Störsändare kostar bara 23 dollar på postorder.

En titt i en Nimbra 380. Det är dessa båda kristalloscillatorer som huvudsakligen synkar ihop ett helt videonät. Här är oscillatorkapslarna nakna, men vid slutmontaget innesluts de i en yttre kapsel som hindrar vind och därmed ökar långtidsstabiliteten. För att hålla styrsel på kristallerna kan man mata in 10 MHz från en extern atomklocka, en rubidiumstandard, ett så kallat telekom-ur, vilket ger en tidsstandard som sedan kan distribueras runt kring ett helt land.

Tiden injiceras på ett antal ställen i nätet, och distribueras därefter runt hela nätet med hjälp av Net Insights inbyggda Time Transfer funktion. Det går till så att man har minst två atomklockor för redundans som matar ut 10 MHz och en puls per sekund (PPS-signal) med sisådär 11 decimalers tidsnoggrannhet. Dessa får hålla styr på kristalloscillatorerna i varsin Nimbra i nätet. Tiden distribueras sedan över samma nät som videon och datat och ut ur alla andra enheter kommer exakt samma 10 MHz och PPS-signal. (Se vidare artikeln om atomklockor.)

Tidsstämplingsfunktionen används i de flesta av de 30-tal markbundna digital-TV nät som Net Insight byggt, bland annat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen, Argentina och delar av Kina.

Remote Production


Tror du att Sveriges Television och andra tv-bolag har en tv-studio ute på varenda fotbollsarena eller skickar ett tvmanskap till alla arenor under Olympiaden? Bara rese- och boendekostnaderna i till exempel London är astronomiska för ett hundramannalag.

Outside Broadcasting (OB) är sååå ute. OB-bussar där man gör tv-produktionen lokalt utanför konserthuset och skickar tillbaka signalen via satellit, används alltmer sällan. Steg ett var att ansluta OB-bussen till tv-huset via fiber. Numera ligger det färdig fiber till alla större sportarenor i landet och då hittar man också Nimbra i änden på sagda fiber.

Den moderna metoden är att fjärrstyra kanske 16 pan-tilt-zoom-kameror via en Nimbra 380, dra in videosignalerna direkt till studion i tv-huset och där göra all redigering. Det finns snart ingen personal ute på arenorna. Detta kräver kort fördröjning på dataöverföringen och full kvalitet på videosignalerna och där är Nimbra idealisk. Kom ihåg att det går med en ethernetförbindelse tillsammans med videoströmmen, med samma garanterade tidsparametrar.

Sida 2 / 4

Innehållsförteckning