Avslutning


Det är inte svårt att utveckla nyttig elektronik själv, bara du är lite flitig med lödkolven och kan programmera en smula. En grafisk elmätare är en påminnelse om husets strömförbrukning och kan tjäna som ett redskap för att snuva Vattenfall på ytterligare några spänn.

Läs mer


SAFA Night Hacking Teams övriga eskapader:
http://www.idg.se/2.1085/1.431735/mandelbrot--forskningen-fortsatter
http://www.idg.se/2.1085/1.429013/cd-sprangning---the-final-countdown
Arduino: http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardPro
Arduino-kortet hos Sparkfun: http://www.sparkfun.com/products/10915
Schema på Arduino-kortet: http://arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino-Pro-schematic.pdf
Programvaran som Thord utvecklade: http://www.idg.se/polopoly_fs/1.451550.1338378776!ellogger.txt

Egenskaper för mikrocontrollern Arduino Pro


Controllerkrets: ATmega168 or ATmega328
Drivspänning; 3,3 V eller 5 V
Signalspänning för logisk etta: 3,35-12 V (3,3 V-versionen) eller 5-12 V (5 V-versionen)
Digital I/O: 14 stycken (varav 6 har pulsbreddsmodulerad utmatning)
Analoga ingångar: 6 stycken
Max ström per I/O-anslutning: 40 mA
Flashminne: 16 kB (ATmega168) eller 32 kB (ATmega328) varav 2 kB används till bootloader
SRAM: 1 kB (ATmega168) eller 2 kB (ATmega328)
EEPROM: 512 byte (ATmega168) eller 1 kB (ATmega328)
Klockfrekvens: 8 MHz (3,3V-versionen) eller 16 MHz (5V-versionen)

*) Fotnot om el och energi


Det är mycket vanligt att man läser att den eller den apparaten har förbrukat så eller så många kilowatt. Eller att Sveriges totala elförbrukning är 70 terawatt. Sådana uppgifter är helt värdelösa och säger inget alls. Med ”el” menar vi i den här artikel elenergi. Energi är som bekant en effekt som förbrukats under en viss tid och den vanligaste mätenheten är kilowattimmar (kWh), alltså hur många tusen watt man förbrukat under en timme, eller ett år.

Om en lampa drar effekten 40 watt, betalar du inte för det, men om du har den på i en timme, så har den dragit energin 40 wattimmar (Wh) och det är vad du betalar för. Energin är ytan under den röda kurvan i diagrammen i artikeln.

Momentan aktiv effekt räknas i watt och beteckas W.
Momentan reaktiv räknas i voltampere och betecknas VAr.
Aktiv energi räknas i wattimmar och betecknas Wh.
Reaktiv energi räknas i voltamperetimmar och betecknas VArh.

Reakltiv energi är en skenbar form av energi som inte kan användas för uppvärmning eftersom den inte överför någon nettoenergi till belastnigen. Den belastar bara elnätet och måste kompenseras bort.