En landsortsläkare i ett fattigt land skulle kunna göra mera nytta på en vecka med en mobilapp som kunde analysera blod än vad han tidigare gjort på ett helt år. Den svenska äldrevården verkar inte ha några pengar alls i dessa dagar och en blodanalys på akuten på ett svenskt sjukhus förtar en del av meningen med ordet ”akut”.

Men Calmarks främsta målgrupp är ändå de ljuvliga små rosa klumpar som träder in i livet varje dag: Bebisarna. Det är inte helt ofarligt att födas. Händer det något med blodtillförseln under födelsen, som en förträngd navelsträng eller något fel med moderkakan, kan den resulterande syrebristen och den därmed påföljande energibristen orsaka celldöd och en bestående hjärnskada om barnet inte får behandling snabbt.*) Men först måste man ta reda på om behandlingen behövs, ännu snabbare.

Karlstadsföretaget Calmark, med kontor och laboratorium på KTH i Stockholm, har gjort en blodanalys-app, i förstone avsedd för att undersöka syrebristskador i samband med förlossning. Det är en kolorimetrisk analys, vilket betyder att man använder mobilkameran för att analysera ett plastkort med olika fält med kemiska reagenser som byter färg i närvaro av olika ämnen i blodet. Dessutom finns ett färgkalibreringsfält och en QR-kod på kortet. QR-koden talar om precis vad som mäts och används dessutom för spårbarhet.

Hilda, som kortet kallas, kommer att finnas i olika varianter för olika typer av analyser, ska massproduceras och bli billigt. Ett helt labb på ett plastkort.

Vi slår oss ned över en kopp blod, förlåt kaffe, tillsammans med Mathias Karlsson som är VD för Calmark, och diskuterar företagets utveckling. Mathias är läkare, som disputerat i ämnet nyföddhetsmedicin, kylbehandling av syrebristskador och olika ämnen i blodet som anger hur det går för den nyfödde.

– Calmark grundades år 2007 och arbetar med in vitro-diagnostik, alltså analys utanför kroppen. Fokus ligger på att ta fram produkter som tidigt och patientnära kan hjälpa läkaren att upptäcka kritiska sjukdomstillstånd. Just nu fokuserar Calmark på en produkt som ska användas för diagnostik av nyfödda barn. Tack och lov så klarar de flesta barn sin förlossning bra men syrebristskador i samband med förlossning är globalt sett en av de stora orsakerna till livslång CP-skada, en av de allra dyrbaraste skadorna vården känner till. Energibristen är också en av de tre största dödsorsakerna hos nyfödda. Ungefär en miljon barn dör varje år av syrebristskador.

Principen i korthetEtt mycket enkelt labb i fickformat

Vad som fick Mathias att gå igång var behovet av dyrbar utrustning och de timmar som slösas bort på att vänta på provsvar. Han ville revolutionera laboratoriebranschen. Efter mindre än sex månaders arbete är han redan på god väg. Ett litet kort och en smartphone är allt man behöver för att undersöka nyföddas blod för att kunna konstatera livshotande syrebrist.

– Min dröm är att alla ska ha ett labb i fickan, säger Mathias. Alla ska ha möjlighet att trycka på två knappar och få ett svar från den smarta telefonen på några sekunder. Globalt är detta en mycket viktig fråga, att få vården närmare människan, sk Point-of-Care. Om du till exempel lever på den vietnamesiska landsbygden och har en dags resa till närmaste sjukvårdsstation är det inte särskilt troligt att du tar din nyfödda på en lång resa för att få se hans eller hennes hälsotillstånd. Med en smartphone kan du göra provet nära hemma.

Sida 1 / 4

Innehållsförteckning