AVDELNING: FÖRSTÅ VAD DU HÖRAir Traffic Control, ATC


Air Traffic Control är flygledningen. Vid och omkring Arlanda verkar två flygledningsmyndigheter: ATCC eller Stockholm Kontroll som sköter luften i hela Mellansverige, och Arlandatornet (TWR, Tower) som ”äger” en liten bit av luften runt Arlanda. Det är också tornet som ger order om markrörelser. Olika startbanor hanteras på olika radiofrekvenser, precis som olika områden (sektorer) kring Arlanda och piloterna får besked om när de ska byta frekvens för att de lämnar en sektor och kommer in i nästa, respektive när de ska landa. Dessutom finns terminalområdet runt Bromma som hanteras av Brommatornet.

”Clearance” är en särskild radiofrekvens för starttillstånd av ATC.

Markkontrollen (GND, Ground) har sina egna radiofrekvenser som flygplanen använder när de ska få instruktioner om hur de ska röra sig på marken, att taxa.

Automatiska taltjänster


Utöver direkt trafikledning har flygplatserna ofta sändare som sänder automatisk information om och om i en slinga.

Automatiska taltjänster, som ATIS och AFIS sänds som AM mellan 118-130 MHz.

Automatic Terminal Information Service, ATIS, talas av en talmaskin och kan låta ungefär så här: ”Arlanda International information Bravo, weather at one three five five Zulu. Wind three zero zero at eight, visibility five. Five hundred scattered, one thousand two hundred few, ceiling three thousand overcast, temperature one five, dew-point eight. Altimeter two niner eight seven. IFR approach is ILS or visual, runway two six left and runway two six right...” och så vidare.

Du får reda på vilken flygplats det gäller och bulletinens sekvensbokstav, i detta fall B (som i Bravo) och sedan kommer exakt tid enligt UTC (13.55 Zulu) och inte svensk normaltid, väderparametrar och allmän upplysning som inte har med trafikledning att göra, men som är nyttigt för en pilot att känna till, som molnhöjder, lufttryck etc.

Det kan hända att ATC frågar: ”Do you have Hotel?” och då gäller det att inte svara ”No, we don’t have a hotel booked yet” utan att svara att man uppfattat ATIS-rapporten med sekvensbokstaven H.

Aerodrome Flight Information Service, AFIS, är en enklare form av flygledningsinformation för flygplatser som inte har egen flygledning, eller bara har det ibland. Den automatiskt talade informationen hjälper piloterna att landa säkert men innehåller inga anvisningar om hur de ska hålla undan för annat flyg. Arlanda har ingen AFIS, men det har Bromma.

Radiospråket


De pratar konstigt i radion också. Flygradiospråket är högt standardiserat och specificerat och har många specialord, så att alla missförstånd ska kunna undvikas.

Det finns ett krav som säger att en pilot alltid ska kunna anropa flygledningen på landets språk eller på engelska och detsamma gäller över hela världen. Det är inget problem för folket på Arlanda. Utom när ryssarna kommer. Därför har flygledningen på Arlanda (av och till) en flygledare som pratar ryska.

Flygbolagen kallas vid olika kortnamn över radion och det är inte samma som står på passagerarnas biljetter. Scandinavian Airlines Systems kallar sig SAS, medan flighterna heter SK123-någonting på biljetten. Över radion kallas flygbolaget ”Scandinavian” medan flightnumret är SAS123, men brukar sägas ”Scandinavian 123” United Airlines brukar kalla sig ”United” osv.

”Arlanda Tower” är det namn man använder för att anropa tornet på den frekvens man anvisats, av de fem som finns, för att till exempel be om starttillstånd.

”Stockholm” är namnet på ATCC eller Stockholm Kontroll, alltså flygtrafikledningen för Mellansverige.

Så här kan det typiskt låta på 123,750 MHz, som är Stockholm Kontrolls frekvens, när styrman trycker på sändknappen:

– Stockholm, godkväll. Scandinavian zero six zero at stand three four is type Boeing seven three seven with information november one zero one zero. Request startup and clearance to Sundsvall-Härnösand.

Han menar att planet står vid Gate 34, han sitter i en Boeing 737:a, har hört ATIS-meddelandet N och har förstått att lufttrycket är 1010 hPa. Trafikledningen svarar (vi övergår till vanliga siffror):

– Scandinavian 060, godkväll, Stockholm Control. Information november correct. Startup is approved. You are cleared to Sundsvall-Härnösand. RESNA4G departure. Squawk 6021.

– Startup approved, cleared to Sundsvall, RESNA4G departure, squawk 6021, Scandinavian 060.

”Squawk” är ett gammalt militärt kodord som syftar på radarsvarssändaren, radartranspondern, som ställs in med en transponderkod för att sekundärradarn ska kunna skilja ut flygplanet från alla andra, i detta fall koden 6021.

Landets indelning


Det gäller att släppa den vanliga uppfattningen om att landet är indelat i landsdelar, län, landskap och kommuner, för det gäller inte alls i luften. Tvärtom är landet betydligt striktare indelat och med helt andra namn.


Illustration: LFV. Detta får ej betraktas som operativ information.

Översiktskartan över stockholmsområdet kan tyckas grötig, men vid närmare betraktan är den fullständigt logisk. De gula områdena är flygplatsernas kontrollområden, med Uppsala överst, sedan Arlanda och längst ned Bromma. Skavsta skymtar längst ned. Den röda linjen är gränsen för Stockholm TMA. De grå linjerna är enslinjer mellan riktpunkter, som man lämpligen flyger längs. Trosa är en viktig punkt med radiofyr, där den mesta söderifrån kommande trafiken passerar. De kraftigt markerade små trianglarna och cirklarna är restriktionsområden där man inte får flyga alls, till exempel fängelser eller fågelskyddsområden. Se senaste uppdaterade karta i hög upplösning i Luftfartsverkets AIP.

Sveriges luftrum (Swedish airspace) är så långt den svenska kontrollen sträcker sig mot grannländerna. Myndigheten tar dessutom slut på flygnivå 450 (45.000 fot), det vill säga 15000 meters höjd, men det gör inget för på den höjden flyger ändå bara amerikanska spionplan.

Luftrummet indelas i terminalområden (TMA, Terminal Management Areas) av vilka det finns fyra: Skåne TMA, Östgöta TMA, Stockholm TMA och Norrlands TMA

Under dessa finns flygplatsernas kontrollområden med namn som Arlanda kontrollområde (Arlanda Control), Brommas kontrollområde eller Stockholms kontrollområde.

Kontrollområdena är i sin tur ibland indelade i sektorer, som Alrandas kontrollområde sektor ost (sector east) eller sektor väst (sector west).

Tower, tornet ”äger” en mindre del av luftrummet närmast flygplatsen.