Bzzzz-pschhhh är det typiska ljudet av en hydraulpump som går, varefter trycket far ut igen och hydraulen sjunker ihop. Var träffar man på det på ett nöjesfält? Överallt i de mera kraftstinna attraktionerna.

Idag ska vi gå på Gröna Lund (GL), men istället för att åka runt och skrika ska vi lyfta på panelerna, dra i sladdarna och se vad det är som får liv i de enorma konstruktionerna.

Vi ska titta närmare på den hydrauldrivna släng-kast-spinn-mojängen Extreme. Extreme är den absoluta människocentrifugen. Så här skriver GL i sin reklam:

En resande, mobil attraktion som kan fällas ihop och köras på en inbyggd trailer.

Armrotation: <=8,3 v/min
Accelerationstid: 8 sek
Bromstid: 8 sek
Hydraultryck aggregat 1: 220 bar
Oljemängd: 800 liter

Gondolrotation: 10 v/min
Accelerationstid: 6 sek
Bromstid: 6 sek
Hydraultryck aggregat 2: 190 bar
Oljemängd: 100 liter

Total vikt: 35 ton
Kostnad, 1999 års pris: 12 MSEK
Livslängd: 15-20 år
Tillverkningsland: Holland

Typ av attraktion, avsikt


Avsikten med Extreme är att snurra en människa kring tre axlar, för att åstadkomma så mycket acceleration som möjligt i flera riktningar. En centrifugerande väderkvarn. Dessutom kan anordningen höjas upp i luften på stora hydrauler, men det är mera visuellt och förändrar inte rotationen.

En perspektivskiss av Extreme. Masten visas nästan nedfälld i lastläge med den fyrdelade 12-tons motvikten uppåt och du ser tydligt de båda lyftcylindrarna. Längst bak sitter hydraulikcontainern. Huset till vänster innehåller styrskåpet och det är också där föraren sitter. Podiet, grindarna och staketen är till för gästernas bekvämlighet och säkerhet.

Peter Andersson, chefen för attraktionstekniken, berättar:

– Egentligen består Extreme av flera tusen småbitar, men som tur är, när man bygger upp den, är bitarna färre. Chassit är trailerbaserat och har fyra stödben. Masten sitter på gångjärn och på denna sitter centrumdelen där armen monteras. Därefter finns sex gondolarmar som tillsammans bildar gondolkorset. I anslutning till varje gondol sitter en strut (avsmalnande bit) som förbinder svängkranslagret med gondolkorset. Därnäst har vi motviktsarmen med motvikten i järn, som är delad i fyra bitar.

Det är väldigt många system, elektriska, såväl som pneumatiska och hydrauliska. Låt oss börja med en sidovy av attraktionen utan inritade system.

Systemskissen visar vilka olika drivsystem som används i Extreme. För synlighetens skull sitter inte alla komponenter på exakt rätt plats i bilden. Den pneumatiska kompressorn sitter egentligen mitt i gondolkorsets nav, men kunde inte ritas in precis där.

Attraktionen är helhydraulisk. Allt körs med oljetryck. Det finns inga elektriska motorer utom de motorer som driver hydraulpumparna och luftkompressorn. Huvudpumpen är monterad i hydraulcontainern och kallas Aggregat 1. Den förser hydraulmotorn i centrumdelen med drivkraft. I armen sitter ett andra, rörligt hydraulsystem kallat Aggregat 2, som vrider gondolkorset. Så har man gjort för att det är för besvärligt att överföra hydraultryck över en rörlig koppling. Men gondolerna snurrar löst, och rör sig på grund av att gästerna har en viss tyngd. Nästan all hydraulisk styrning sker med ventiler som i huvudsak sitter i Aggregat 1.

Attraktionen har två rörliga elektriska kopplingar, en utanpå centrumdelen och en inuti gondolkorset. Via dessa matas elkraft ut till belysning och pneumatisk kompressor och de överför också signaler från olika sensorer.

I manöverhuset finns en PLC i ett styrskåp med en större mängd kontaktorer och en manöverpanel.

Extreme kan köras helt manuellt. Tryck på en knapp för att köra masten uppåt, reglera varvtalet och riktningen på hydraulmotorerna framåt och bakåt och så vidare genom att vrida på rattar. Men för att slippa ha experter som förare har GL gjort ett antal körscheman som kan kallas fram och köra attraktionen med överenskomna G-krafter och under överenskommen tid. En verklig snitsare kan köra Extreme på ett optimalt sätt och åstadkomma maximalt skrik, och när man hittat ett bra skrikprogram låser man det i ett EEPROM i controllern.

Utöver detta finns det system för att styra belysning och spela musik. Dessutom finns det säkerhetssystem, med grindar och spärrar för att hindra gästerna från att skada sig. Det är en mycket kraftfull maskin.