En körningHär sitter Peter Andersson och plågar ett antal gäster som valt att utsätta sig för onormalt höga G-krafter.

När ett åk ska börja står lyftcylindrarna nedfällda i lastläge, övervakade så att de faktiskt tår i detta läge. Eftersom alla grindar är öppna är attraktionen spärrad för körning med hjälp av säkerhetsbrytare. Efter att grindarna stängs sätter man gästerna i sätena. Personalen fäller ned byglarna. Byglarna har mekaniska lås som i sin tur är övervakade med induktiva givare.

När alla passagerare är lastade trycker man på startknappen och attraktionen kör igång. Automatikprogrammet lyfter masten till körläge och lyftcylindrarna låses i det läget och programmet släpper den stora armrotations-bromsen. När den är släppt kan arm- och gondolrotationerna påbörjas.

Apparatens delar roterar, både medsols och motsols, under en viss tid och när den tiden löpt ut stannar rotationerna och uppsöker sitt nolläge. Armens nolläge har ett spann på bara 80 millimeter och det styrs av en induktiv givare i armens centrum. I denna position kan armen börja sänka sig till lastläget. Personalen öppnar då samtliga byglar så att gästerna kan kliva av.

I änden av varje gondolarm sitter en instrumentpanel med vilken personalen kan fälla ned de hydraulisk-pneumatiska byglarna och låsa fast gästerna.

Mitt navet för gondolkorset sitter den kompressor som levererar tryck till bygelmekanismen som fäller ned byglarna över gästerna, när de sitter i stolarna. Byglarna låses därefter hydrauliskt. Sensorer känner om någon bygel skulle öppna sig under färd.