G-krafter


På nöjesfält försöker man att inte komma upp i accelerationer över 4 G. Dessutom är det mindre acceleration i sätet längst in på gondolen och mest längst ut. GL håller sig mellan 3 och 3,5 G. Armen kan rotera med 8,3 varv per minut, men GL har valt att ligga lägre än så för att få bra livslängd på attraktionen. Armen accelererar till sina 8,3 varv per minut på 8 sekunder och då brakar det in 210 kilowatt.

Gondolerna med stolarna sitter på en fritt roterande arm. Stolarna svänger alltså runt enbart på grund av de G-krafter som förekommer i övrigt. Det är i princip ett kaotiskt system.

En skicklig operatör kan dock få en gondol att rotera extra mycket och orsaka väldiga kräkeffekter hos den som sitter ytterst. Märkligt nog kommer gästerna tillbaka och vill vara med om det en gång till.

– Jag körde själv den här under ett par dagar när den var ny, säger Peter, för att se hur man skulle få bäst effekt. Man kan få in en känsla i styrningen så att man kan utsätta en särskild gondolarm för mesta möjliga G-kraft.

– Vad gör man inte för att människan ska få uppleva lite G-krafter?

– Hähähä. Precis!

Elsystem och styrning


Även om ingenting i Extreme drivs elektriskt behövs ett elsystem och därmed roterande överföringar.

Armen vrider sig kring ett nav, driven av en hydraulisk motor. Dessutom överförs mängder av elkraft till motorer och belysning, och signaler från sensorer hämtas tillbaka till styrsystemet via en rörlig överföring med släpkontakter.

Styrskåpet sitter inne i förarhytten, hos den som kör attraktionen. Där finns allehanda kontaktorer, överströmsskydd, med mera.

Inkommande kraft. De 210 kilowatten kommer in längst ned i styrskåpet.

Hela styrsystemet hanteras av en tämligen ålderstigen industricontroller av typen Simatic S5 från Siemens.

Allt kablage från styrskåpet och till attraktionen kommer ut inunder golvet där gästerna går. Det är ganska mycket kablage.

Extreme i dagsljus. De roterande ljusen och strålkastarna är en stor del av upplevelsen. Bild: Gröna Lund