Hydraulik och reservkraft


Det stora gångjärnet längst ned på masten ska klara ungefär 25 tons last. Närmast till vänster ser du apparathuset för nödmanövreringen och den svarta öppningen till höger går in till hydraulikcontainern.

Det är viktigt att man har full kontroll på lyftcylindrarna, så att de går precis så långt de ska. Bakom ett skydd sitter två induktiva sensorer som känner hur högt cylindrarna nått och när det är dags att sakta in och stanna. Skulle styrsystemet förlora kontrollen finns det en ändlägesbrytare som hårt och bestämt bryter strömmen till hydraupumpen.

Här är hjärtat i det hydrauliska systemet, hydraulikcontainern, med pumpar, oljereservoarer och diverse ventiler. I och med att det är en resande attraktion är containern minimerad till det yttersta, så det är svårt att komma in och ännu svårare att göra underhåll. Men vad gör man inte för att få plats på en lastbilstrailer? Uppe i vänstra hörnet hängde ett runt skyddslock som undertecknad tyckte verkade märkligt likt ett lock till en Honda reservgenerator. Jojo (se nedan).

Den ena av de stora hydraulcylindrarna som lyfter masten, som i sin tur lyfter armen med de skrikande gästerna högt upp i luften. Du ser hur trycket kommer in till cylinderns nederdel och returen kommer ut överst.

Skulle attraktionen förlora strömmen stannar allting i det läge det är och det skulle gästerna inte tycka om. Masten måste kunna nödmanövreras för att kunna fällas ned till lastläget. Till det behövs nödkraft och den får man från en bensindriven reservgenerator tillverkad av Honda.

För själva nödmanövreringen har man tagit ut nödmanöver-ventilerna mm ur hydraulikcontainern och satt i en låda utanför. Det var alldeles för trångt i containern för att man skulle kunna tränga sig in.