En relativt ny kader nöjesattraktioner, när de ”gammalmodiga” berg- och dalbanorna inte kräver tillräckligt mycket dödsförakt, är de höga torn som människor frivilligt låter sig hissas upp i och sedan släppas ned igen med så hög acceleration och påföljande retardation att det inte är tillrådligt för hjärtsvaga och gravida.

Gröna Lund (GL) har flera stycken, såsom Fritt Fall, Katapulten med flera, med olika höjd, acceleration och drivteknik. Vissa av dem lyfter åkarna med vajrar, andra med tryckluft. Så här skriver GL själv om Fritt fall:

För att vara tekniskt korrekt bör tilläggas att G-kraften bara uppkommer vid inbromsning. G-kraften vid fritt fall är som bekant noll, eftersom man är tyngdlös. Nu har GL tagit till i underkant i reklamen eftersom mätningar utförda av Fysikum vid Stockholms Universitet visar att krafterna momentant kan gå upp till 5 G, men 3,5 är ett bra medelvärde under de 1,5 sekunder som det tar att bromsa in helt.

När attraktionen tillverklades av Intamin Amusement Rides Int. Corp. Est. kallades den för Giant Drop. Intamin betyder INTernational AMusement INstallations och är ett konstruktionsföretag som finns i Wollerau i Schweiz. Intamin tillverkar både åkattraktioner och tåg för persontransport. De har bland annat också tillverkat berg- och dalbanan Balder och tornet Atmosfear på Liseberg.

Typ av attraktion, avsikt


Attraktionen består av ett högt torn, med gondoler som kan hissas upp och släppas rakt ned. Avsikten är att utsätta åkaren för så höga G-krafter som man får enligt regelverket. Under en tiondels sekund klarar en otränad person 4,5 G och GL strävar mot att hålla sig mellan 3,5 och 4 G.

Peter Andersson, chefen för attraktionstekniken, berättar:

– Åkhöjden för Fritt fall är 80 meter över havsnivån, maskinrumstaket är 85 meter och till topplampan överst på spiran är det 110 meter. Accelerationen ned är 0-100 kilometer i timmen på 2,5 sekunder. Från det att kroken som håller gondolen släpper och man står på marken tar det tre sekunder. Gondolen vinschas upp med maximalt 2,1 meter per sekund. Inbromsningen börjar från cirka 26 meters höjd och den sista metern dämpas av hydrauliska stötdämpare.

Ritningen torde vara ganska självförklarande. Det mesta mekanisk-tekniska sitter upptill i maskinrummet. Tornet själv är bara en overksam räls som gondolerna färdas på. När hämtaren är längst uppe (viloläge) är motvikten längst ned, och tvärtom. Tornet är avkortat på ritningen, men bromsknivarna är utritade i hela sin längd.

Den hydrauliska dämparen längst ned vid podiet är för liten för att synas på ritningen.

Observera att attiraljerna ovanpå maskinrummets tak inte stämmer med vår berättelse. Spiran finns inte med på ritningarna.

Sida 1 / 7

Innehållsförteckning