Framtiden


Det är dags att måla om tornet. För den skull har man hyrt ett antal alpinister/målare som får åka upp på serviceplattformen och sandblästra och måla om det, inuti ett tält som åker med nedåt allt eftersom arbetet fortskrider.

Serviceplattform? Jo, utöver de tre gondolerna kan man haka på en serviceplattform, à la fönsterputsarplattform, på skenorna, haka i kroken och köra upp längs tornet. Serviceplattformen har inget permanentmagnetpaket, så den bromsas inte av virvelströmsbromsen. Då gäller det att kroken inte släpper. Lycka till!

Läs mer


Gröna Lund: http://www.gronalund.com/sv/Attraktioner/Alla-attraktioner/Fritt-Fall/
Studier kring G-krafter i Fritt fall:
http://www.physto.se/gronalund/frittfall/rindex.html
Manual till Unidrive 4405 med massor av EMC-tips:
http://www.mroelectric.com/pdfs/unidrive-manual.pdf
Intamin:
http://www.intaminworldwide.com/amusement/Towers/tabid/112/language/de-DE/Default.aspxhttp://en.wikipedia.org/wiki/Intamin
Intamin produktinfo:
http://data.sphosting.ch/Intamin/Media/Giant%20Drop/Giant%20Drop.pdf
Intrasys GmbH, och välj Lineare Wirbelstrombremsen:
http://www.intrasys-gmbh.com/