Det här är samma långsträckta mäskkar på insidan.
– Det är lite rostigt, anmärker vi.
– Äsch. Så där är det med all whiskytillverkning. Drickat blir järnberikat, bara, svarar Anders.


Den 65-gradiga mäsken blandas i mäskkaret för att sockret ska sköljas ur och för att de hela skalresterna ska lägga sig på botten och bilda en filtersats. Bild: GW.

Nu är det viktigt att skalet inte malts sönder tidigare, för då bildas ingen filterkaka i mäskkärlet. I så fall filtreras inte den rena vörten ut och den efterföljande värmeväxlaren kan sättas igen av mäskpartiklar.

Emellertid har man hittills bara fyllt i 2/3 av all tillgänglig gröpe. Nu fyller men i den resterande tredjedelen och duschar därefter alltihop med 90-gradigt vatten och låter även detta rinna igenom och ned i värmeväxlaren.

Här duschas den sista mäsken med 90-gradigt vatten för att det sista sockret ska sköljas ur. Bild: GW.

Efter denna process kallas slutprodukten vört.

Denna värmeväxlare står alldeles under mäskkärlet. Det är den som ser till att den färdiga vörten tas ned till 25 grader, för att inte döda jästen i jästankarna.

Jäsning


Jäsningen går ut på att maltsockret, alltså det socker som finns naturligt i kornet, ska omvandlas till alkohol av jästsvampar.

Totalt jäser man i sex jästankar under 48 timmar.

När vörten är på väg ned i jästankarna har man redan hällt i jästen. När all vört runnit ned i jästankarna får det stå där i 48 timmar. Då har det uppnått 5-8 procents alkoholinnehåll. ”Fulöl” är ett populärt namn på lösningen som då finns i tankarna.

Det bildas en skumtopp i jästankarna och tittar man ned i en jästank ser man en sorts propeller avsedd att slå sönder skummet.

FördestilleringWash still, en panna på 1500 liter. Den är snygg också. Bild: GW.

Efter jäsnigen pumpas fulölet rakt in i fördestilleringspannan, the Wash still. Pannan matas med 120-gradig ånga och innehållet börjar koka och alkoholen, och senare även en del av vattnet kommer att avdunsta. Efter avkylning hamnar det som nu kallas för Low wine i ett mellanlagringskärl med samma namn. Det håller då initialt upp till 25 procents alkoholhalt, vilket är för lite för att ge en effektiv slutdestillering. Det är därför man låter lite av slutdestillatet gå tillbaka, se nedan.

I praktiken ser ångvärmningen av destilleringskärlen ut som en spiral som man kör ångan igenom. Spiralen ligger inte ända nere vid botten, så det som blir kvar under denna kokar inte. Den kvarvarande soppan häller man ut i avloppet. Bild: Audrone Städje.

Innehållet i tanken Low wine pumpas över i slutdestillatorn, Spirit still. Tanken Low wine töms helt. Det som är kvar i Wash still töms ut i avloppet.

Sida 5 / 8

Innehållsförteckning